You are currently browsing all posts tagged with 'Nej till EU'.

Vänsterpartiet rädda för Kommunistiska Partiet!

  • april 23, 2023 23:51

Upprustningshetsen och Nato-vurmet i samhället har pressat tillbaka fredsrörelsen och vänt upp och ned på samhället. Därför måste breda allianser och största möjliga enhet till för att att vända utvecklingen. Fred, neutralitet och alliansfrihet måste vara vägledande för fredsvänner i allmänhet och vänsterfolk i synnerhet. Vi i Kommunistiska Partiet har sedan första dag deltagit i olika nätverk och samarbetat med en rad olika föreningar i Nato-frågan. Därför var det självklart att vi i Växjö skulle bjuda in andra organisationer till den nationella protestdagen 22 april mot krigsövningen Aurora 23.

KFA – Kronoberg för fred och alliansfrihet; IKFF – Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Svenska Fred och Skiljedomsföreningen, Nej till EU och Svensk Kubanska föreningen här i Växjö tackade direkt ja till att vara med. Krigsövningar, Nato och kärnvapen kan vi bara tillsammans stoppa. Men så anser inte Vänsterpartiet i Växjö. De tackade aktivt nej till att delta i protesterna och skälet som de angav var att Kommunistiska Partiet är med. Likadant har det sett ut runt om i Sverige. Vänsterpartiet ställer sig utanför arbetet mot USA:s krigsallians Nato och överger fredsrörelsen.

För Vänsterpartiet är ett litet svenskt parti som står på arbetarklassens och den internationella solidaritetens sida ett större hot än Nato, den krigsallians som leds av det land som startat flest krig sedan andra världskriget. Rädslan för att synas tillsammans med några kommunister är större för Vänsterpartiet än hotet från kärnvapenalliansen Nato. Ett sådant bedrägligt och bedrövligt parti har tappat all respekt. Här i Växjö gick det så långt att när den breda vänstern och fredsrörelsen protesterade mot Nato, kärnvapen och krigsövningen Aurora 23 så höll Vänsterpartiet Växjö ett eget litet möte knappt 100 m bort på gågatan. Snacka om att agera splittrare och se till sin egen egoism i stället för till de viktiga politiska frågorna. Vi och många med oss undrar om Vänsterpartiets medlemmar och sympatisörer verkligen håller med om de ledande vänsterpartisternas agerande? Ett agerande som finns såväl i deras riksledning som i den lokala ledningen här i Växjö.

Har Vänsterpartiet övergivit Nato-motståndet och slutat vara en röst för svenskt oberoende och mot krigshets? Nooshi Dadgostars och Hanna Gunnarssons (V.s försvarspolitiske talesperson) uttalanden på sistone antyder sannerligen detta. Ihop med att V numer är för vapenexport till krigförande länder är frågorna många.

Till nätverket och manifestationen här i Växjö var även SSU och Miljöpartiet inbjudna. De bemödade sig inte ens om att svara på inbjudan… Vid en motsvarande manifestation i april förra året meddelade Miljöpartiet i Växjö att de inte ville delta i protesterna mot ett svenskt Nato-medlemskap för att Kommunistiska Partiet i Växjö var med i protesterna – ridå Miljöpartiet!

Vänsterpartiet håller torgmöte på betryggande avstånd från protesterna mot Aurora 23, kärnvapen och Nato
Samtliga bilder tagna 22 april 2023 på gågatan i Växjö

  • Author:
  • Filed under:

Kongressrapport – En inspirerande och framåtblickande kommunistisk kongress!

  • januari 9, 2017 21:11

Det gångna veckoslutet höll vårt parti sin 18:e kongress. 5 – 7 januari samlades kommunister från hela Sverige i Göteborg för att mejsla ut de kommande årens politiska inriktning samt välja en ny partistyrelse. Växjöavdelning var representerad av två delegater som under dagarna tre deltog i de intensiva diskussionerna. Kongressen gästades av en uppsjö internationella gäster såsom Kubas ambassadör Rosario C. Navas Morata, Venezuelas ambassadörsråd Moira Morell och Doug Nicholls från Tradeunionists against the EU som alla höll intressanta hälsningar och berättade om händelserna i sina hemländer, händelser som vi i stort sett aldrig hör talas om i övriga media. Bland de svenska gästerna märktes representanter från bl.a. Nej till NATO, Emmaus, Nej till EU och Hamnarbetarförbundet. Det sistnämnda erhöll av gåva från Kommunistiska Partiet på 10 000 kr att använda i deras konflikt med APMT i Göteborgs hamn – en tydlig handling av solidaritet och arbetarkamp från vårt parti. Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér tog märkbart rörd emot pengarna. Bland övriga gäster kan även nämnas Jan Myrdal, bloggaren Anders Romelsjö och hedersgästen Frank Baude.

Robert Mathiasson omvaldes som partiordförande och du kan läsa hans inledningstal på kongressen här. Den nyvalda partistyrelsen består av 23 kamrater, varav åtta är nyinvalda. Jan-Åke Karlsson från vår avdelning här i Växjö valdes om för en ny period i partistyrelsen.

Under kongressen antogs tre uttalanden; ”Värna fred och säkerhet – Nej till Nato!”, ”Satsa på pensionärerna – inte miljardärerna!” samt ”Sex timmars arbetsdag nu!”. Läs dem här!

Kongressen betonade att de viktigaste arbetarfrågorna ute på arbetsplatserna den kommande tiden är att driva frågorna om att förbjuda bemanningsföretagen, att lämna EU och att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Under hela kongressen har medlemmar, sympatisörer och andra kunnat följa vår kongress i sociala medier. Om du inte redan nu följer Kommunistiska Partiet och Proletären på Facebook och Twitter så gör det och är du inte medlem så uppmanar vi dig att gå med i arbetarklassens enda riktiga parti – Kommunistiska Partiet.

 

  • Author:
  • Filed under:

(S)ocialistiskt Forum utan socialism

  • maj 12, 2012 21:08

Lördag 12 maj ordnades ”Socialistiskt-Feministiskt Forum i Växjö. Arrangerade gjorde SAP, LO, ABF och Vänsterpartiet. Att det ordnas ett socialistiskt forum i Växjö är mycket glädjande. Växjö och dess invånare har ett mycket stort behov att få ta del av information och visioner från alla dem som vill ha något annat än vår unkna kapitalistiska värld. Ett forum och en plattform för att stärka socialismen i Växjö och i Sverige är mycket välkommet.

Bland arrangörerna uppkom i planeringsarbetet ganska omgående en motsättning kring vilka grupper som skulle bjudas in att delta, mer konkret handlade det om Kommunistiska partiet som framförallt sossarna inte ville bjuda in. Därför fick vi som parti inte heller någon officiell inbjudan till att vara med men väl fick vi flera uppmaningar från enskilda personer att anmäla vårt deltagande. Så det gjorde vi! Det var meningen att vi skulle delta med bokbord och ett föredrag på temat ”Friskolor – ett hot mot kvalité och välfärd”, men detta föredrag kunde inte genomföras då arrangörerna endast erbjöd oss att ha föredraget i ett grupprum med plats för 12 personer. Vi anser att detta behandlande av oss var nedvärderande, oseriöst och respektlöst, mot vårt parti, mot föredragshållaren och mot den publik som eventuellt skulle komma – föredrag ska hållas i föreläsningssalar!
Detta är orsaken till att vårt utlysta föredrag ställdes och att vi idag enbart deltog med bokbord och som åhörare. Vi hoppas på förståelse från de som kom för att lyssna till vårt föredrag och lovar att återkomma genom att arrangera ett eget möte i frågan.

Vi är som sagt mycket positiva till att man arrangerar ett socialistiskt forum i Växjö, det är mycket vällovligt. Men som tillhörande den socialistiska rörelsen har vi synpunkter på detta socialistiska arrangemang. Att man överhuvudtaget har en diskussion bland arrangörerna om att exkludera viktiga organisationer och partier till detta arrangemang är uppseendeväckande och vittnar om ett parti (= SAP) som är sig självt nock. Agerandet mot oss i Kommunistiska partiet är både dumt och tragiskt men knappast förvånande. Sossarnas inställning till den revolutionära delen av socialismen är väl känd och har ju bl.a. resulterat i att man i hemliga direktiv till SÄPO givit dem i uppdrag att åsiktsregistrera medlemmar i vårt parti. För detta fälldes Sverige i Europadomstolen sommaren 2006 – för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi finner det även mycket anmärkningsvärt att man till dagens forum inte bjudit in Svensk-Kubanska Föreningen i Växjö. En aktiv socialistiskt förening i Växjö erbjuds inte att delta. Visst är det märkligt!

Föredragen bjöd på intressanta inlägg och ämnen, men vi noterar att inte ett enda av de tolv föredragen/föreläsningarna handlade om socialismen. Vi begär inte att alla ska göra det, t.ex. gav Gösta Torstensson från Nej till EU en mycket bra och belysande framställning om hur odemokratiskt EU och EMU är, men visst borde väl några av programpunkterna på ett socialistiskt form handla om just socialismen!

Men svaret är egentligen lika självklart som det är beklagansvärt; socialdemokratin vill inte ha socialism. Man har sedan länge kapitulerat för kapitalismen och rensat ut allt vad socialism och arbetarpolitik heter. Som förespråkare för EU, imperialistiska krig i Afghanistan och Libyen och som nedmonterare av den offentliga välfärden i Sverige är man allt annat än socialist. Dagens socialdemokrati är en förvaltare av kapitalismen. Detta belystes flera gånger under dagen i föredragen och i debatten. Den socialdemokratiska riksdagskvinnan Carina Hägg berättade om ”säkerhetspolitik och krigsmaterialexport”. I diskussionen fick hon flera tuffa frågor från ungdomar om varför Sverige exporterar vapen till diktaturer. Hägg kunde inte svara på detta utan hänvisade enbart till egna svävande formuleringar om att denna export borde minska. Men hon kunde inte ge ett enda skäl till varför den skulle bort. Ju längre tiden gick desto mer frustrerad blev publiken och till slut kunde Hägg inte säga annat att hon och SAP inte kan göra något eftersom de är i opposition och inte kan få stöd för sina förslag om det skulle lägga några!

Carina Hägg och socialdemokratin kan inte tänka sig en väg bortom reformismen och parlamentarismen. Borta är sedan länge Olof Palmes ord om ”politik det är att vilja”. SAP saknar helt vilja till en annan politik och man saknar vilja att vilja verka för freden – vi i Kommunistiska partiet anser inte frågan borde lyda ”varför exporterar vi vapen till diktaturer?”, vi anser att den borde lyda ”varför ska vi exportera vapen överhuvudtaget”? Det är att resa en vision och peka på det solidariska och socialistiska alternativet – förbjud vapenexporten! För övrigt är Sverige idag det land i världen som exporterar mest vapen per capita, en föga smickrande förstaplats.

Som avslutning vill vi uttrycka vår förhoppning om att detta arrangemang inte är en isolerad händelse utan ett återkommande arrangemang som kan bidra till att stärka socialismens krafter. Vi vill tacka de enskilda personer som vi vet lagt ned mycket tid och kraft på att få denna dag så lyckad som möjligt. Ni ska ha heder av er insats!
Som ett första arrangemang var det bra och det är inte konstigt att det blir missar och fel första gången, vi har t.ex. stött på många vänsterintresserade växjöbor som inte kände till arrangemanget och därför måste man diskutera hur mobiliseringen kan bli bättre. En diskussion borde även tas om varför det heter ”Socialistiskt Feministiskt forum”, för här uppkommer en begreppsförvirring – är det ett arrangemang för bara socialister eller ska alla feminister bjudas in att delta? Så är ju t.ex. såväl Centerpartiet som Folkpartiet idag feministiska organisationer och som sådana borde de då bli inbjudna att delta, men samtidigt kan inget vara felaktigare än att bjuda in dessa anti-socialistiska organisationer till att delta i ett socialistiskt forum. I denna diskussion vill vi gärna vara med och vi är gärna med och arrangerar kommande socialistiska forum i Växjö, om vi får för sossarna!

  • Author:
  • Filed under: