You are currently browsing all posts tagged with 'Privatisering'.

Låt all Komvux drivas i kommunal regi!

 • juli 3, 2020 00:02

Till synes som en blixt från en klar himmel meddelade Växjös styrande borgare att Komvux i kommunal regi ska läggas ned i höst. Härom veckan hade politikerna möte med rektorn för Komvux och var det inte tal om några förändringar så beskedet slog ned som en bomb bland de berörda precis inför semestern. Minst tolv lärartjänster ska nu bort. Men den som hängt med i utvecklingen inom lokalpolitiken inser snabbt att det inte är någon blixt från en klar himmel utan det är en naturlig följd av den privatiseringspolitik som de styrande borgarna med stöd av Miljöpartiet länge drivit. Resan mot denna avgrund har pågått under lång tid; medvetet och med tydliga ideologiska skygglappar styrda av Mammon.

Komvux i Växjö, omdöpt till Vuxnas lärande, lades för mer än tio år sedan ut på entreprenaddrift och sedan har bit för bit knoppats av och gjorts tillgängligt för det privata kapitalet. Idag är verksamheten konkurrensutsatt inom SFI och gymnasial vuxenutbildning. Sedan 2017 är arbetet underställd ett privatiseringsexperiment kallat auktorisationsmodellen. Där tävlar ett tjugotal utbildningssamordnare, alltså friskolekapitalister, om Komvuxelevernas utbildning och skolpeng. Det säger sig självt att en sådan anarki inte är långsiktigt hållbar; att några försöker plocka russinen ur kakan. Där är förklaringen till att den kommunala delen av Komvuxutbildningen dragits med underskott ända sedan auktorisationsmodellen infördes.

Inom Växjös vuxenutbildningen är det bland alla aktörer och bland dem med insyn känt att fusket bland de privata anordnarna är utbrett. Kommunen betalar för lärarledda lektioner när flera av utbildningssamordnarna i stället bedriver omfattande distansundervisning. Elever skrivs in på kurser på lägre nivåer än de behöver. Då kan ersättningen håvas in snabbare när genomströmningen bland eleverna ökar. Flera aktörer har struntat i att genomföra nationella prov , de använder sig av obehöriga lärare, de anställer personal på usla villkor och de sätter glädjebetyg. Detta är känt bland kommunens ansvariga, de har fått fler larmrapporter, men trots det rycker de på axlarna. Detta är konsekvensen av marknadstänkandet i skolan; destruktion och ödeläggelse. Samtidigt som det privata kapitalet räknar sina pengar.

Det moderata kommunalrådet Oliver Rosengren är arkitekten bakom utvecklingen. Han och hans samarbetskollegor offrar lärare, elever, kunskap och insyn i hur våra skattepengar används för att privata anordnare ska kunna göra vinst på våra allmänna medel som är till för eleverna och deras utveckling. Rosengren har nu även lyckats med krumbukten att försvara nedläggningen av Växjös kommunala vuxenutbildning med att han ska införa ”en på plats garanti”; att Växjö kommun ska gå in och garantera att eleverna får klassrumsundervisning när de privata aktörerna inte kan erbjuda detta. Först ska alltså Komvux läggas ned, sedan ska Komvux finnas kvar i någon sorts stand by-läge för att rycka in när de privata skolkapitalisterna inte kan erbjuda det kommunen betalar för. Komvux rektor, Mats Höglund, kommenterade detta utspel med följande syrliga kommentar: ”Det är ju inte bara att ringa in lärarna. Jag har väldig svårt att förstå det här.”

De berörda lärarna har redan protesterat och flera debattörer har påpekat det olämpliga i att lägga ned en fungerande verksamhet i coronatider när arbetslösheten stiger och lågkonjunkturen är djup. Men för vår del räcker det med att notera att Komvux betyder just kommunal vuxenutbildning, inte Frivux (”Friskolevuxenutbildning”).; det är alltså självklart att vuxenutbildningen ska skötas och drivas i kommunal regi. Kommunistiska Partiet säger, återför all vuxenutbildning i Växjö till kommunal drift.

För övrigt anser vi att Oliver Rosengren ska läggas ned kommunal regi och erbjudas en ”på plats garanti” i verkligheten. Det hade sparat åtskilliga miljoner åt Växjö kommun.

 

 

Mobbing mot dem som är emot utförsäljningar

 • mars 20, 2013 17:41

Borgarnas privatiseringshysteri fortsätter med full kraft i Växjö. Bland de senaste projekten finns att man vill sälja ut ytterligare 1000 kommunala hyreslägenheter. Men till och med de borgerliga själva börjar nu inse att de gått för långt. Vid gårdagens kommunfullmäktigemöte röstade kristdemokraten Lena Johannesson emot sin egen borgarallians förslag om denna utförsäljning samt att hon röstade emot att deras förslag om att slå ihop de kommunala bostadsbolagen Hyresbostäder och Växjöhem.

Lena Johannessons agerande väckte mycket ont blod hos sina egna. Kommunalrådet Bo Frank uppmanade henne att lämna mötet så att en ersättare kunde träda in och ”rösta rätt”. Bo Frank inser att detta agerande är mycket kränkande och odemokratiskt och därför vill han inte kännas vid sin uppmaning med orden: ”Jag recenserar aldrig vad som sägs när vi har våra interna möten och kommer aldrig att göra det”.
Förslagen fick ändå majoritet då Miljöpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna röstade för utförsäljningen. Trots detta vågade inte alliansen med Bo Frank i spetsen gå vidare med frågan utan man drev igenom att beslutet skulle skjutas upp. Bo Franks förmenta skäl till detta var att: ”Anledningen är att vi vill försöka få så bred enighet i fullmäktige som möjligt i det ärendet”. Men alla inse väl att detta endast är ett svepskäl. Allt fler inser att utförsäljningarna och privatiseringarna har gått för långt. Det skulle kosta borgarna alltför mycket att driva igenom sin ideologiska politik när de egna är emot.
Därför tar man nu fram det tunga artilleriet där man via påtryckningar i det tysta ska tvinga in de egna på rätt spår. Den som motsätter sig fryses ut och mobbas.

Så läser vi att Lena Johannesson inser att hon inte har någon politisk karriär kvar efter valet nästa år, ”om man gör en sån här sak är man ju politiskt körd inom Alliansen i alla fall” säger hon till SMP. Vi har även nåtts av informationen att kristdemokraternas ledare i Växjö René Jaramillo kräver att Lena Johannesson ska uteslutas ur KD. Detta är verkligen avslöjande för Jaramillos demokratisyn och hans ”respekt” för politiskt arbete. Men annat är väl inte att vänta då Jaramillo allt som oftast apar efter idolen Bo Frank, som i sitt agerande i kommunen handlar alltmer enväldigt, så då måste även Jaramillo visa att han också är enväldig. Detta har t.ex. ledamöterna i gymnasienämnden råkat ut för flertalet gånger under den kristne demokratens ledarskap.

För övrigt är det en demokratisk skandal att man försöker sälja ut Växjös allmännytta utan att hyresgäster får säga sitt, t.ex. i en folkomröstning.
Vi tycker även att Miljöpartiet ska skämmas för att man vill privatisera den kommunala egendomen, men samtidigt är det bra att de kastar masken och visar sitt rätta ansikte som det borgerliga parti som de är!

Tillägg 130321
Så inträffade då det som vi redan igår anade, att René Jaramillo och KD försöker sparka ut den ”motstävige” Lena Johannesson. Jaramillos agerande visar att han är emot den demokratiska tanken med parlamentarism. I ett parlament debatterar man och tar bl.a. intryck av debatten och agrumenten. Detta har uppenbarligen Lena Johannesson gjort, men hon borde inte gjort det enligt Jaramillo. Då kan man ju avskaffa kommunfullmäktige så kan Jaramillo via sin dator eller via brev meddela vad alla som röstat på KD tycker och tänker i alla frågor.
Usch och Fy för René Jaramillos agerande här!

Samma Usch och Fy säger vi till SMP:s ledarsida som idag försöker måla ut Lena Johannesson som en omoralisk och skum typ som inte förstår demokratins spelregler. Vi för vår del säger att SMP:s ledarsida inte förstår den borgerliga demokratins tillkortakommanden, men mer var väl inte att vänta!

Privatiseringshysterin fortsätter – kräv kommunal städning!

 • maj 23, 2012 23:21

Våra borgerliga politiker i Växjö fortsätter med sin torpedtaktik, att privatisera så mycket som möjligt så fort som möjligt. Nu ska även städningen på gymnasieskolorna ut på entreprenad. Vi har tidigare skrivit om de negativa effekter som denna privatiseringshysteri haft i vår kommun inom t.ex. vården och inom lokalvården på grundskolan. I valfrihetens namn har kommunen ofta valt att förbjuda den egna kommunala organisation att komma med ett eget anbud, troligen för att man vet att detta skulle vara det bästa budet, och det bästa budet betyder inte nödvändigtvis att det är det lägsta budet utan det som kommer utföra jobbet på bästa sätt.

Idag städar servicepersonalen vid våra gymnasieskolor en volym på ca 250 kvadratmeter i timmen; på marknaden idag finns det privata städbolag som erbjuder en städvolym på 500 kvadratmeter i timmen och alla inser denna volymökning innebär sämre och mer bristfällig städning. Man kan helt enkelt inte hinna med att städa så mycket så snabbt.

Förutom att kvalitén på städningen försämras kommer även städpersonalens arbetsvillkor att bli avsevärt sämre. Anställningstryggheten försvinner då upphandlingsperioderna sträcker sig över några få år. Idag finns det många inom gymnasieskolornas serviceenheter som haft sina anställningar i över 20 år, de och alla de andra kastas nu ut i otrygghet och många av dem kommer inte att få anställning inom de nya privata städbolagen. Dels p.g.a. av (i städbolagens ögon) har för hög ålder och dels för att de privata städbolagen helst inte vill ha heltidsanställda utan deltidare och gärna unga personer som vill extraknäcka, såsom studenter. Därmed kan man också pressa ned lönerna.

Inom dagens service/städorganisationer har personalen s.k. kombinationstjänster. Det innebär att man arbetar både med städning och måltidsservering. På så sätt får personalen mer varierade arbetsuppgifter och man sliter inte ut sina kroppar lika snabbt. Dessutom kan man då fördela resurserna över dagen genom att alla kan hjälpa till vid den korta men mycket hektiska tid när skolmaten serveras. Detta kommer nu försvinna när man lyfter ut städningen och separerar städpersonalen och måltidspersonalen. De stora förlorarna här är de anställda, vilka vanligen är underbetalda kvinnor.

De privata bolagen utför sin städning utanför skoltid, under tidiga mornar och kvällstid. En privatisering av städningen medför färre vuxna i skolan samt att man osynliggör detta viktiga arbete. Hela förfarande stinker, man sätter en trångsynt kameral ideologi före behov och de anställdas intressen samtidigt som man nedvärderar detta viktiga arbete. De flesta håller nog med om att städarbete inte är det absolut roligaste eller lättaste men att det är mycket viktigt och nödvändigt.
Att det handlar om trångsynta ekonomiska intressen visas av hur gymnasienämndens ordförande, René Jaramillo, kommenterar till beslutet; ”han vill inte spekulera i hur mycket pengar man kommer att tjäna”. Troligen för att man inte kommer tjäna några pengar alls. Men hur mätbara blir de ekonomiska följderna i våra borgerliga politikers huvuden när man blundar för sämre städning, ökade allergier och fler sjukskrivningar?

Redan har den berörda personalen protesterat mot planerna genom en protestskrivelse till gymnasienämnden. Detta är mycket glädjande och här dem Kommunistiska partiets fulla stöd. Vi vill bevara städningen i kommunal regi – för att det synliggör ett viktigt arbete, för att det sparar på personalens kroppar, för att arbetet utförs mer noggrant och för att man inte ska slå sönder en väl inarbetad och väl fungerande organisation.
Privatiseringar, fy fasen!

 • Author:
 • Filed under:

Glädjande protester – Folkomrösta om privatiseringspolitiken!

 • juni 9, 2011 21:57

Borgarnas beslut om att privatisera städningen inom kommunens skolor har från första stund väckt ett stort missnöje och skapat många protester. Borgaralliansens huvudlösa agerande för att sälja ut en väl fungerande verksamhet har skett utan eftertanke eller konsekvensanalyser. Vem som helst kan se, om man verkligen vill se och har sina ögon öppna, att enda sättet för en privat aktör att utföra städning av våra skolor till ett lägre pris är att skära ned på personalstyrkan och/eller utföra städningen snabbare. Finns det någon som tror att detta kommer leda till bättre städning av våra skolor?

Beslutet är ett hån mot de anställda och mot våra ungdomar som kommer få en kraftigt försämrad arbetsmiljö. Man måste också fråga sig hur många av dagens anställda inom lokalvården som kommer erbjudas nya anställningar hos de privata företagen? Idag arbetar flera av dessa lågavlönade kvinnor deltid, för att det hårda kroppsarbetet inte medger heltidsarbete. Nu när profiten ska maximeras hos de privata städkapitalisterna handlar det om utökade arbetstider och arbetsuppgifter som ska utföras under kvällstid. Fackförbundet Kommunal har insett detta och dragit igång organiserade protester mot Växjö kommuns inhumana agerande. En namninsamling pågår för att få till stånd en lokal folkomröstning i denna fråga.

Vi i Kommunistiska partiet välkomnar dessa protester och vi stödjer kravet på en folkomröstning. Detta är en principiellt viktigt fråga som lämpar sig för en folkomröstning – ska den offentliga verksamheten skötas av kommunen eller det privata? Vill vi se en gemensam skattefinansierad service eller en privatiserad och individuell sådan? För vår del är svaret självklart.  Kommuninvånarnas behov och bästa ska komma i första hand, inte vinstmaximering och profitbegär

 • Author:
 • Filed under:

Privatiseringsvansinne inom lokalvården

 • maj 18, 2011 23:07

Ikväll kom det dystra beskedet att Växjö kommun ska konkurrensutsätta all lokalvård inom grundskolan. Planerna drevs igenom trots omfattande protester från anställda, men även från elever. Borgarna i Skol- och barnomsorgsnämnden, anförda av folkpartisten Patric Svensson, påstår att detta ska göra så att pengar frigörs till annat inom skolan. Det handlar alltså om rena nedskärningar, man vill skära ned på lokalvården för att täcka den pengabrist som sedan lång tid tillbaka råder inom Växjös skolväsende.

Städ- och kökspersonal ute på skolenheterna har skrivit insändare, protestlistor och haft protestmöten. Men våra borgare vägrar som vanligt att lyssna till sin personal och går vidare utifrån rent ideologiska och elitistiska perspektiv. Att konkurrensutsätta lokalvården kommer leda till att klassklyftorna och segregationen ökar. Nästan alla som berörs av det nu klubbade förslaget är kvinnor. De allra flesta är deltidsarbetande, många är äldre och är utslitna efter ett hårt arbetsliv. De kommer inte att klara att gå över till heltidstjänster, vilket står för dörren om privata aktörer kommer in och tar över marknaden.  Här kommer de äldre kvinnorna inte att vara attraktiva och de riskerar att slås ut från sina arbeten. Detta erkänner även Patric Svensson som säger att det kommer bli svårare för personalen att ha kombinationstjänster (dvs att man arbetar med både städ- och köksuppgifter), något som idag är vanligt ute i verksamheten.  Även det omvända kommer att ske, de privata aktörerna kommer att ha behov av anställda som endast arbetar några timmar i veckan och då riskerar några utav dagens personal att tvingas gå ned i tjänstgöringsgrad. För de privata aktörerna är vinst allt och personalens behov och rättigheter intet.

Hela förfarande är ett stort svek mot de anställda och mot oss kommuninvånare. Som vanligt drivs planerna igenom i mycket snabbt takt, utan konsekvensanalyser, arbetsmiljöhänsyn eller personalinflytande. Att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten är djupt felaktigt men även farligt. Vi har redan sett flera skräckexempel på vad privatisering av den kommunala verksamheten leder till. Se t.ex. på Sodexo och hur de försämrat skolmaten eller på äldreboenden såsom det på Tellusvägen som vanskötts. Nu får det vara nog! Växjö ska inte vara en nyliberal experimentverkstad!

 • Author:
 • Filed under:

Privat sjukvård gynnar inte folkhälsan!

 • april 16, 2011 10:21

Den borgerliga individualistiska ideologin skär en djup egg i det svenska samhället. Jobbskatteavdrag, konkurrensutsättningar och privatiseringar av skola, vård och omsorg syftar till att låta enskilda kunna berika sig på det gemensamma och allmänna.  Individuella lösningar på den privata marknaden är borgarnas ensidiga och blinda väg framåt. Borgarnas agerande för att ersätta landstingets vårdcentral i Lammhult med en privat sådan ser dock nu ut att falla platt. Invånarna där vill helt enkelt inte lista sig för detta privata alternativ. Privatiseringen inom vården har också drivit fram ett orimligt system med hyrläkare som utnyttjar en samhällelig brist för att berika sig själva. Det finns många exempel på läkare som sagt upp sig från sina tjänster för att sedan ”erbjuda” landstinget sina tjänster men då i form av att man hyr in dem till priser betydligt högre än den tidigare lönen. Ett fullständigt bedrägligt och osunt förfarande, som måste bekämpas.

Privatiseringen av sjukvården är ett politiskt och ideologiskt initiativ utan stöd i vetenskapen. Det finns inte några belägg för att privata vårdbolag främjar folkhälsan eller bidrar till en minskning av klyftorna mellan friska och sjuka. En särskilt utsatt grupp är lågutbildade kvinnor som under femårsperioden 2004 – 2008 i större utsträckning drabbats av ohälsa än högutbildade kvinnor (Folkhälsoinstitutets rapport ”2004-2008”).

Vi vet att det finns ett alternativ och en motkraft mot privatisering och profitjakt, nämligen socialismen! Ett system som ser det gemensammas bästa och social rättvisa före marknadskrafternas profithunger. Det är denna typ av lösning vi behöver se i Lammhult och i Sverige, ett system där vi gemensamt tar ansvar för samhällsutvecklingen och tillsätter de resurser som behövs för att täcka behovet.

 • Author:
 • Filed under:

Undermålig skolmat efter privatisering

 • februari 15, 2011 22:01

Borgarnas iver att privatisera allt som kan privatiseras i Växjö kommun är givetvis en förkastlig politik, men nu kan vi även se de konkreta effekterna av denna marknadsfundamentalistiska politik. De flesta känner till hur vanskött äldreboendet på Tellusvägen blev sedan Attendo Care tog över driften. Nu kommer även larm från skolans värld och hur maten blivit allt sämre och sedan Sodexo tagit över driften av skolmaten vid några av kommunens grundskolor. Elever på Ljungfälleskolan beskriver t.ex. att maten inte mättar och att ”den har en smak av kemikalier”. Att kapitalisterna är beredda att göra i stort sett vad som helst för att nå ny profit är allmänt känt, men att detta sker med stöd från Växjö kommun är mycket beklämmande. Vi var från början emot denna privatisering av den kommunala verksamheten och vi säger nu att driften av måste återföras till kommunen. Sodexo har förbrukat sitt förtroende och bör inte få fortsätta servera mat till våra ungdomar. Våra skolor ska servera god och näringsriktig mat och inte ses som en kostnad som man ska spara pengar på, eller tjäna pengar på för den delen!

Profitörer på omsorg – nej tack!

 • oktober 28, 2010 15:58

Privatiseringarna av det gemensamma i Växjö fortsätter. Denna gång är det Nova Internat som säljs till ägarna av Växjö Fria. Växjös mest ökända skolkapitalister ger sig nu alltså in i omsorgsbranchen. Claes Bromander och Thomas Demvard har tillskansat sig stora pengar genom att driva Växjö Fria gymnasium på ett sätt där eleverna den mesta tiden arbetar på egen hand utan lärarledda lektioner. På detta sätt har Bromander och Denward kunnat plocka ut miljoner kronor av kommunens skattepengar i vinst åt sig själva.

Nu har uppenbarligen turen kommit till dem som är i behov av vård. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som Aspergers syndrom, ska nu ”tas om hand” av dessa profitörer som främst ser till pengar före behov. Att man inte vill uppge hur mycket man betalat för boendet är uppseendeväckande, inte minst eftersom säljarna i VoB Syd bl.a. ägs av VoB Kronoberg och därmed indirekt av kommunerna i Kronoberg.

Vår inställning är klar; man ska inte kunna tjäna pengar på människors behov av vård och kunskap. Stoppa utvecklingen, det är endast det gemensamma som kan garantera alla medborgare lika rätt till vård, skola och omsorg. Utveckla den kommunala servicen istället för att avveckla den!

 • Author:
 • Filed under:

Förstörd verksamhet med privatisering

 • september 23, 2010 11:12

Direkt efter valet möts vi av beskedet av hur delar av den privatiserade kommunala verksamheten har blivit förstörd i vår kommun. I det nyligen privatiserade äldreboendet Norrelid har de nya ägarna i Norlandia Care skurit ned på personalstyrkan och inför fullständigt oacceptabla arbetsförhållanden för de anställda. De tidigare kommunanställda som mer eller mindre tvingades byta arbetsgivare ska nu arbeta på ställtider, dvs några timmar då och då för att ha några timmars hål emellan.  Ägarnas nya schemat innebär nio delade turer på ett fyraveckorsschema. Upp till fyra delade turer per vecka. Schemat blir 08–14 och 18–22.15, vardag som helg.

Ingen ska behöva acceptera dessa orimliga arbetstider som omöjliggör ett normalt privat- och familjeliv! De anställda på Norrelid är värd allt stöd i sina protester mot försämringarna av arbetstiderna och de boende på Norrelid har rätt till sin personal; man ska minst ha den bemanning som fanns när kommunen hade hand om driften. Vi i Kommunistiska partiet kräver att ansvaret för Norrelid omgående går tillbaks i kommunal regi. De boende och de anställda kan inte vara försöksdjur i ”den fria marknadens” experimet och jakt på vinster. Vård, skola och omsorg skall inte skötas av det privata utan det är allas vårt ansvar och därför måste stat, kommun och landsting vara de enda som driver denna typ av verksamhet. Kommunistiska partiet i Växjö kommer fortsätta att agera mot privatiseringshysterin i Växjö kommun.

 • Author:
 • Filed under:

Privatiseringar mot folkviljan

 • september 16, 2010 09:52

De senaste fyra åren har de borgerliga gjort Växjö kommun till en nyliberal experimentverkstad. Man har velat sälja ut nästan allt, såsom lägenheter, äldreboenden och förskolor. Soptämning, SFI, städning, matlagning, tolkförmedling och mycket mycket mer ska drivas på entreprenad. Idag visar en undersökning av Smålandsposten att denna utveckling inte har stöd hos kommuninvånarna. En mycket stor majoritet av växjöborna säger nej mer privata inslag. Detta är mycket glädjande och visar på ett stort missnöje med utvecklingen i vår kommun. Om frågan hade ställts om det borde vara färre privata inslag hade även denna fått en stor övervikt, så missnöjda är kommuninvånarna med utvecklingen.

Samhället är det enda som kan garantera medborgarna en god service. Det är självklart att det ska vara det offentliga och gemensamma som ska ha ansvar för skola, vård, omsorg och samhällsservicen. Privatiseringshysterin i Växjö måste stoppas, kommunen måste satsa på att utveckla sin verksamhet, inte att rusta ned den eller sälja ut den. Kommunen måste tillföra mer resurser till skolan och vården, främst i form av fler anställda.

Den som vill se en annan inriktning på politiken i Växjö måste vända högern ryggen. Det behövs ett oppositionsparti i kommunfullmäktige. Detta oppositionsparti finns i Växjö – Kommunistiska partiet. Lägg en röd röst på söndag, på ett verkligt vänsterparti – välj Kommunistiska partiet i kommunvalet!

 • Author:
 • Filed under: