Vår tidning Proletären har idag fått en helt ny hemsida på Internet. Proletären är unik i Sverige som landets enda kommunistiska arbetartidning. Tidningens spalter står öppna för alla arbetare och progressiva som i revolutionär anda vill bidra till att skapa ett socialistiskt Sverige. Varje vecka levererar Proletären nyheter och analyser ur ett marxistiskt perspektiv. I Proletären skrivs det som övriga tidningar tiger om. Proletären har en unik utrikesbevakning med betoning på den folkliga kampen mot USA-imperialismen och ingående reportage om arbetet för socialism i Latinamerika. I tidningen finns den skarpaste EU-kritiken i svensk politisk press.

Proletären ägs och drivs av Kommunistiska Partiet. Redaktionen ansvarar självständigt för tidningens innehåll. Ledarsidan ger uttryck för Kommunistiska partiets ståndpunkt. Genom partimedlemmar och sympatisörer som rapporterar från arbetsplatser och orter landet runt blir Proletären en levande arbetartidning, där varje skribent inte nödvändigtvis uttrycker partiets ståndpunkt.

I dessa högertider måste vänsterrösten stärkas, så besök den nya hemsidan regelbundet men framförallt bör du ge ditt stöd till tidningen genom att prenumerara på den – ring 031-142634. Du är också välkommen att skriva i tidningen och hjälpa till att sprida den. I Växjö säljer vi den varje fredag kl 16.30 – 18 utanför systembolaget i Tegnérgallerian samt på Dalbo torg kl 16 – 17