Idagarna har kommunens treåriga projekt med jämställdhetspiloter slutförts. Det är bra att vår kommun arbetar med dessa frågor, men som vanligt finns det en risk att de olika projekten bara blir droppar i havet som flyter ut så fort ”projektet” är avslutat. Kvinnans underordning till mannen är en del av samhällsstrukturen, därför måste arbetet för att uppnå jämställdhet bedrivas på alla plan. 36 jämställdhetspiloter inom förskolan finns nu i vår kommunen, men det räcker inte. Tyvärr andas projektet imperfekt istället för futurum när man läser om det i Smålandsposten. Därför undrar vi hur Växjö kommun har tänkt att utvärdera detta projekt och hur man tänker egera för att projektet med jämställdhetspiloter inte ska bli en isolerad engångsföreteelse.