You are currently browsing all posts tagged with 'offentlig sektor'.

Svågerpolitik á la Carema

  • december 1, 2011 21:21

Att det skulle komma kritik mot de privata förskolorna i Växjö var väntat och att det just är Carismas musikförskola som nu får kritik förvånare oss inte. Förskolan drivs av de två moderata politikerna Myriam och Andreas Ekman. När det moderata äkta paret beviljades tillstånd av Växjö kommun att öppna sin förskola skedde det efter stor kritik. Moderaterna beviljade sina egna fullmäkrigekamrater tillstånd att tjäna pengar på den verksamhet och de pengar som de själva satt och förvaltade. Jävsituationen var uppenbar och klandervärd. T.o.m. ordföranden i nämnden för skola- och barnomsorg, folkpartisten Patric Svensson, var skeptisk och sa att om det varit hans egna partikamrater det gällt hade han rekommenderat dem att inte ansöka/beviljas tillstånd. Men moderaterna i Växjö kommun såg inga problem och nepotismen var uppenbar.

Hela förfarandet påminner om det vi nyligen sett inom Carema och skandalerna där; moderaterna beviljar sina egna partikamrater fördelar och möjlighet att göra vinst på det offentliga. Inom Carema arbetar och styr ett antal moderata politiker, så är det förra finansborgarådet i Stockholm Kristina Axén-Olin etisk rådgivare till Carema! Etisk rådgivare, smaka på den!
Axén-Olin som fick lämna toppolitiken p.g.a. av missbruksproblem har nu fått en välavlönad reträttpost inom Carema, vars hela företagsidé möjliggjorts av det moderata systemskiftet. I Carema finns även moderaten Birgitta Holm, som lämnade kommunstyrelsen i Stockholm för en lukrativ chefspost inom den privata vårdsvängen.
Caremas förlorade heder ska nu återställas av Stockholmsmoderaten Henry Stensson. Åt andra hållet har Carema-chefen Kent Ehliasson gått då han av regeringen precis utsetts till ny generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, den myndighet som är högsta myndighet för tvångsvården i Sverige.
Behöver vi påminna om de moderata intressena i den andra stora vårdbolget Attendo? Attendo ägdes fram till för några år sedan av den moderate finansmannen Gustaf Douglas. Douglas sålde Attendo till brittiska riskkapitalister och tjänande 642 miljoner på affären. Han startade 2006 ”Rosenbadsfonden” för att samla in pengar till Moderaternas valrörelse och som tack har han belönats med en plats i moderaternas partistyrelse.
Attendos VD heter Henrik Borelius, bror till Maria Borelius som hamnade som moderat statsråd i regeringen efter valet 2006. Det var hon som fick avgå redan efter åtta dagar eftersom hon anlitade svart hemhjälp och vägrade betala TV-licens.

Så ser vi hur man håller varandra om ryggen inom det moderata partiet. Det hela stinker! Det är svågerpolitik och nepotism som hämtat från en banarepublik. Vi säger att Carema och Attendo måste bort från vårdsektorn i vårt land och vi säger att makarna Ekman måste bort från barnomsorgen i Växjö. Vård och omsorg kan inte och skall inte drivas privat utan offentligt. Väck med vinstuttaget och kapitalismen från den offentliga sektorn!

  • Author:
  • Filed under:

ROT och RUT inbjuder till fusk

  • mars 27, 2011 11:57

Återigen nås vi av beskedet att företagare i Växjö fuskat med ROT- och RUT-avdrag. Denna gång ett företag i byggbranschen som lurat till sig skattepengar på 1,2 miljoner. Hela system med ROT och RUT inbjuder till mygel när enskilda företagare smyghöjer priserna samtidigt som kontrollerna är få. Det är bra att Skatteverket följer upp dessa avdrag, men med tanke på alla rapporter om fusk, mygel och bluffakturor borde alla avdrag inom denna bransch granskas.

Borgarna motiverade dessa skattesubventioner med att det skulle skapa fler jobb och bidra till att göra svarta jobb vita. Fakta visar nu att det är precis tvärtom. De få jobb som skapats med ROT och RUT ska jämföras med alla de jobb som skulle kunna ha skapats om man låtit dessa pengar, som hamnat i de rikas fickor, gå till den offentliga sektorn eller om man utformat systemet med ROT till att vara ett rättvist system där även hyresrätten hade omfattats. Men de som hyr, vilka oftast är de med små och låga inkomster, ska inte få skatterabatt, medan de som äger sin bostad, vilket ofta är de som har högre inkomst och är rikare, får utnyttja detta bidrag och på så sätt kan de bli ännu rikare när värdet på deras lägenheter och hus ökar.

RUT innebär att välbärgade får möjlighet att köpa skattesubventionerad hemhjälp medan fattigpensionären vackert får vänta på en kommunal hemtjänst som kommer alltmer sällan och som stannar allt färre timmar till följd av de senaste årens nedskärningar.

Vi säger att de rika gärna får köpa privat hemservice på den fria marknad de hyllar i alla andra sammanhang. Men de måste betala själva. Samhället har ett mycket stort behov av en god service och välutbyggd, därför måste man satsa på den offentliga sektorn. Kommuner och landsting måste satsa resurser i stället för att skära ned och man måste satsa på lönerna.

Vår slutsats är att RUT måste avskaffas och ROT måste omvandlas till att även omfatta hyresrätten samt att kontrollen av de företagare som är verksamma inom denna bransch måste granskas hårdare. 

 

 

  • Author:
  • Filed under: