You are currently browsing all posts tagged with 'miljö'.

Panik i kommunens förskoleverksamhet?

  • september 6, 2015 17:19

I flera års tid har vi då och då tvingats skriva om situationen inom barnomsorgen i Växjö kommun. Förskolor har tvingats stänga, andra har fått öppna med kort varsel, barn har fått gå i baracker och man har experimenterat med olika driftsformer. Nu kommer ytterligare experimentsformer, man vill inrätta s.k. förskolebussar där barnen ska köras runt till olika utflyktsmål och där bussen ska fungera som den fasta punkten för servering av måltider och toalettbestyr samt tak över huvudet vid dåligt väder. Johanna Martin (C) i utbildningsnämnden ser detta som ett billigt sätt att skapa förskoleplatser samt anser att det är miljömässigt bättre än att bygga förskolor.

Vi vet att det på flera platser finns förskolebussar och att man i Danmark har en längre tradition av detta men vi vill ändå uttrycka vår skepsis. Hur det skulle vara bättre för miljön att köra runt barn i bussar har vi väldigt svårt att förstå dessutom tillkommer en säkerhetsaspekt, ska små barn köras runt på våra vägar? Att ta ut barnen på olika utflyktsmål är visserligen bra och stimulerande för dem men det ställer ännu större krav på personalen och deras säkerhetstänkande. Vem ska köra dessa bussar? Professionella yrkesförare eller ska förskolepersonalen fortbildas genom att de förväntas ta bussförarkort?

Vi tror snarare att den borgerliga femklöverns förslag handlar om en panikåtgärd för att hitta en lösning på den stora bristen på förskoleplatser för kommunens barn. Växjö kommun verkar oförmögen att planera och förstå den demografiska utvecklingen och hur olika typer av byggande skapar olika målgrupper, varje år blir de lika förvånade när de upptäcker att det står barn i förskolekö och föräldrar tvingas köra barnen till andra stadsdelar eller ändra när de kan gå tillbaka till sina arbeten efter föräldraledigheten eller i värsta fall tvingas ut i påtvingad deltid. I perioder har det funnits nya förskolor med tomma platser eftersom kommun följer schabloner över hur många barn som ska finnas i ett nybyggt bostadsområde, när t.ex. området Biskopshagen byggdes stod två avdelningar tomma i den nybyggda förskolan eftersom kommunen inte insåg att de byggda bostadsrätterna inte vände sig till barnfamiljer utan till äldre vars barn flyttat ut och det nu var dags att flytta från sin stora villa till en mindre lägenhet.

Vi tycker att det är bra om de små barnen kommer ut i naturen på olika utflykter men de och personalen behöver en fast punkt. Att det finns ändamålenliga lokaler är ett krav, likaså att barngrupperna inte för stora och att personaltätheten är hög. Vissa saker kostar pengar och de måste få kosta pengar. Borgarnas förslag att införa förskolebussar har ekonomiska besparingsmotiv. En riktig satsning hade varit att bygga bort platsbristen samtidigt som man köper in en eller två bussar till förskolebarnens verksamhet så att utflykter och studiebesök kan göras vid behov. En busspool för förskolan så att säga.

Slutligen måste vi kommentera en dumhet i anslutning till denna fråga. Moderaten Oliver Rosengren har i sociala medier spridit nyheten om dessa förskolebussar och kommenterat det som varandes en insats i den pågående flyktingkrisen – suck och god natt!

  • Author:
  • Filed under:

Ett klokt ord från Bo Frank (SIC!)

  • april 26, 2012 22:59

I dagens SMP läser vi att Bo Frank vill att kommunen ska ta över driften av något! Detta mycket ovanliga yttrande från hans sida förtjänar en kommentar. Nu handlar det om att han vill att Växjö kommun ska ta över skötseln av återvinningsstationerna, och här kan vi inte annat än hålla med kommunens enväldige furste. I stort sett varje miljöintresserad kommuninvånare har väl lagt märke till hur illa våra återvinningsstationer sköts. De töms alldeles för sällan och det ligger mycket skräp utanför dem. Men samtidigt måste man påpeka att skräpet utanför stationer har lagts dit av privatpersoner och ofta blir man mycket förvånad över vad som ligger där som inte borde vara där. Allt från lampor och möbler till bildäck och matavfall slänger folk vid dessa stationer trots att det mycket väl vet (eller borde veta) att det inte är detta som återvinningsstationerna är till för. Så får man då ytterligare ett exempel på hur ”satsa på dig själv ideologin” och egoismen slagit rot i dagens samhälle – bara jag blir av med mitt skärp så är allt frid och fröjd.

Vi håller med Bo Frank om att kommunen ska ta ansvar för och driva återvinningsstationerna, men Bo Frank borde också dra slutsatsen att detta inte bara handlar om återvinningsstationerna utan om i all verksamhet som är samhällelig och faller under ett samhällsintresse. Det handlar om vården, skolan och omsorgen, om en vardag lika för alla och om att skapa kollektiva system i stället för individuella och privata. Återreglera de avreglerade marknaderna och låt samhället sköta sitt samhällsansvar, och låt det göra det i ett transparent system nära medborgarna!

  • Author:
  • Filed under: