You are currently browsing all posts tagged with 'Nils Fransson'.

Bergendahlska gården hotas av vinsthungrande politiker

  • november 3, 2015 10:01

Bergendahlska gården snett emot kommunhuset är en viktig plats för Växjös ungdomar och platsen är central i vår stads musikliv. Här finns replokaler för många band och ofta sker lokala publika konserter här. Därför kallas Bergendahlska gården även för Musikhuset. Men här ordnas också kurser och konferenser. Kaféet är en omtyckt träffpunkt för en stor grupp ungdomar och här har företrädare för kommunen och andra organisationer kunnat nå och möta ungdomar i en avspänd atmosfär. Huset har donerats till Växjö kommun och har varit en viktig mötesplats för Växjös ungdomar i 55 år.

Nu är Bergendahlska gården och dess verksamhet hotad. Moderata kommunalrådet Bo Frank vill tillsammans med den folkpartistiske ordföranden i byggnadsnämnden, Nils Fransson, riva Bergendahlska gården för att bygga bostäder där. Att det behövs och måste byggas bostäder i Växjö är väl känt, men för den sakens skulle måste man inte bygga just här. Det finns gott om andra ställen där de nödvändiga bostäderna kunde och borde byggas. Byggandet bör t.ex. i första hand handla om hyresrätter och man måste bygga i kommunens alla tätorter.

Men om man granskar Bo Franks och Nils Franssons motiv till sina planer ser man att det handlar om ren ideologisk girighet bakom planerna. Bergendahlska gården ligger mycket centralt och tomten är ganska stor, vilket innebär ett stort ekonomiskt värde. De båda borgerliga politikerna säger själva i Smålandsposten att ”Vi skulle behöva en högre avkastning på den tomten” och här förstår man att det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Är det någon som tror att de bostäder man säger sig vilja bygga här skulle vara hyresrätter? Bakom Franks och Franssons ord om bostäder ligger påkostade bostadsrätter och kanske affärshus och därmed ytterligare ett steg i utvecklingen mot ett mer segregerat Växjö. Ungdomarna och musiklivet ska skuffas undan och ges en mer perifer plats i kommunen. De båda högerpolitikerna säger sig givetvis uppskatta den verksamhet som bedrivs i Bergendahlska gården och man vill se den leva vidare och det hoppas man ska ske genom en flytt till Växjös nya kommande kulturella centrum på Kristinebergsområdet. Men detta är enbart en förhoppning och inget löfte från deras sida. Kristinebergsområdet som ett kulturellt centrum är enbart tanke på planeringsstadiet för kommunen, inget som finns konkret utan något kommunen bett två privata aktörer att utreda vidare (Volante Research och White arkitekter).

Bergendahlska gården och dess verksamhet är mycket viktig för ungdomarna i Växjö kommun. Det 30-tal band som repar i lokalerna varje vecka berikar vårt kulturliv, fungerar som betydelsefulla integrationsprojekt och skapar meningsfull fritid för många. Att komma på idén att riva upp, försämra och i värsta fall förstöra denna verksamhet är helt befängd. Bergendahlska gården måste få finnas kvar. Att den ligger så centralt som den gör är en viktig del i dess framgång och att den blivit den samlingspunkt som den är. Bo Frank och Nils Fransson borde skämmas för sitt förslag att riva BG. Gör om, gör rätt och be om ursäkt!

  • Author:
  • Filed under:

Får vildar ha egen vilja?

  • april 25, 2013 16:19

Växjös kommunalpolitiska arena har på sistone blivit lite mer intressant; sedan kristdemokraten Lena Johannesson med maktfullkomliga medel tvingas bort från från KD har hon insett bristerna i den inre partidemokratin och agerar nu på ett självständigt sätt.
Detta medförde vid tisdagens kommunfullmäktigemöte att hon röstade emot utförsäljningen av 1100 kommunala lägenheter och igår onsdag röstade hon emot ett bygglov för det s.k. tusenåriga riket. Borgaralliansens indignation är stor och invektiven har haglat emot Lena Johannesson. Hon tituleras nu främst som ”en vilde” och som sådan försöker man ta ifrån henne rätten till en egen vilja.

Hur man från KD:s, M:s och nu senast FP:s sida behandlat Lena Johannesson är uppseendeväckande men det avslöjar hur man ser på sin egen position och makt; man ska till varje pris driva igenom sin egen vilja, om man sedan kränker, åsidosätter eller kör även enskilda eller stora väljargrupper bekymrar inte herrar som Bo Frank, René Jaramillo eller Nils Fransson.

Vi i Kommunistiska partiet har inte mycket till övers för Lena Johannesson politiska vandel. Hon är och förblir en borgare som ser världen utifrån vinstintresset, men vi frånerkänner henne inte rätten att ha en egen vilja och att hon på ett folkligt valt mandat har rätten att föra fram denna vilja. Frank, Jaramillo och Fransson gömmer sig ofta bakom att de göra bara vad de fått mandat från väljarna att göra, men om detta gäller dem varför gäller det då inte Lena Johannesson?
Fast verkligheten är egentligen en annan, den politik som de tre nämnda herrarna för sker inte på uppdrag av väljarna, för visa var i era valmanifest det står att ni tänkte sälja ut 422 studentlägenheter. Visa var det står att det just var lägenheten i kvarteret Mjärden ni tänkte sälja ut. Visa hur ni har frågat invånarna i dessa områden om era planer och redovisa vad de tyckte om planerna. Kom inte och göm er bakom plattityder utan var konkreta med era planer, först då kan ni hävda att ni har mandat för den privatiseringshysteripolitik som ni för och fört. En politik som alltfler tar avstånd i från och som nu även era egna insett är ohållbar.

För vår del är svaret uppenbart. Vi ska ha mer av offentlig drift, inte mindre.
Vi ska ha mer av offensiva satsningar i stället för dumsparande.
Vi ska ha mer av solidaritet och rättvisa i stället för egoism och vinstbegär.
Och efter nästa val är det detta vi får mandat för av väljarna!…

  • Author:
  • Filed under:

Obekväma beslut göms undan!

  • april 3, 2011 18:38

I Växjö har en strid blåst upp om en liten kulle. I mitt Norremarks industriområde ligger Norremarksåsen, en rest från inlandsisens dagar. Denna ås vill nu borgarna i Växjö kommun ta bort för att ge plats åt fler affärer och industrier. Åsen fyller ingen större funktion, vare sig geologiskt eller som rekreationsområde utan frågan har ett symbolvärde – ska området se helt platt ut eller ska man värna en kuperad och varierad terräng?

Vi i Kommunistiska partiet har inga större synpunkter i denna fråga, men vi har stor respekt för dem som engagerat sig och ser till små värden före kommunledningens ”bulldozeragerande”. Vi kan förstå att man ifrågasätter detta beslut när det finns många andra områden som man både borde och kunde exploatera innan man ger sig på denna ås. Vad vi däremot har större synpunkter på är kommunledningens totala respektlöshet för den demokratiska processen. Beslutet har tagits av byggnadsnämnden och dess ordförande Nils Fransson (FP). Men många anser att denna fråga borde avgöras av kommunfullmäktige och vi kan inte annat än hålla med. Beslut som påverkar många och är av principiell natur ska tas av folkvalda församlingar, inte av nämnder som partierna själva utsett och i vilka det ofta sitter personer som är helt okända för väljarkåren. Om fler beslut och fler frågor kom upp till debatt och allmänhetens kännedom skulle vi få bättre förankrade beslut och en mer vitaliserad demokrati. De obekväma besluten ska man inte kunna föra bort från dagordningen genom att enbart behandla dem i nämnder, eller ta dem på möten precis innan sommaren när många t.ex. är bortresta (vilket vi tyvärr fått erfara i Växjö många gånger på senare år). Våra borgerliga politiker har mycket kvar att lära när det handlar om demokrati och folkinflytande!

  • Author:
  • Filed under: