You are currently browsing all posts tagged with 'miljö'.

Elsparkcyklar i Växjö – nej tack!

  • september 20, 2021 22:38

I helgen placerade det norska privata företaget Ryde ut elsparkcyklar i Växjö. Trots att kommunen sagt tydlig nej till detta visade företaget upp sin arrogans och har nu utan tillstånd och utan att fråga om lov ställt ut 200 – 300 elsparkcyklar på våra gator och torg.

Erfarenheterna från andra städer förskräcker. De hindrar framkomligheten, är trafikfarliga och är allt annat än miljövänliga. När de parkeras på alla möjliga och omöjliga ställen ställer de till stora problem för synskadade och rörelsehindrade. Olycksstatistiken har skjutit i höjden, speciellt på fredags- och lördagskvällar. Vandalism och busåkning gör tyvärr elsparkarna  till en slit och slängprodukt. De som är satta att sköta om dem, dvs ladda batterierna, transportera och laga de trasiga elsparkar tillhör den s.k. gigekonomin där ungdomar oftast utnyttjas med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Företaget Ryde verkar vara ett sällsynt uselt företag. De vet att Växjö kommun inte vill ha denna företeelse i vår stad, men ändå placerar de ut sina elsparkar i smyg. Detta visar på ett utnyttjande av den fria profiteringsrätten i kommunerna. Gör vad du vill bara du kan tjäna pengar; avigsidorna får kommunen och sjukvården hantera. Ryde har dessutom spärrat elsparkcyklarna i vissa stadsdelar, så fungerar de t.ex. inte i Araby eller på Högstorp. Profiten i dessa områden uppenbarligen för låg och därmed faller deras försvar av utplaceringen. Elsparkarna blir inte ens tillgängliga för alla.
Ryde försöker spotta på Växjö kommun och säger ”ni kan inte stoppa oss” – så oss tillsammans visa att detta arroganta företag har fel. Låt oss gå samman och stoppa dem.

Växjö kommun borde göra som i Köpenhamn där de infört förbud mot att parkera elsparkcyklar på kommunal mark. Växjö kommun borde även samla in dessa olovligt utplacerade elsparkcyklar. Vill sedan Ryde ha tillbaka dem få de betala en handläggningsavgift på säg 1900 kr samt varför inte en miljöavgift på säg 2500 kr. Elsparkcyklar tillverkas inte på ett för miljön och klimatet gynnsamt sätt och batterierna är allt annat än miljövänliga.

De som sedan vill ha och åka på elsparkcykel kan givetvis köpa en på egen hand om de så vill, då kommer de troligen parkeras och vårdas på ett betydligt bättre sätt än vad som nu sker. Elsparkcyklar borde även klassas som motorfordon och omfattas av de regler och lagar som gäller för dem.
Men visst låt oss inte vara ogina, skulle Växjöborna verkligen vilja ha elsparkcyklar i kommunen så kan denna tjänst tillhandahållas och skötas av Växjö kommun, med ordentliga och anvisade parkeringsplatser, möjligheter att styra över hastigheten och när på dygnet de kan nyttjas.

Men så som det nu har gått till kan det inte vara. Rydes elsparkcyklar måste bort från Växjö, ju snabbare desto bättre.
Låt inte det privata kapitalet ta över det offentliga rummet!

 

  • Author:
  • Filed under:

Panik i kommunens förskoleverksamhet?

  • september 6, 2015 17:19

I flera års tid har vi då och då tvingats skriva om situationen inom barnomsorgen i Växjö kommun. Förskolor har tvingats stänga, andra har fått öppna med kort varsel, barn har fått gå i baracker och man har experimenterat med olika driftsformer. Nu kommer ytterligare experimentsformer, man vill inrätta s.k. förskolebussar där barnen ska köras runt till olika utflyktsmål och där bussen ska fungera som den fasta punkten för servering av måltider och toalettbestyr samt tak över huvudet vid dåligt väder. Johanna Martin (C) i utbildningsnämnden ser detta som ett billigt sätt att skapa förskoleplatser samt anser att det är miljömässigt bättre än att bygga förskolor.

Vi vet att det på flera platser finns förskolebussar och att man i Danmark har en längre tradition av detta men vi vill ändå uttrycka vår skepsis. Hur det skulle vara bättre för miljön att köra runt barn i bussar har vi väldigt svårt att förstå dessutom tillkommer en säkerhetsaspekt, ska små barn köras runt på våra vägar? Att ta ut barnen på olika utflyktsmål är visserligen bra och stimulerande för dem men det ställer ännu större krav på personalen och deras säkerhetstänkande. Vem ska köra dessa bussar? Professionella yrkesförare eller ska förskolepersonalen fortbildas genom att de förväntas ta bussförarkort?

Vi tror snarare att den borgerliga femklöverns förslag handlar om en panikåtgärd för att hitta en lösning på den stora bristen på förskoleplatser för kommunens barn. Växjö kommun verkar oförmögen att planera och förstå den demografiska utvecklingen och hur olika typer av byggande skapar olika målgrupper, varje år blir de lika förvånade när de upptäcker att det står barn i förskolekö och föräldrar tvingas köra barnen till andra stadsdelar eller ändra när de kan gå tillbaka till sina arbeten efter föräldraledigheten eller i värsta fall tvingas ut i påtvingad deltid. I perioder har det funnits nya förskolor med tomma platser eftersom kommun följer schabloner över hur många barn som ska finnas i ett nybyggt bostadsområde, när t.ex. området Biskopshagen byggdes stod två avdelningar tomma i den nybyggda förskolan eftersom kommunen inte insåg att de byggda bostadsrätterna inte vände sig till barnfamiljer utan till äldre vars barn flyttat ut och det nu var dags att flytta från sin stora villa till en mindre lägenhet.

Vi tycker att det är bra om de små barnen kommer ut i naturen på olika utflykter men de och personalen behöver en fast punkt. Att det finns ändamålenliga lokaler är ett krav, likaså att barngrupperna inte för stora och att personaltätheten är hög. Vissa saker kostar pengar och de måste få kosta pengar. Borgarnas förslag att införa förskolebussar har ekonomiska besparingsmotiv. En riktig satsning hade varit att bygga bort platsbristen samtidigt som man köper in en eller två bussar till förskolebarnens verksamhet så att utflykter och studiebesök kan göras vid behov. En busspool för förskolan så att säga.

Slutligen måste vi kommentera en dumhet i anslutning till denna fråga. Moderaten Oliver Rosengren har i sociala medier spridit nyheten om dessa förskolebussar och kommenterat det som varandes en insats i den pågående flyktingkrisen – suck och god natt!

  • Author:
  • Filed under:

Ett klokt ord från Bo Frank (SIC!)

  • april 26, 2012 22:59

I dagens SMP läser vi att Bo Frank vill att kommunen ska ta över driften av något! Detta mycket ovanliga yttrande från hans sida förtjänar en kommentar. Nu handlar det om att han vill att Växjö kommun ska ta över skötseln av återvinningsstationerna, och här kan vi inte annat än hålla med kommunens enväldige furste. I stort sett varje miljöintresserad kommuninvånare har väl lagt märke till hur illa våra återvinningsstationer sköts. De töms alldeles för sällan och det ligger mycket skräp utanför dem. Men samtidigt måste man påpeka att skräpet utanför stationer har lagts dit av privatpersoner och ofta blir man mycket förvånad över vad som ligger där som inte borde vara där. Allt från lampor och möbler till bildäck och matavfall slänger folk vid dessa stationer trots att det mycket väl vet (eller borde veta) att det inte är detta som återvinningsstationerna är till för. Så får man då ytterligare ett exempel på hur ”satsa på dig själv ideologin” och egoismen slagit rot i dagens samhälle – bara jag blir av med mitt skärp så är allt frid och fröjd.

Vi håller med Bo Frank om att kommunen ska ta ansvar för och driva återvinningsstationerna, men Bo Frank borde också dra slutsatsen att detta inte bara handlar om återvinningsstationerna utan om i all verksamhet som är samhällelig och faller under ett samhällsintresse. Det handlar om vården, skolan och omsorgen, om en vardag lika för alla och om att skapa kollektiva system i stället för individuella och privata. Återreglera de avreglerade marknaderna och låt samhället sköta sitt samhällsansvar, och låt det göra det i ett transparent system nära medborgarna!

  • Author:
  • Filed under: