You are currently browsing all posts tagged with 'Pariskommunen'.

Bockfoten sticker fram på SMP:s ledarsida

  • september 18, 2012 09:43

Att Smålandspostens ledarsida är en mycket mörkblå sida är väl känt. Många är de i vår trakt som beklagar sig över den och många är de som hävdar att de slutat att läsa den; många hänvisar till att de djupt värdekonservativa åsikter som framförs där är skrattretande och många tycker att tonen mot andra debattörer är mycket nedsättande. Det kan tyckas vara glädjande att så många tar avstånd från SMP:s åsikter och vänder dem ryggen, men det finns en fara i detta också. Om få läser vad som står där kommer de undan med sina reaktionära åsikter och sprider dem utan att få mothugg.

Det vore önskvärt om dagens huvudledare lästes och diskuterades. Om vi alla funderade vad som egentligen står där hade kanske en principiellt viktig diskussion kunna starta. I ledaren gör man allt för att försvara att politiker och topptjänstemän ska ha särskilda privilegier och höga löner och man hävdar att det är bra att politiker INTE lever under samma regler som alla andra. I sin iver att försvara klassorättvisorna slår man knut på sig själv och blandar ihop äpplen och päron på ett sätt som får en osaklig debattstil att framstå som en uppvisning i bra argumentationsteknik! SMP hävdar att politiker ska behålla sin lön i år efter att de lämnat eller fått sparken från sitt uppdrag för att de inte lever under samma LAS-regler som vanliga arbetstagare. Man måste fråga sig sedan när LAS var ett skydd för de arbetare som fått sparken för att de misskött sitt arbete? SMP bör läsa på vad LAS är för något! Våra politiker har inte samma krav på sig att söka nya arbeten när man blivit arbetslös som alla vi andra och detta tycker SMP är rätt med hänvisning till att. ”Hur skulle det se ut om en statssekreterare från försvarsdepartementet fick ett hemligstämplat jobb hos den ryska militären”. Ja hur skulle de se ut om en ledarskribent på SMP jobbade som timvikarie i vården?

SMP:s ledare, skriven av den på posten nye Marika Formgren, är ett knivhugg på kollegorna på radions Eko-redaktion, som man menar driver ”indignationsjournalistik” när man granskar och informerar om de politiker som missköter sig trots de generösa reglerna.

Vi för vår del tackar Eko-redaktion för ett bra journalistiskt arbete och och vi tackar dem för att de belyser de faktiska förhållandena. Vi i Kommunistiska partiet kommer aldrig försvara att politiker och deras medarbetare har egna regelsystem och utformar en egen moral. I en demokrati är det viktigt att alla lever under samma regler och har tillgång till samma saker. Politikerna måste förstå hur de man ska företräda lever och vilka som är problemen i vardagen. Därför måste man tillämpa principen att de folkvalda inte ska tjäna mer än en genomsnittlig medborgare. Detta insåg man redan på 1800-talet; i Paris infördes principen om att de folkvalda ska ha en genomsnittlig arbetarlön 1871. Detta är en historisk lärdom som står än viktigare idag och det är därför som vi i Kommunistiska partiet drivit denna fråga i de tre senaste kommunalvalen i Växjö.

Till dig som läser dessa rader riktar vi uppmaningen: fundera vad du själv tycker. Uppskattar du SMP:s linje om att vissa personer ska leva under egna fördelaktiga privilegier och regler. Regler som de själva har skapat och beslutat om eller uppskattar du vår linje om att alla ska leva under samma villkor med samma rättigheter och skyldigheter?

  • Author:
  • Filed under:

Rik på politik – nej tack!

  • november 22, 2010 22:38

Kommunpolitikerna i Växjö höjer nu sina redan höga löner. Att själv bestämma om sina egna lönepåslag är få förunnat och därför får nu de ledade politikerna i Växjö: Bo Frank (M), Gunnar Elm (C) och Charlotta Svanberg (S) löneökningar på 12 – 14%. Vilka andra grupper i samhället fick det vid den senaste löneöversynen? Bo Frank får nu en månadslön på drygt 61 000. I Växjö kommun är det många lokalpolitiker som blivit rika på politiken. Förra året betalade Växjö kommun ut ersättningar och arvoden med: 620 562 kr (Bo Frank), 579 024 kr (Gunnar Elm), 579 024 (Charlotta Svanberg), 380 580 kr (Nils Fransson (FP)), 251 724 kr (Daniel Hagberg (MP)), 369 419 kr (Rene Jaramillo (KD)). Även vänsterpartisterna berikar sig på detta system; Anders Mårtensson fick förra året 370 112 kr av kommunen och Örjan Mossberg fick 247 520 kr.  Skattepengar gick även till Sverigedemokraternas Samuel Älgemalm med 116 537 kr varav 99 427 kr var ett arvode som gruppledare för att Älgemalm varit gruppledare över sig själv. Notera att dessa siffror gäller för varje år!

Hela systemet med att politikerna i samhället är en klass för sig, undantagen från övriga löntagares villkor är bestickande. Detta är en form av korruption och ökar klyftan mellan politiker och vanligt folk. Detta system måste bort!

I de tre senaste valen i Växjö har vi i Kommunistiska partiet som enda parti drivit frågan om att politikerna ska leva under samma villkor som alla andra. Man ska inte kunna berika sig på politiken och därför är vårt krav att inga förtroendeuppdrag ska ge mer än en genomsnittlig arbetarlön. Ett krav som fördes fram redan under Pariskommunens dagar 1871 och som alltjämt borde vara vägledande för de som representerar folket i en vald församling.

  • Author:
  • Filed under: