You are currently browsing all posts tagged with 'Patric Svensson'.

Miljonregn över avdankade politiker

 • februari 9, 2015 16:23

Att vara politiker är ett lukrativt yrke, inte minst eftersom man då bestämmer över sina egna villkor och inte lever under samma regler som alla andra. I Växjö kommun går just nu ett antal f.d. misslyckade politiker på bidrag från skattebetalarna. Utan minsta skrupler ta dessa emot hundratusentals och t.o.m. miljoner kronor för att göra ingenting.

Folkpartisten Patric Svensson avgick hösten 2012 efter att ha åka fast för rattfylleri och än idag kvitterar han ut 38 927 kr i månaden för att göra ingenting. Totalt kommer Växjö kommun att ha givit Svensson en gåva på 1,9 miljoner kr fram till avtalets slut 2016. Idag är Svensson medlem i Moderaterna…

Kristdemokraten René Jaramillo håvar in 41 164 kr i månaden i år och nästa år för att göra ingenting. Jaramillo är kanske kommunens mest tragikomiska politiker vars ledarstil inom gymnasienämnden och inom KD har varit minst sagt auktoritärt. Vi minns alla protesterna mot honom i form av nidbilder i kommunhuset (och på andra ställen), protester på skolorna mot alla uppseendeväckande förändringar och försämringar samt inte minst hur han i höstas hälsade nazistiska Svenskarnas Parti välkomna till Växjö. Jaramillo är idag medlem i Moderaterna…

Centerpartisten Malin Adell Kind avgick december 2013 efter interna bråk och hon får fortfarande 17 242 kronor i månaden av Växjö kommun för att göra ingenting. Även sossarnas Rose-Marie Holmqvist har fått 19 177 kronor i månaden, men vid månadsskiftet gick hon i pension och därmed upphörde kommunens utbetalningar till henne.

Hela detta system är unket och världsfrånvänt. Om våra politiker gör anspråk på att representera folket skall de också leva som vanligt folk och under samma regelsystem. Det är helt förkastligt att utan samvetsbetänkligheter kvittera ut stora summor skattepengar som en form av personlig belöning samtidigt som det saknas resurser t.ex. i våra skolor och inom äldreomsorgen och när vi ser fattiga människor tigga utanför våra mataffärer. Patric Svensson, Malin Adell Kind och Rene Jaramillo är personer utan heder och moral; de representerar ett unket överklassynsätt och en herrskapsmoral som hör feodaltiden till. Det enda rakryggade de kan göra är att omedelbart avsäga sig dessa bedrövliga ersättningar och betala tillbaka det de fram tills nu kvitterat ut. De måste omedelbart anmäla sig på arbetsförmedlingen och söka ett riktigt arbete och om deras meriter inte kvalificerar dem för något arbete får de söka sig till Fas 3, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som de själva varit med att ta fram och som de givit sitt politiska stöd till.
Man måste dessutom fundera hur det kommer sig att herrarna Svensson och Jaramillo så snabbt och så oförblommerat kommit ut som moderater och hur det kommer sig att Bo Frank utan minst ifrågasättande beviljar och försvarar deras miljonersättningar.

Unket och vämjeligt som sagt!
Vi kommunister säger som vi alltid sagt, att vara politiker är ett hedersuppdrag som inte ska generera några fördelar eller privilegier. En politiker ska tjäna motsvarande en genomsnittlig arbetarlön och ska kunna vara direkt avsättbar vid minst tecken på maktmissbruk.

 • Author:
 • Filed under:

Nytt rekord i dumhet – rattfull politiker belönas med fyra årslöner!

 • december 8, 2012 18:42

Som kommuninvånare i Växjö vet man inte om ska skratta eller gråta åt det senaste exemplet på idioti inom Växjöpolitiken. För några veckor sedan lämnade Folkpartiets ledande kommunpolitiker Patric Svensson alla sina uppdrag efter att ha åkt fast för rattfylleri. Svensson som satt i Kommunstyrelsen och som ordförande för Skol- och barnomsorgsnämnden får nu behålla sin lön på 55 000 kr/mån i fyra (4) år, som utbetalas med 80% första året och 70% de tre kommande åren. Detta ger honom ett avgångsvederlag på totalt 1 932 000 kronor.

1 932 000 kronor för att köra rattfull och lämna sina politiska uppdrag. Det är inte dåligt det! Eller snarare: det är skamligt, förkastligt och avskyvärd! Här visar Växjö kommun upp ett mycket dåligt omdöme och sätter ett nytt rekord i dumhet.
Att politiker lever under helt andra villkor än vanliga medborgare är sedan länge kännt, men att de trots skriverier och protester fortsätter på den inslagna vägen, ja man till och med utvecklar den och tillskansar sig nya och större förmåner, är både förvånande och skandallöst.
Politiker ska leva under samma villkor som dem som de säger sig företräda. Det innebär att de som ersättning för sina politiska uppdrag ska ha en ersättning som motsvarar en genomsnittlig arbetarlön. I Patric Svenssons fall innebär det också att han inte ska ha rätt till en högre ersättning än taket i A-kassan, dvs 18 700 kr i månaden och eftersom han säger upp sig själv måste han ha en karens på 45 dagar innan de första pengarna börjar betalas ut. Detta är helt i enlighet med de regler som hans eget parti varit med om att skapa för oss vanliga medborgare.
Om Patric Svensson hade någon som helst skam i kroppen skulle han omedelbart säga nej till den del av ersättningen som överstiger 18 700 kr/mån och han skulle gå helt utan ersättning de första 45 dagarna. Sedan gäller naturligtvis att ersättning betalas ut som längst under 300 dagar och han omedelbart anmäler sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen och söker de jobb han anvisas. Om så inte sker skall hans ersättning omedelbart dras in.

Patric Svenssons fall är tragiskt, både på ett samhälleligt och ett personligt plan. På det samhälleliga eftersom det visar på att man i Sverige år 2012 inte behandlar medborgarna lika och att samhället har ett stort demokratiskt underskott. På det personliga eftersom Patric Svenssons ansträngda förhållande till alkohol länge varit känt såväl av hans partikamrater som på hans tidigare ”arbetsplats” i den akademiska världen. Här finns troligen även orsaken till att Svensson fått omfattade kritik för sitt ledarskap från anställda inom hans ansvarområden.
Vi ska i ärlighetens namn säga att Patric Svensson inom politiken oftast agerat respektfullt, vilket bl.a. tagit sig uttryck i att han är en av ytterst få politiker från Folkpartiet i Växjö som hälsar på oss i Kommunistiska partiet samt att han direkt vid rattfylleriet insåg det omöjliga i att vara kvar på sina politiska poster, därför avgick han direkt, utan trixande och utan att ta en ”time-out” så som så många andra gör i motsvarande situation. Därför hoppas vi i Kommunistiska partiet att Svensson kommer tillrätta med sina eventuella problem och vi önskar honom lycka till med besöket på arbetsförmedlingen och välkomnar honom ut i verkligehten utanför den skyddade verkstad som yrkespolitiken innebär.

Mest uppseendeväckande i denna sorglustiga historia är hur det moderata kommunalrådet Bo Frank försvar miljonrullningen till Patric Svensson. Enligt Frank måste man betala ut höga ersättningar till politikerna för att man ska kunna rekrytera kompetent folk till politiken. Man tar sig för pannan! Om det är detta som är Bo Franks budskap till växjöborna så måste han avgå med en gång – kör rattfull och säg upp dig så belönar vi dig med fyra årslöner, för att vi tycker du är kompetent. Ridå!

Vi Kommunistiska partiet kräver att Växjö kommun omgående måste genomföra en översyn av systemen med ersättningarna till politikerna. Här måste man harmoniera reglerna med dem som gäller för vanligt folk och man måste införa regler om att ersättingar inte betalas ut till politiker som gjort kriminella saker.  Vi anser även att Bo Frank ska lämna sin post, utan en enda krona i ersättning!

 • Author:
 • Filed under:

Svågerpolitik á la Carema

 • december 1, 2011 21:21

Att det skulle komma kritik mot de privata förskolorna i Växjö var väntat och att det just är Carismas musikförskola som nu får kritik förvånare oss inte. Förskolan drivs av de två moderata politikerna Myriam och Andreas Ekman. När det moderata äkta paret beviljades tillstånd av Växjö kommun att öppna sin förskola skedde det efter stor kritik. Moderaterna beviljade sina egna fullmäkrigekamrater tillstånd att tjäna pengar på den verksamhet och de pengar som de själva satt och förvaltade. Jävsituationen var uppenbar och klandervärd. T.o.m. ordföranden i nämnden för skola- och barnomsorg, folkpartisten Patric Svensson, var skeptisk och sa att om det varit hans egna partikamrater det gällt hade han rekommenderat dem att inte ansöka/beviljas tillstånd. Men moderaterna i Växjö kommun såg inga problem och nepotismen var uppenbar.

Hela förfarandet påminner om det vi nyligen sett inom Carema och skandalerna där; moderaterna beviljar sina egna partikamrater fördelar och möjlighet att göra vinst på det offentliga. Inom Carema arbetar och styr ett antal moderata politiker, så är det förra finansborgarådet i Stockholm Kristina Axén-Olin etisk rådgivare till Carema! Etisk rådgivare, smaka på den!
Axén-Olin som fick lämna toppolitiken p.g.a. av missbruksproblem har nu fått en välavlönad reträttpost inom Carema, vars hela företagsidé möjliggjorts av det moderata systemskiftet. I Carema finns även moderaten Birgitta Holm, som lämnade kommunstyrelsen i Stockholm för en lukrativ chefspost inom den privata vårdsvängen.
Caremas förlorade heder ska nu återställas av Stockholmsmoderaten Henry Stensson. Åt andra hållet har Carema-chefen Kent Ehliasson gått då han av regeringen precis utsetts till ny generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, den myndighet som är högsta myndighet för tvångsvården i Sverige.
Behöver vi påminna om de moderata intressena i den andra stora vårdbolget Attendo? Attendo ägdes fram till för några år sedan av den moderate finansmannen Gustaf Douglas. Douglas sålde Attendo till brittiska riskkapitalister och tjänande 642 miljoner på affären. Han startade 2006 ”Rosenbadsfonden” för att samla in pengar till Moderaternas valrörelse och som tack har han belönats med en plats i moderaternas partistyrelse.
Attendos VD heter Henrik Borelius, bror till Maria Borelius som hamnade som moderat statsråd i regeringen efter valet 2006. Det var hon som fick avgå redan efter åtta dagar eftersom hon anlitade svart hemhjälp och vägrade betala TV-licens.

Så ser vi hur man håller varandra om ryggen inom det moderata partiet. Det hela stinker! Det är svågerpolitik och nepotism som hämtat från en banarepublik. Vi säger att Carema och Attendo måste bort från vårdsektorn i vårt land och vi säger att makarna Ekman måste bort från barnomsorgen i Växjö. Vård och omsorg kan inte och skall inte drivas privat utan offentligt. Väck med vinstuttaget och kapitalismen från den offentliga sektorn!

 • Author:
 • Filed under:

Privatiseringsvansinne inom lokalvården

 • maj 18, 2011 23:07

Ikväll kom det dystra beskedet att Växjö kommun ska konkurrensutsätta all lokalvård inom grundskolan. Planerna drevs igenom trots omfattande protester från anställda, men även från elever. Borgarna i Skol- och barnomsorgsnämnden, anförda av folkpartisten Patric Svensson, påstår att detta ska göra så att pengar frigörs till annat inom skolan. Det handlar alltså om rena nedskärningar, man vill skära ned på lokalvården för att täcka den pengabrist som sedan lång tid tillbaka råder inom Växjös skolväsende.

Städ- och kökspersonal ute på skolenheterna har skrivit insändare, protestlistor och haft protestmöten. Men våra borgare vägrar som vanligt att lyssna till sin personal och går vidare utifrån rent ideologiska och elitistiska perspektiv. Att konkurrensutsätta lokalvården kommer leda till att klassklyftorna och segregationen ökar. Nästan alla som berörs av det nu klubbade förslaget är kvinnor. De allra flesta är deltidsarbetande, många är äldre och är utslitna efter ett hårt arbetsliv. De kommer inte att klara att gå över till heltidstjänster, vilket står för dörren om privata aktörer kommer in och tar över marknaden.  Här kommer de äldre kvinnorna inte att vara attraktiva och de riskerar att slås ut från sina arbeten. Detta erkänner även Patric Svensson som säger att det kommer bli svårare för personalen att ha kombinationstjänster (dvs att man arbetar med både städ- och köksuppgifter), något som idag är vanligt ute i verksamheten.  Även det omvända kommer att ske, de privata aktörerna kommer att ha behov av anställda som endast arbetar några timmar i veckan och då riskerar några utav dagens personal att tvingas gå ned i tjänstgöringsgrad. För de privata aktörerna är vinst allt och personalens behov och rättigheter intet.

Hela förfarande är ett stort svek mot de anställda och mot oss kommuninvånare. Som vanligt drivs planerna igenom i mycket snabbt takt, utan konsekvensanalyser, arbetsmiljöhänsyn eller personalinflytande. Att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten är djupt felaktigt men även farligt. Vi har redan sett flera skräckexempel på vad privatisering av den kommunala verksamheten leder till. Se t.ex. på Sodexo och hur de försämrat skolmaten eller på äldreboenden såsom det på Tellusvägen som vanskötts. Nu får det vara nog! Växjö ska inte vara en nyliberal experimentverkstad!

 • Author:
 • Filed under: