You are currently browsing all posts tagged with 'mygel'.

Politiker med egna regler myglar!

  • augusti 13, 2013 23:27

Regler är till för att följas sägs det. För flera politiker i Växjö är detta inte bara en rekommendation utan ett krav ut till medborgarna. Detta har under sommaren t.ex. 10-åriga Stella Magnusson i Tolg fått erfara då hon nekats skolbuss eftersom hon har 4,85 km till skolan och inte minst 5 km som krävs för att få skolskjuts. Den folkpartistiske ordföranden i Skola-Barnomsorgsnämnden, Stefan Bergström, kommenderade detta med orden: ”jag tror att alla förstår att vi måste ha ett regelverk. Man kan inte säga cirka 5 kilometer eller cirka 3 kilometer”. Men dessa krav på att följa regler och vara noggrann gäller inte dem själva. Stefan Bergström hämtar ut reseersättning av Växjö kommun för resor till jobbet i kommunhuset från hemmet på Högstorp, en sträcka på 3,5 km. Men han har i sin reseräkning uppgivit att sträckan är 5 km, dvs den sträcka som minst måste föreligga för att reseersättning ska betalas ut. Detta är inget annat än fusk och mygel! Stefan Bergström håller hög svansföring mot 10-åring men när det gäller att tillskansa sig fördelar och rikedomar för egen del så är han skrupelfri. Hittills är 39 falska reseräkning kända, men med tanke på att detta myglande system är kutym bland våra politiker så kanske man nog utgå från att det finns fler. Dessutom måste man fråga sig varför en kommunpolitiker ska ha reseräkning för att ta sig till ”jobbet”? För vilka andra jobb gäller det? Har vårdpersonalen denna löneförmån? Förskolepersonalen? De anställda på gatukontoret? För övrigt tycker vi Stefan Bergström borde cykla in till kommunhuset, det vore i linje med kommunens slogan om ”Europas grönaste stad”; men 3,5 km är väl kanske för långt för denna folkpartist… Även vår borgmästare har fuskat med sina reseräkningar. Nils Posse (M) tar ut reseersättning av Växjö kommun för att åka in till jobbet. Sträckan mellan kommunhuset och det gamla adelsgodset Bergkvara är 15,6 km men Posse anger alltid sträckan till 17 km och därmed har i flera år tillskansat sig extra pengar från skattebetalarna. När Posse konfronteras med uppgifterna svarar han att: ”Jag har levt i den fasta övertygelsen att det rör sig om 17 kilometer”. När det kommer till de egna personliga intressena så är det uppenbarligen inte så noga, då kan man tydligen bara höfta till lite. Tänk om alla vi andra gjorde det, vilket liv och vilka repressalier det skulle bli. Stefan Bergström och Nils Posse måste omedelbart betala tillbaka de pengar de myglat till sig. Dessutom skall de betala ränta på pengarna samt en straffavgift. De bör också ta en ordentlig funderare om de är lämpliga att sköta de uppdrag de är utsedda till att göra. Vi tvivlar starkt på deras lämplighet och då gör vi inte det främst utifrån ideologiska aspekter utan utifrån moraliska, kan man inte se skillnad på mitt och ditt har man problem. Men i politikernas värld är mitt och ditt inte samma sak som mitt och det offentligas, för det kan man berika sig på. Men vi ska inte vara ogina. De två myglarna kan sitta kvar om de gör bot och bättring genom att verka för att avskaffa detta fullt horribla system där politiker ska ha betalt, t.o.m. mycket betalt, för allt de gör. Reseersättning för att ta sig in till kommunhuset ska inte betalas ut! Alla ersättningar för förtroendeuppdrag ska tas bort, men notera att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut, motsvarande en genomsnittlig arbetarlön.Folkvalda och folket ska leva under samma regler, det är en grundbult i ett demokratiskt system!

  • Author:
  • Filed under:

Friskolorna profiterar på kommunen!

  • augusti 24, 2010 15:06

Återigen når oss nyheten att en av friskolorna i Växjö kommun kräver mer skattepengar till sin skola. Denna gång är det den nystartade Karl-Oskarskolan som vill ha 63 % högre elevpeng för att man renoverat sina lokaler. Idag får skolan 10 938 kr per elev för att täcka lokalkostnaderna, nu vill ha ha 17 860 kr för att man inte kan planera sin verksamhet och för att man inte har kontroll över sina utgifter. Ett skamligt och djupt omoralistiskt förfarande från skolans sida.

Skolan säger sig klara undervisningen även utan dessa extra pengar och där ser man vilka vinster ägarna till dessa skolor kan plocka ut.

Tidigare har Växjö Fria krävt 18 miljoner extra av kommunen för undervisning som man själva hittat på att eleverna ska ha. Den nya Internationella Engelska skolan ljög inför Skolinspektionen och sa att man skulle starta sin skola i Komvux lokaler. Hela situationen inom ”skolmarknaden” i Växjö kommun är absurt. Man måste rensa upp i detta bluffmakarträsk. Inga extra skattepengar till myglarna på Karl-Oskarskolan! Man måste nu sätta stopp för denna plundring av kommunens resurser och sätta eleverna i främsta rummet och inte ägarnas jakt på vinster. Vi i Kommunistiska partiet arbetar för att Växjö kommun ska säga nej till friskolor. Vi är för en statlig enhetsskola och vi säger att man borde expropriera friskolorna!

  • Author:
  • Filed under: