I dagens SMP presenteras en ”valbarometer” som enligt tidningen visar på att Moderaterna går kraftigt framåt i Växjö kommun. Tittar man närmare på denna undersökning ser man att endast 57 % av de tillfrågade har bestämt sig hur man ska rösta. Hela 37 % anger att de inte vet vilket parti de ska välja i kommunvalet. Här ligger nyhetsvärdet – att så många ännu inte har betsämt sig och därför kan man inte utmåla Moderaterna som vinnarna. Men SMP talar ju här som bekant i egen sak, tidningen har beteckningen ”moderat” och i denna egenskap väljer man vilka nyheter som ska föras fram och vilka undersökningar man vill göra.

Vi noterar att denna ”undersökning” inte presenterar alla partier som kandiderar till kommunfullmäktige i Växjö; av de nio partier som kandiderar är åtta med i undersökningen. Kommunistiska partiet utelämnas! Vi noterar också att det i kategorin övriga partier ligger 1,2 % och här är alltså de övriga partierna som kandiderar, dvs Komunistiska partiet.  SMP:s valbevakning konserverar således det gamla och ser inte valet som ett nytt val; givetvis ska alla partier som kandiderar ges samma möjligheter att nå väljarna. Detta borde även gälla för en moderat tidning såsom Smålandsposten!