You are currently browsing all posts tagged with 'Monica Skagne'.

Kommunchefen slutar och får 1,5 miljoner i fallskärm

  • februari 11, 2023 21:47

Växjö kommuns omstridda kommunchef Monica Skagne slutar.
Formellt heter det att hon slutar som ett naturligt steg efter höstens regimskifte i Växjö och att det sker i samförstånd. I verkligenheten lär det handla om att Skagne gjort sig omöjlig hos ett stort antal medarbetare, inte minst bland skolpersonalen. Skagne ligger bakom omstöpningen av Växjö kommun till ”Växjö kommunkoncern”, ett grepp hon hämtat från sin tidigare privata profession som IT-chef på IKEA. Här har det handlat om att göra om en fungerande kommunal organisation till ett marknadsinspirerat företag. Organisationen skulle slimmas och många anställda flyttas flera steg bort från verksamheten och svåröverblickbara beslutskejdor långt bort från dem som utför jobbet har blivit följden. Växjös skolor skulle t.ex. likriktas och genomsyras av ett gemensamt digitalt system, oavsett om det var en förskola eller en gymnasieskola. De flesta har hört talas om fiaskosystemet SAITS från Växjöföretaget IST. Ett system som upphandlades på felaktiga grunder, något som kommunens revisorer kritiserat och Växjö kommun har tvingas slopa systemet och göra om upphandling. Med omfattande merkostnader som följd.

För detta datasystemfiasko har Monica Skagne varit ytterst ansvarig. Men hon har vägrat ta sitt ansvar och ständigt skyllt i från sig på andra. Hon har genom åren fått omfattande kritik för att detaljstyra förändringar och lägga sig i andra arbete. Representation med sprit som vi skattebetalare fått stå för har hon heller inte dragit sig för att bjuda vänner och chefer på. Den omfattande korruptionsskandalen som utspelats mellan den högsta kommunledningen och det privata företaget IST group AB har väl speglats i Smålandspostens granskning även om bevisen inte räckt till åtal. Men de olämpliga kopplingarna kan du läsa om här, inklusive hur kommunkoncernchefen Monica Skagne bad IST om privata tjänster då hon ville att företaget skulle bli fadder åt hennes dotter samt att hon använt sin tjänsteadress för privata ändamål, vilket kunnat uppfattas som ett påtryckningsmedel.

För uppdraget som kommunens högste tjänsteman har Skagne haft en lön på 125 000 kronor i månaden och nu när hon slutar efter en gemensam diskussion med kommunalrådet Malin Lauber får hon 1,5 miljoner kronor i avgångsvederlag. En fallskärm på 1,5 miljon som hon får behålla oavsett om hon får ett nytt jobb eller inte. Växjö kommun gör verkligen skillnad på sina anställda. Vissa belönas rejält medan andra får se både lönen sänkas och arbetsmiljön försämras.

Självklart borde alla anställda i Växjö kommun behandlas lika och arbeta under samma villkor. Får en chef en fallskärm i miljonklassen måste alla andra anställda få samma sak. Politiker och höga tjänstemän borde leva under samma villkor som alla andra. Valda politiker ska ha en lön motsvarande en genomsnittlig arbetarlön och kommunala chefer borde ha en lön motsvarande en genomsnittlig kommunal tjänsteman, tex motsvarande en förskollärare som i snitt tjänar 33 100 kr/månad.

Med Skagnes uttåg hoppas vi det blir slut på dumheterna med att se Växjö kommun som ett företag. Ta nu bort den här löjliga Växjö kommunkoncern och se till att verksamheterna nere på golvet får de resurser de behöver. Se även till att sänka de höga kommunala tjänstemännens och politikernas löner!

 

  • Author:
  • Filed under:

Höjda politikerlöner, men inställda möten

  • mars 9, 2021 23:11

Återigen höjer politikerna i Växjö sina löner. Anna Tenje (M) tjänar nu 87 375 kronor i månaden. Malin Lauber (S) tjänar nu 80 385 kronor månaden och den centerpartistiske påläggskalven Andreas Olsson har samma lön som Malin Lauber. Denne Andreas Olsson har gjort snabb karriär och redan hamnat på kollotionskurs med såväl de egna partikamraterna som olika fackföreningar. För att komma över kommunalrådsposten och den höga lönen manövrerade han ut Eva Johansson vid årsskiftet. Detta mot hennes vilja. Vi i Kommunistiska Partiet har inget till övers för Eva Johansson som var den politiker som tog beslutet att förbjuda oss att hålla ett möte om Anders Carlsson bok ”Resa in i det okända” på Det Fria Ordets Hus.

Nu har Eva Johansson själv fått smaka på hur ofritt det fria ordet är i Växjö och det har även hennes partikamrat Anders Franzén som nyligen tvingats lämna sina uppdrag i det kommunägda bolaget Videum för att han ifrågasatt förändringar som det saknas underlag för. Andreas Olsson har inte kunnat acceptera någon som går emot honom och i denna typ av ledarskap kommer han passa väl ihop med Anna Tenje. En von-oben syn där alla andra ska rätta in sig i ledet. Olsson har dessutom redan hunnit stöta sig med olika fackförbund i Växjö sedan har försökt införa krav på att kommunens anställda måste informera arbetsgivaren om de är brottsmisstänkta. Detta krav av Olsson fått backa ifrån efter omfattande kritik.

Växjös kommunalråd tjänar betydligt mer än en riksdagsledamot, som har 69 900 kr i månaden.  Medellönen för samtliga anställda i vårt land är 34 700 kronor i månaden enligt 2019 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 27 500 kronor och för tjänstemän 41 300 kronor.

Växjö kommun har som princip att kommunstyrelsens ordförande i Växjö ska ha 125 % av riksdagsledamöternas arvode. Något som framstår som minst sagt felaktigt och obegripligt. Växjö kommuns högst betalda tjänsteperson är kommunchefen Monica Skagne som tjänar 111 500 kronor i månaden. Växjö har fem kommunalråd, förutom de tre ovan nämnda tjänar Tomas Thornell (S) 73 395 kronor i månaden. Detsamma gör Oliver Rosengren (M), som på tvivelaktiga grunder blev utsedd till en av kandidaterna till ”årets politiker 2020”. Men där fick han se sig som förlorare till kulturminister Amanda Lind, vilket både säger något om kvalitén på kandidaterna och kvalitén på priset som sådant…

Samtidigt som politikerna belönar sig själva med högre lön ser de till att de inte behöver jobba lika mycket. Återigen har man nu ställt in ett kommunfullmäktigemöte. Det sker med förklaringen att ”det finns för få ärenden”. Detta är ett stort hån mot Växjö kommuns invånare och vittar om politiker som fullständigt tappat kontakten med verkligheten. Skulle det inte finnas ärenden att ta upp när:
* Bostadsbristen är gigantisk –  Just nu köar 41 135 personer till 119 lediga lägenheter i Växjö.
* Arbetslösheten  är skyhög – 9.0 % är arbetslösa i kommunen vilket är högre än riksgenomsnittet.
* Skolan försämras och segregeras – Elevantalet ökar i kommunen, men några nya skolor vill man inte bygga utan det ska öppna fler friskolor i stället.
* Vården & äldreomsorgen går på knäna – Personalen är slutkörd till följd av pandemin, men det verkar politikerna inte ha märkt.

Det skulle inte ställas in möten och politikernas löner borde inte höjas, det borde vara tvärtom – håll fler möten för att lösa problem och sänk politikernas löner, till en genomsnittlig arbetarlön!
  • Author:
  • Filed under: