You are currently browsing all posts tagged with 'omsorg'.

Fp gör skillnad på människor!

  • maj 3, 2011 15:20

Folkpartiet i Växjö vill nu göra om vår kommun för att locka till sig rika och köpstarka pensionärer. Torgny Klasson (Fp)  ser rika pensionärer som lockande och priorterad grupp,  som köper ett dyrt boende och som inte är lika sjuka som andra mindre bemedlade äldre och därför vill han locka dem till Växjö. Detta skulle även generera mer skattepengar till kommunen via skatteutjämningssystemet.

Hela denna tanke är upprörande. Man kan inte göra skillnad på människor, speciellt inte pensionärer som efter ett väl utfört yrkes- och arbetsliv ofta är utelämnade till slumpen om deras hemkommun valt att satsa på det offentliga eller ej. Och ingen kan i förväg veta vad ålderdomen bär med sig, i form av sjukdomar och särskilda behov. Växjö kommun ska vara en kommun för alla och det man ska satsa extra resurser på är de svaga och mest utsatta i samhället. Hit hör inte överklasspensionärer. Växjö borde i stället satsa på fattigpensionärerna, som kommer att bli alltfler tillföljd av det nya pensionssystemet. Där finns ju bland annat en inbyggd broms som gör att pensionerna inte räknas upp i takt med inflationen och konsumentprisindex. En riktig satsning på pensionärerna i Växjö skulle innebära ökat personaltäthet inom omsorgen, bättre kommunikationer, bättre mat och miljö på våra äldreboenden, bättre tillgång till kommunal hemtjänst och hemhjälp samt ökade resurser till rehabilitering inom sjukvården.

Folkpartiets förslag är unket och gör skillnad på människor; fast å andra sidan är det väl just det som Folkpartiet brukar göra. De bedriver ju en politik för ökade klassklyftor i vårt land och nu visar detta sig tyvärr även i Växjö!

  • Author:
  • Filed under:

Fick kommunen vara med i upphandlingen?

  • april 20, 2010 15:01

Ytterligare en del av den offentliga och gemensamma kommunala verksamheten i Växjö säljs nu ut till privatkapitalet att få göra vinst på. I SMP 20/4 beskrivs hur äldreboendet Norrelid i höst ska tas över av Norlandia Care AB från Skene. Aktieägare ska tillåtas berika sig på en så fundamental sak som människors behov av vård och omsorg. Det är djupt orättvist att tillåta detta. Vården och omsorgen är en samhällelig angelägenhet och inget som några vinsthungrande aktieägare ska tillåtas profitera på. Frågan som måste ställas är om Växjö kommun tillåtits vara med i upphandlingen? Eller handlar det som så många gånger förr om att skicka ut en väl fungerade verksamhet i osäkerhet av rent marknadskapitalistisk ideologi? Nu skapar man en stor osäkerhet för de vårdbehövande och för personalen, som måste söka om sina jobb eller flytta till andra kommunala arbetsplatser om de inte blir utlasade eftersom de blir övertaliga.

Skola, vård och omsorg kan inte och ska inte drivas av privata aktörer. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att dessa verksamheter fungerar och är lika för alla. Därför säjer vi nej till utförsäljning och privatisering av kommunal verksamhet.

  • Author:
  • Filed under: