You are currently browsing all posts tagged with 'Nils Posse'.

Moderata misstag – igen!

  • januari 26, 2018 15:27

Våra lokala moderaterna hamnar allt som oftast i blåsväder, om det är otur eller om det handlar om deras personliga karaktärsdrag kanske man ska låta vara osagt, men det är lite väl många uppseendeväckande händelser från våra lokala moderater (och borgare i övrigt). Nu är det vårt moderata kommunalråd Anna Tenje som åkt fast i säkerhetskontrollen i riksdagen när hon försökt ta med sig en morakniv in. Samma kniv har hon haft i handväskan ombord på flyget mellan Växjö och Stockholm och man måste fråga sig varför hon inte stoppades i säkerhetskontrollen på flygplatsen här i Växjö, har hon en egen gräddfil in på flygplanet och slipper genomgå samma kontroller som alla oss andra?

Brott mot knivlagen är ett brott med straffskalan böter upp till ett halvår i fängelse och vi väntar med spänning på vilken påföljden blir för vårt kommunalråd, för vi ska väl alla behandlas lika inför lagen? Samma dag som Tenjes knivbrott blir känt rapporterar Smålandsposten om en rektor som haft med sig en kniv till Växjö tingsrätt och påföljden för honom blev 22 500 kr. Med tanke på Anna Tenjes höga lön, 80 000 kr/månad, förväntar vi oss en påföljd i form av böter på minst det dubbla. Men jämfört med rektorns knivbrott så har Tenje begått flera brott, både i riksdagen och på flyget. På ett principiellt plan måste vi fråga oss om Anna Tenje är en lämplig person att vara framstående politiker i Växjö kommun. Visst kan alla glömma saker och vara slarviga (Tenje hävdar att hon glömt bort att hon hade kniven i väskan) men det finns ju gränser. Är Tenjes omdömeslösa agerande med att gå runt med en kniv i väskan en engångsföreteelse eller vittnar det om en slarvig persons inställning till omgivningen, lagar och uppdrag i stort?

När Anna Tenje utnämndes till till Bo Franks efterträdare var borgarna med Moderaterna i spetsen tvungna att hitta en reträttpost åt honom. Han fick bli borgmästare och den gamle borgarmästaren Benny Johansson, som bara suttit tre år på posten, förpassades till historieböckerna. Men för att hantera denna rockad bestämde kommunen, anförda av påläggskalven Oliver Rosengren (M), att en konstnär skulle måla Johanssons porträt för att hänga upp i kommunhuset. Kostnaden för denna tavla uppgår till 110 000 kr plus moms som kommunens skattebetalare får stå för. Johanssons företrädare, moderaten Nils Posse (som dömdes för brott mot djurskyddslagen) fick också sin nuna avmålad till en kostnad av 79 000 kr plus moms för skattebetalarna. Dessa pengar borde gått till något helt annat, de borde gått till att täcka behoven i den kommunala servicen, t.ex. till arbetskläder för anställda inom omsorgen eller inom barnomsorgen eller till Centrumskolan så att den kan behålla sin personal.

Brott mot knivlagen, brott mot djurskyddslagen, moderata tavlor att lägga till tidigare moderata skandaler där de uppmanat till ekonomiskt sabotage (läs om det här), värvandet av rattfulla och avdankade politiker från andra partier (läs om det här),  fiffel med skatteavdrag (läs om det här), bespottande av tiggare (läs om det här) och rasistanstrukna uttalanden (läs om det här). Vi ser här ett tydligt mönster bland de moderata företrädarna. Den sortens politiker är den allra sämsta, vi kan bara hoppas att växjöborna ser och påminns om detta mönster och vänder detta parti ryggen.

Tavlan med Benny Johansson tycker vi inte heller är så mycket att hänga i granen, i alla fall inte utifrån vad vi sett av tavlan på nätet:

  • Author:
  • Filed under:

Politiker med egna regler myglar!

  • augusti 13, 2013 23:27

Regler är till för att följas sägs det. För flera politiker i Växjö är detta inte bara en rekommendation utan ett krav ut till medborgarna. Detta har under sommaren t.ex. 10-åriga Stella Magnusson i Tolg fått erfara då hon nekats skolbuss eftersom hon har 4,85 km till skolan och inte minst 5 km som krävs för att få skolskjuts. Den folkpartistiske ordföranden i Skola-Barnomsorgsnämnden, Stefan Bergström, kommenderade detta med orden: ”jag tror att alla förstår att vi måste ha ett regelverk. Man kan inte säga cirka 5 kilometer eller cirka 3 kilometer”. Men dessa krav på att följa regler och vara noggrann gäller inte dem själva. Stefan Bergström hämtar ut reseersättning av Växjö kommun för resor till jobbet i kommunhuset från hemmet på Högstorp, en sträcka på 3,5 km. Men han har i sin reseräkning uppgivit att sträckan är 5 km, dvs den sträcka som minst måste föreligga för att reseersättning ska betalas ut. Detta är inget annat än fusk och mygel! Stefan Bergström håller hög svansföring mot 10-åring men när det gäller att tillskansa sig fördelar och rikedomar för egen del så är han skrupelfri. Hittills är 39 falska reseräkning kända, men med tanke på att detta myglande system är kutym bland våra politiker så kanske man nog utgå från att det finns fler. Dessutom måste man fråga sig varför en kommunpolitiker ska ha reseräkning för att ta sig till ”jobbet”? För vilka andra jobb gäller det? Har vårdpersonalen denna löneförmån? Förskolepersonalen? De anställda på gatukontoret? För övrigt tycker vi Stefan Bergström borde cykla in till kommunhuset, det vore i linje med kommunens slogan om ”Europas grönaste stad”; men 3,5 km är väl kanske för långt för denna folkpartist… Även vår borgmästare har fuskat med sina reseräkningar. Nils Posse (M) tar ut reseersättning av Växjö kommun för att åka in till jobbet. Sträckan mellan kommunhuset och det gamla adelsgodset Bergkvara är 15,6 km men Posse anger alltid sträckan till 17 km och därmed har i flera år tillskansat sig extra pengar från skattebetalarna. När Posse konfronteras med uppgifterna svarar han att: ”Jag har levt i den fasta övertygelsen att det rör sig om 17 kilometer”. När det kommer till de egna personliga intressena så är det uppenbarligen inte så noga, då kan man tydligen bara höfta till lite. Tänk om alla vi andra gjorde det, vilket liv och vilka repressalier det skulle bli. Stefan Bergström och Nils Posse måste omedelbart betala tillbaka de pengar de myglat till sig. Dessutom skall de betala ränta på pengarna samt en straffavgift. De bör också ta en ordentlig funderare om de är lämpliga att sköta de uppdrag de är utsedda till att göra. Vi tvivlar starkt på deras lämplighet och då gör vi inte det främst utifrån ideologiska aspekter utan utifrån moraliska, kan man inte se skillnad på mitt och ditt har man problem. Men i politikernas värld är mitt och ditt inte samma sak som mitt och det offentligas, för det kan man berika sig på. Men vi ska inte vara ogina. De två myglarna kan sitta kvar om de gör bot och bättring genom att verka för att avskaffa detta fullt horribla system där politiker ska ha betalt, t.o.m. mycket betalt, för allt de gör. Reseersättning för att ta sig in till kommunhuset ska inte betalas ut! Alla ersättningar för förtroendeuppdrag ska tas bort, men notera att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut, motsvarande en genomsnittlig arbetarlön.Folkvalda och folket ska leva under samma regler, det är en grundbult i ett demokratiskt system!

  • Author:
  • Filed under: