You are currently browsing all posts tagged with 'Per Schöldberg'.

Sänk politikernas löner i stället för att höja dem!

  • augusti 13, 2018 22:21

Sedan förra valet har 22 av kommunfullmäktiges 61 ledamöter i Växjö hoppat av sina uppdrag. Våra lokala liberaler hävdar att orsaken till de många avhoppen är att politikerna får för lite betalt och vill höja fritidspolitikernas ersättningar samt införa ersättning för förlorad arbetsinkomst. Men faktum är att ledamöterna har ersättning för förlorad arbetsinkomst, så här är Liberalerna mycket dåligt pålästa (trots att de själva kvitterar ut dessa ersättningar…). Dock får man inte ersättning för den faktiska lön man förlorat för att gå till de politiska mötena utan Växjö kommun betalar ut en schablonersättning på hela 268 kronor i timmen där en påbörjad halvtimme ses som en fullgjord halvtimme.

Men våra förtroendevalda politiker har inte bara denna ersättning utan de får även en inställelseavgift på 405 kronor och semesterersättning. De har även rätt till traktamente och resetillägg. Är du dessutom ordförande, förtroendevald sekreterare i av styrelse, nämnd eller fullmäktige utsett beredningsutskott, arbetsutskott eller liknande samt tillfälliga kommittéer utgår förutom rörliga arvoden en särskild ersättning med 523 kronor per sammanträde.

Att vara folkvald politiker är ett förtroendeuppdrag, därför borde inga extra ersättningar eller speciella förmåner finnas för politikerna. De ska leva under samma villkor som dem som de säger sig företräda. Ersättningarna till kommunfullmäktige och kommunala nämnder ska således endast ersättas med förlorad arbetsinkomst, den faktiska förlorade arbetsinkomsten. För vem tjänar egentligen 268 kr/h? Vilken arbetare eller hemtjänstanställd har en sådan timlön?

Men viktigast av allt är att sänka heltidspolitikernas löner. I Växjö kommun har politikerna själva infört att kommunalrådens löner ska bestämmas av riksdagsledamöternas löner där kommunstyrelsens ordförande ska tjäna 125 % av riksdagslönen, kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande ska tjäna 115 % av riksdagslönen och övriga kommunalråd och övriga uppdrag ska ersättas 105 % av riksdagsledamöternas löner. Varför våra lokala politiker ska tjäna mer än en riksdagsledamot är oklart och något av en gåta.

Värt att påminna om är att på 1960-talet bestämdes riksdagsledamöternas löner av en gymnasielärares lön, de skulle ha lika mycket betalat. Idag tjänar en riksdagsledamot 63 800 kr/mån (samt har en massa tillägg, arvoden och andra förmåner) och en gymnasielärare tjänar ca 32 800 kr/mån.

Växjös moderata kommunalråd Anna Tenje tjänar således 81 750 kr/mån, oppositionsrådet Malin Lauber (S) tjänar 75 210 kr/mån, Per Schöldberg (C) tjänar också 75 210 kr/mån och den moderata påläggskalven Oliver Rosengren tjänar 68 670 kr/mån, vilket även Tomas Thornell (S) gör. Både Moderaterna och Socialdemokraterna i Växjö kommun är överens om att kommunalrådens löner ska höjas och det kraftigt. Moderaterna har sagt att kommunstyrelsens ordförande borde tjäna minst 100 000 kr/månad.

Vi i Kommunistiska Partiet anser att dessa kommunalrådslöner ska sänkas till en genomsnittlig arbetarlön. Ingen ska kunna berika sig på politiskt arbete och inga politiker ska kunna bestämma om sina egna villkor och löner, vilket tyvärr är fallet idag. Liberalernas utspel om att höja politikernas ersättning är ett hån mot vanligt folk. Politikernas löner borde sänkas, inte höjas!

Slutligen vill vi påminna om att Liberalernas företrädare i Växjö kommun tidigare fuskat med de kommunala ersättningarna

  • Author:
  • Filed under:

Miljonneddagningar på mat när kommunens kök omorganiseras

  • mars 31, 2016 00:16

Borgarna och Miljöpartiets besparingsiver och neddragningar inom den kommunala verksamheten har nu kommit till maten. Idag lagas mat från grunden på många förskolor och äldreboenden, men i den redan beslutade omorganisationen kommer endast tillagningskök ute i verksamheten där man lagar fler än 120 lunchportioner per dag att få finnas kvar. På detta sätt räknade borgaralliansen med att spara 20 miljoner kr fram till 2017, men idag har man justerat denna prognos och säger att den summan kommer att ta längre tid än så att spara in. Hur lång tid är fortfarande oklart.

Växjö kommun har ca 100 tillagningskök och av dessa kommer nu 29 kök att försvinna (se lista här) för att i stället antingen bli mottagningskök eller serveringskök. Ett serveringskök har upp till 60 portioner och delar endast ut maten meden ett mottagningskök har 60 – 120 portioner och kokar egen pasta/ris/potatis och skär sallad till den mat som kommer från storköket.

Politikerna har i denna omorganisation inte verkat veta vad de egentligen vill eller bör göra förutom förhoppningen om att kunna spara många miljoner kronor. Att man redan innan omorganisationen sjösatts ändrar summan man hoppas kunna spara kombinerat med att ingen konkret information finns om hur den nya organisationen faktiskt ska se ut visar att man inte har koll på läget. Den 1 april startar kommunen sin nya Måltidsenhet. Tanken är att de olika enheterna ska köpa maten från denna enhet men vad priset per portion kommer att bli är ännu inte klart, eller i varje fall inte offentliggjort. Detta låter som ett aprilskämt och här finns en uppbar risk att de förväntade besparingarna kommer att utebli och till och med sluta i fördyrningar.

Att Växjö kommun som ”Europas grönaste stad” (men bara på 13 plats i Sverige…) väljer att varje dag köra ut och köra runt med mat som ska varmhållas ter sig som en gåta. Inte heller säger man något om hur maten påverkas eller förändras genom att transporteras runt. Ytterligare en viktig aspekt av denna omorganisation är att det pedagogiska perspektivet försvinner. Många är de barn som på sin förskola får en förståelse för hur mat tillagas och på många förskolor användas köket och maten som en betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. I dagens stressade och individualistiska värld är det en betydande andel av småbarnsfamiljerna som inte hinner med eller prioriterar mat lagad från grunden utan man är i stället utelämnad till hel- och halvfabrikatens utbud varat med alla snabbmatställen. Att Växjö kommuns barn (och äldre) då erbjud vällagad mat från grunden är av stor vikt.

Efter att det under lång tid varit tyst bland de berörda, där bl.a. personalen skrämts till tystnad, har det nu börjat röra på sig och protester har på ett glädjande sätt växt fram på flera ställen. På Facebook finns gruppen ”Rädda tillagningsköken på förskolorna i Växjö” och i skrivande stund är nästan 900 personer med där. En namninsamling som protesterar mot planerna sprids på förskolorna och bland allmänheten och just nu har fler än 510 kommuninvånare skrivit under den.

Vi i Kommunistiska Partiet välkomnar dessa protester och uppmanar alla läsare att skriva under namninsamlingen. Vi anser även att ett omtag i frågan om ny måltidsorganisation måste göras. All fakta måste vara känd innan en förändring kan ske, inte minst vad det nya portionspriset kommer att bli. Vi anser även att maten i största möjliga mån ska tillagas ute på respektive enhet. Här kan man inte vara så dumsnål som kommunalrådet Per Schöldberg (C) som säger att ”kommunen har inte råd att ha tillagningskök på alla nuvarande enheter” Eller är det kanske så enkelt som att politikerna i Växjö vill spara 20 miljoner kr på maten till barnen och de äldre för att kunna finansiera löneökningarna på 10 000 kr/månad som man förra året beslutade sig för att ge sig själva?

  • Author:
  • Filed under:

Splittrat Centerparti – en nyliberal följd!

  • november 24, 2013 23:05

Centerpartiet i Växjö dras med svåra inre motsättningar. Nu hoppar en av deras mer framträdande politiker, Malin Adell Kind, av i protest mot sitt eget kommunalråd Per Schöldberg.
Adell Kind, som är Centerns gruppledare i kommunfullmäktige, säger att avhoppet beror på samarbetssvårigheter, något som även bekräftas av Schöldberg. En bakomvarande orsak är högst troligt en personlig bitterhet från Adell Kinds sida eftersom hon för två år sedan förlorade kampen om kommunalrådsposten med bara en enda röst till Schöldbergs fördel.

Men den personliga bitterheten lär inte vara den enda förklaringen för alltfler är de som vänder Centern ryggen till följd av att man lagt om sin politik de senaste åren. Följden har blivit centerväljare som ”inte känner igen partiet” och opinionssiffor under riksdagsspärren. Därför passar många nu på att lämna det sjunkande skeppet.

Sedan Annie Lööf tog över rodret för C har partiledningen och Stureplanscenterns vulgära nyliberalism går inte hem bland väljarna. När man lyfter frågor om månggifte och legalisering av cannabis inser man att Centern tappat fotfästet. Lokala centerpartister på landsbygden har att hantera konsekvenserna av nyliberalismen; hur ska man kunna planera för skolplatser åt barnen när riskkapitalägda friskolekoncerner lägger när de inte tjänar sin profit. Hur ska man med hedern i behåll kunna tala om en levande landsbygd när järnvägen styckas upp och underhållet eftersätts?

Centern har förlorat sitt fotfäste och de som idag leder och formar detta partis politik är person som i många fall blivit medlemmar på senare, såsom t.ex. Per Schöldberg. För många av dessa är makten allt och politikens innehåll och följder intet. Det är en naturlig följd av den egoism och individualism som följer i nyliberalismens fotspår. Se bara på Tingsrydspolitikern Mikael Andersson (C) som på twitter härom veckan anklagade LO för att vara ”fascistinfluerad” och i slutet av september anklagade han sossen-ledare Stefan Löfvén för våldtäkt mot barn. Man kan förstå att samarbetsklimat inte är så bra i Centerpartiet!

  • Author:
  • Filed under: