You are currently browsing all posts tagged with 'Östers IF'.

Elitklubbar i det blå!

  • april 19, 2012 23:13

Återigen har Växjös två ”storklubbar” ropat på mer pengar från Växjö kommun. Östers IF och Växjö Lakers har begärt ytterligare lån från oss skattebetalare. Lakers vill låna 10 miljoner till och Öster 14 miljoner till för att ro ihop sina nya arenabyggen. Man undrar nästan om man ska skratta eller gråta, för ingen av dessa klubbar verkar kunna räkna eller ha kontroll över sin ekonomi. I förlängningen hotar detta kommunens hela verksamhet för om man äventyrar sin ekonomi och inte kan betala sina lån till kommunen hotas hela kommunens budget och därmed den kommunala verksamheten inom vård, skola och omsorg. T.o.m. Bo Frank uttrycker en viss oro för hur klubbarna sköter ekonomin men samtidigt så går han ut och lovar dem pengarna (även om han denna gång inte lovade att de skulle få dem utan ”förutspår att deras ansökningar kommer att beviljas”).

Vi för vår del tycker att det räcker nu. Klubbarna måste själva ta ansvar för sin verksamhet och inte komma springande till kommen stup i kvarten och särskilt inte när man slösar med pengarna som framförallt Växjö Lakers verkar göra; vi har ju här t.ex. flera gånger tidigare skrivit om de fantasilöner som man betalar ut till vissa spelare. Nu läser vi att samtidigt som man vill ha ytterligare 10 miljoner kr av kommunen för ”att bygga färdigt sin arena” att man  investerar fem miljoner i arenan för ”att höja upplevelsen”. Man byter nu ut plexiglaset för 1,2 miljoner kr redan efter en säsong (här finns förvisso en säkerhetsaspekt för spelarna med det befintliga stumma plexit, men det borde man insett redan från början), man stoppar in mer elektronik i jumbotronen för 800 000 kr och man planerar att investera tre miljoner i en egen scen, i ny belysning och i draperier(!). Man undrar om de verkligen behöver låna mer pengar av kommunen eller om framgången stigit klubbledningen åt huvudet. Hela elitserieäventyret kan ta en ände med förskräckelse och då får kommuninvånarna stå där med notan.

I första vändan fick nu både Lakers och Öster avslag på sina låneansökningar. Ansökningarna var helt enkelt undermåliga och visar därigenom ytterligare en gång på avsaknad om insikt och på ett respektlöst förhållningssätt.

Vi i Kommunistiska partiet tycker att det är bra att man satsar på idrotten, men vi ser hellre en satsning på breddidrotten än på elitklubbarna. Vi tror att det är bredden som skapar eliten och framförallt anser vi att det är det synsättet som man ska ha på idrott. Idrott åt alla är vår paroll! Och en kommun åt alla är en annan, tyvärr tycker inte Växjö Lakers, Östers IF och Bo Frank det.

Kollektivtrafik – inget för moderaterna!

  • april 24, 2011 22:28

Växjö kommun, anförda av moderaterna, backar nu från sin ambition om att satsa på kollektivtrafiken. Målet var satt till en 50-procentig ökning av det kollektiva åkandet fram till 2020. Men Bo Frank och Roland Gustbée trycker nu på bromsen och som vanligt hävdar de att det skulle kosta för mycket. Men att stirra sig blind på en prislapp utan att se till vad man får för denna kostnad är helt galet. Ett ökat kollektivt åkande är framförallt en stor och viktig vinst för vår miljö, men även en viktig säkerhetsaspekt. Nästa år beräknas Växjö kommun betala 53,4 miljoner för kollektivtrafiken, vilket är ganska precis en tiondel av den summa som kommunen gått i borgen för de nya arenabyggena i Arenastaden! Dessa arenor är viktiga för vår kommun, men de utgör samtidigt ett högriskprojekt för skattebetalarna som kan få stå för notan om Växjö Lakers och Östers IF inte sköter sina affärer på ett bra sätt, något som vi tyvärr har bittra erfarenheter av att de inte gjort tidigare. Finns det en halvmiljard till arenabyggena så finns det pengar för att satsa på kollektivtrafiken!

Om kommunen valde att satsa på bussresandet skulle den extra kostnaden kanske snart visa sig vara en vinstlott. Idag är många bussar nedslita, turlistan är inte anpassad till behovet och taxorna är för höga. Vi kan inte vänta med att ställa om från vårt individualistiska levnadssätt till ett mer kollektivt levnadssätt; miljöproblemen kan inte skjutas på framtiden utan man måste börja agera nu. Vi i Kommunistiska partiet har länge drivit kraven på en utökad kollektivtrafik och för att man ska sänka taxorna för att på sikt göra bussåkandet helt gratis. Vi kommer även fortsättningsvis driva dessa frågor och du är välkommen att delta i detta viktiga arbete. Ett första steg kan vara att demonstrera på 1 maj – här i Växjö samlas vi på Vattentorget kl 15.00. Då demonstrerar vi för en annan värld, en värld med ett kollektivt synsätt där vi ser till människornas behov framför att se dem som kostnader. Vi sätter solidaritet och rättvisa framför individualism, egoism och profitbegär. Välkommen att delta!

  • Author:
  • Filed under: