You are currently browsing all posts tagged with 'Panncentralen'.

Panncentralens viktiga arbete måste skyddas

  • april 3, 2017 22:21

Återigen har samlingsplatsen Panncentralen i Arabyområdet drabbats av ett attentat, natten till idag krossades fönster och molotovcocktails kastades in i lokalen. Det var mycket nära att en full brand utvecklades och det var andra gången på ett år som samma sorts händelse inträffade.

Panncentralen nära Dalbo centrum fungerar på samma sätt som Tallgården på Nydala; en mötesplats för de boende i området där man kan mötas och umgås över ålders- och etnicitetsgränser. Panncentralen är ett viktigt integrationsprojekt och flera ideella organisationer har verksamhet och kurser i lokalerna där det även finns ett café. Panncentralen har de senaste åren fått flera utmärkelser som årets integrationspris och årets mångfaldspris i Växjö kommun.

Om brandattentatet är ett uttryck för ungdomsstreck eller ett politiskt attentat är i nuläget oklart, men helt klart är att attentatet på Panncentralen är ett angrepp på det öppna samhället och ett angrepp på den lyckade integrationen.
Den senaste tiden har vi i media kunnat läsa om flera tillfällen då polisen i vår trakt inte kunnat ingripa och agera till följd av resursbrist och felaktiga prioriteringar. Här måste dock polisen lägga ordentligt med resurser för att utreda och lagföra den eller de som försökte bränna ned Panncentralen, annars hotar en farlig situation med ett upptrappat tonläge där främlingsfientliga krafter kommer att försöka peka ut ungdomsgäng med utländsk bakgrund som särskilt kriminella och blotta misstanken om ett högerextremt attentat kommer att öka otryggheten i den socialt utsatta Arabyområdet. Båda scenarierna måste undvikas och därför måste polisen prioritera detta brott.
Fram för ett tryggt Araby och tack till Panncentralen för ert viktiga arbete!

  • Author:
  • Filed under:

Intermezzon under valdagen

  • september 19, 2010 21:33

Efter valdagen för fyra år sedan fick vi i Kommunistiska partiet polisanmäla sabotage i fem vallokaler. Detta eftersom våra valsedlar där avlägsnats, slängts eller blandats ihop med andra partiers valsedlar. Växjö kommun har tagit detta problem på allvar och till årets val tagit fram valsedelställ till samtligas valsedlar samt entydliga riktlinjer för vad som gäller för handhavandet med valsedlarna.

 Överlag har det i årets val i Växjö kommun fungerat bättre än vid förra valet. Dock måste några saker påpekas.  Enligt vad som hittills framkommit har Kommunistiska partiets valsedlar avlägsnats från en vallokal – i förskolan Björken. Tyvärr har även valförrättarna/röstmottagarna i flera vallokaler varit dåligt insatta i de regler som gäller. Därför har det rått oordning i flera vallokaler samt att partibeteckningarna inte varit synligt då man inte monterat ihop valsedelställen ordentligt. I några vallokaler har dessutom valsedelsutdelare tillåtits inne i vallokalerna, vilket inte är tillåtet. I några vallokaler har det varit mycket folk och därför trångt. Följden av detta har blivit att de som ska ta valsedlar har haft folk i ryggen och därför inte kunnat överblicka alla valsedlar. Några vallokaler är dessutom mindre lämpliga att använda eftersom de är för små. I t.ex. vallokalen ”Panncentralen” har valsedlarna legat på två bord i två olika rum. Noterbart är också att Moderaterna inte respekterat vallagen och under morgonen satt upp sina valplakat i direkt anslutning till flera vallokaler på Teleborg.

Vi kan konstatera att årets val genomförts på ett bättre sätt än valet 2006, men samtidigt att det finns mycket att förbättra.

  • Author:
  • Filed under: