You are currently browsing all posts tagged with 'Palestina'.

Allt stöd till Cityhallen!

  • juni 18, 2010 09:38

Israels statsterroristiska övergrepp på Ship to Gaza har upprört en hel värld. Alla inser att situationen är ohållbar och palestininerna måste garanteras sina mänskliga rättigheter, inklusive rätten till sitt eget land. Vi är många som under lång tid arbetat för att den rasistiska staten Israel ska bojkottas. Nu har det kravet spritt sig. Ica supermarket Cityhallen i Växjö bojkottar sedan några veckor tillbaka alla israeliska varor. Israellobbyn har gott i taket och den israeliska ambassaden utövar nu påtryckningar på Ica centralt och man vill försöka utesluta Cityhallens ägare/VD John Curovac från Ica. Vi säger att John Curovac är värd allt stöd. Sverige och världen behöver fler av hans sort, personer som ställer sig upp och säger att nu är det nog!

Vi vill även påminna om det medborgarförslag vi i Kommunistiska Partiet i Växjö lämnade in till kommunfullmäktige 2003, om att Växjö kommun borde införa en kommunal bojkott av alla israeliska varor. Då röstade fullmäktiges alla sju partier emot vårt förslag, från Moderaterna till Vänsterpartiet. Men nu är kanske tiden mogen för kommunen att ta detta steg. vad säger Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Växjö – är det inte dags att bojkotta israeliska varor? Precis som världen bojkottade det rasistiska Sydafrika på 1980-talet, en bojkott som då visade sig vara framgångsrik.

I väntan på att kommunen och Sverige inför en bojkott av detta slag uppmanar vi alla växjöbor att stöda Cityhallen och John Curovac. I hans affär kan ni handla med gott samvete!

Stor Palestinasolidaritet i Växjö

  • juni 2, 2010 16:53

Tisdagens manifestation i Växjö samlande närmare 300 personer. Återigen visade växjöborna en stor solidaritet med det palestinska folket och denna gång även bestörtning och vrede över terrorstaten Israels angrepp på konvojen Ship to Gaza. Hela världen ser att Israel återigen har gjort bort sig, därför försöker ni Israellobbyn på alla sätt misskreditera palestinavänner och förminska och förneka det lidande som det palestinska folket dagligen upplever.
Nu är det hög tid att Växjö kommun inför den bojkott av Israeliska varor som vi i Kommunistiska Partiet tidigare motionerat om i form av ett medborgarförslag. Den gången röstade fullmäktiges alla sju partier emot detta förslag, från mmoderterna till Vänsterpartiet. Nu har troligen flera partier tänkt om och tiden är mogen för att införa en totala bojkott av varor och tjänster från det land som ägnar sig år statsterrorism, sjöröveri, kidnappning, folkrätts brott och mord.
Vi säger allt stöd till Ship to Gaza! Leve palestina. Bojkotta Israel!
Den som vill försäkra sig om vetskap om när nästa solidaritetsmanifestation för Palestina ordnas i Växjö kan gå med i Facebookgruppen ”Växjöbor för Palestina”.

  • Author:
  • Filed under: