You are currently browsing all posts tagged with 'nej till friskolor'.

Stoppa skolanarkin – nej till fler friskolor i Växjö!

  • mars 3, 2011 17:14

Att göra profit på det offentligt har blivit högsta mode bland dagens kapitalister. Att sko sig på människornas behov av vård och utbildning är vardag i vårt land. I Växjö gäller detta framförallt inom gymnasieskolan där det idag finns tre kommunala gymnasieskolor och åtta privata s.k. friskolor. Till hösten vill ytterligare sju friskolor starta i Växjö för att ”erbjuda” gymnasieutbildning. Denna utveckling är mycket oroväckande eftersom man inte ser till elevernas eller samhällets behov utan endast till den egna möjligheten att göra vinst. En vinst som kommer från våra skattepengar och som är till för att ge eleverna en bra utbildning och inte för att hamna i giriga kapitalägarens fickor.

Givetvis måste Växjö kommun säga nej till att dessa sju friskolor ska tillåtas etablera sig i Växjö. Allt annat vore en stor skandal. Vi noterar också att det bland de sju ansökningarna finns flera tvivelaktiga herrar och rena bluffskolor. Karl-Oskarskolan startade i höstas en grundskola. När skolan öppnade var den inte färdig utan eleverna hade de första veckorna utomhusundervisning. Till detta kom att ägaren av denna skola, Bengt Eriksson, direkt krävde mer pengar av kommunen för extra kostnader man ådragit sig för sina renoveringar. Ett direkt bedrägligt förfaringssätt för att förskingra våra skattepengar. Även utbildningskoncernen Baggium söker sig nu till Växjö. Baggium är en friskolekoncern som tjänar mycket genom att inte ge eleverna så mycket vanlig undervisning. Detta genom att halva deras utbildning är arbetsplatsförlagd, vilket kan låta bra men döljer det faktum att eleverna inte undervisas av lärare eller ges samma möjligheter som andra skolelever att få kunskaper i de teoretiska ämnena. Resultatet blir att skolan ”sparar pengar” när man slipper att anställa lärare och betala lärarlöner.

Vi i Kommunistiska partiet har länge arbetat för att skolan ska vara likvärda för alla. Systemet med friskolor är djupt orättvist och utarmar den kommunala skolan. Dessutom är det felaktigt att enskilda ska kunna berika sig på samhällets resurser och på våra mest grundläggande behov såsom vård och utbildning. Samhällsservicen ska skötas av just samhället. Till friskolekapitalisterna säger: Försvinn från Växjö, ja försvinn från hela vårt land!

  • Author:
  • Filed under:

Karl-Oskarskolan bedriver utpressning!

  • oktober 5, 2010 22:09

Den nyöppnade friskolan som drivs av kapitalisten Bengt Eriksson överklagar nu Växjö kommuns nej till extra bidra till hans Karl-Oskarskola. Med en argumentation hämtad ur sandlådan försöker Eriksson påskina att kommunen och därmed skattebetalarna ska ge honom ökade anslag på över 60% för att han renoverat sina lokaler. Med utgångspunkt i sin profitstyrda värld hävdar Eriksson att eftersom kommunen inte har några lokaler att hyra ut till honom så ska kommunen stå för de extra kostnader han fått för att ordna en lokal. Ett fullständigt abnormt påstående! Ingen har tvingat Eriksson att starta en skola, speciellt inte Växjö kommun. Inte heller har någon önskat att han ska starta en skola. 

Vi inser att Eriksson vill göra ”en Växjö fria” och kräva kommunen på pengar, sedan överklaga så långt det går för att i en förlikning pressa kommunen på så mycket pengar som möjligt. På detta sätt fick Växjö fria förra året 1,6 miljoner kronor av Växjö kommun, när man man krävade 18 miljoner för utbildningar som man själva hittat på.

Hela friskolesystemet är korrupt och måste tas bort. Lika så gäller det Karl-Oskarskolan som verkar ha allt annat än pedagogik och elevernas bästa för ögonen. Vi upprepar det krav vi drivit i valrörelsen och som vi kommer att fortsätta driva framöver – vi säger nej till friskolor!

  • Author:
  • Filed under: