Återigen uppmärksammas att den s.k. centrumhandeln i Växjö har det svårt. På 1,5 år har uppemot 20% av kunderna övergett gågatan. Alla som är nere på stan en vanlig lördag kan med egna ögon se detta. Att det nya köpcentret Grand Samarkand har tagit många kunder är uppenbart.

   Frågan är då hur vi vill att Växjö ska se ut och utvecklas? Vi Kommunistiska partiet tycker att en levande stadskärna är att värna. Vi tycker man ska bevara Växjös karaktär som en mysig småstad och vi ser med stor misstro på de övriga politikernas arbete för att Växjö ska bli en stad med 100 000 invånare.

   Handeln ute på Samarkand är opersonlig med butiker från i stort sett enbart de stora kedjorna. I centrum finns ännu så länge de mindre butikerna som erbjuder variation och det lilla extra. Dessutom har vi i centrum en levande cafémiljö och närhet till natursköna promenadstråk. Växjö som stadsyta bär inte 100 000 invånare; redan idag är bostadsbristen skriande och många kommuninvånare, framförallt ungdomar, tvingas stå i bostadskö i flera år. Byggandet måste ta fart i Växjö och då handlar det inte om att bygga villor eller bostadsrätter utan om att man måste bygga fler hyresrätter och man måste öka byggandet i kommunens andra orter så att hela Växjö kommun kan utvecklas. Här finns Växjö kommuns tillväxtpotential.

   Att kunna utveckla Växjö centrum handlar inte i första hand om att bygga fler P-hus och införa gratis P-avgifter, även om vi anser att 18 kr i timmen för att parkera en lördag inne i stan är för dyrt. Bättre då att bygga ut kollektivtrafiken och inte satsa på att bygga fler köpcentrum utanför stan, för sådana planer finns.

   Vi anser även att butikernas öppettider är alldeles för generösa. I vår allt mer kommersialiserade värld tvingas underbetalda butiksanställda jobba kvällar och helger och förväntas ständigt stå stand by för att hoppa in. Många av dessa butiksanställda har dessutom endast deltidsanställningar, vilket få kan försörja sig på. Vi i Kommunistiska partiet arbetar därför med kravet om rätten till helhet för alla som arbetar deltid.

   För att handeln ska fungera och folk ska kunna konsumera krävs en riktig inkomst och tillgång till riktiga arbeten. Arbetslösheten ökar i Växjö, trots borgarnas tal om en s.k. ”arbetslinje”. Just nu går 4208 växjöbor helt utan arbete, av dem är 1144 ungdomar under 25 år. Lägg sedan till alla deltidsarbetslösa och alla som är sysselsatta i olika åtgärder och ni inser att köpkraften inte är särskilt stor i vår kommun. Dessutom släpar lönerna efter för de som har ett arbete vilket gjort att alltfler handlar med lånade pengar eller tvingas betala sina köp på avbetalning.  Här har vi den verkliga orsaken till att handeln i centrum går dåligt, folk har helt enkelt inga eller för dåliga inkomster. Det är här den politiska utmaning ligger, inte i sänka P-avgifter eller i att subventionera bussresorna, det är bara kosmetika på en sjuk kropp.

Så vårt inlägg i debatten för att utveckla Växjö och kunna bibehålla ett levande centrum går via:
* Se till att kommuninvånarna får jobb och riktiga löner!
* Rätt till heltid för dem som arbetar deltid.
* Dela på jobben – inför sex timmars arbetsdag
* Ge ungdomen en chans – sänk pensionsåldern till 60 år.
* Öka byggandet i Växjö kommun – bygg hyresrätter i första hand.
* Låta hela kommunen utvecklas – satsa på byggande i kommunen andra tätorter.
* Utveckla kollektivtrafiken och inför nolltaxa.
* Nej till ett World Trade Center på stationsområdet.