Borgarna och Miljöpartiets besparingsiver och neddragningar inom den kommunala verksamheten har nu kommit till maten. Idag lagas mat från grunden på många förskolor och äldreboenden, men i den redan beslutade omorganisationen kommer endast tillagningskök ute i verksamheten där man lagar fler än 120 lunchportioner per dag att få finnas kvar. På detta sätt räknade borgaralliansen med att spara 20 miljoner kr fram till 2017, men idag har man justerat denna prognos och säger att den summan kommer att ta längre tid än så att spara in. Hur lång tid är fortfarande oklart.

Växjö kommun har ca 100 tillagningskök och av dessa kommer nu 29 kök att försvinna (se lista här) för att i stället antingen bli mottagningskök eller serveringskök. Ett serveringskök har upp till 60 portioner och delar endast ut maten meden ett mottagningskök har 60 – 120 portioner och kokar egen pasta/ris/potatis och skär sallad till den mat som kommer från storköket.

Politikerna har i denna omorganisation inte verkat veta vad de egentligen vill eller bör göra förutom förhoppningen om att kunna spara många miljoner kronor. Att man redan innan omorganisationen sjösatts ändrar summan man hoppas kunna spara kombinerat med att ingen konkret information finns om hur den nya organisationen faktiskt ska se ut visar att man inte har koll på läget. Den 1 april startar kommunen sin nya Måltidsenhet. Tanken är att de olika enheterna ska köpa maten från denna enhet men vad priset per portion kommer att bli är ännu inte klart, eller i varje fall inte offentliggjort. Detta låter som ett aprilskämt och här finns en uppbar risk att de förväntade besparingarna kommer att utebli och till och med sluta i fördyrningar.

Att Växjö kommun som ”Europas grönaste stad” (men bara på 13 plats i Sverige…) väljer att varje dag köra ut och köra runt med mat som ska varmhållas ter sig som en gåta. Inte heller säger man något om hur maten påverkas eller förändras genom att transporteras runt. Ytterligare en viktig aspekt av denna omorganisation är att det pedagogiska perspektivet försvinner. Många är de barn som på sin förskola får en förståelse för hur mat tillagas och på många förskolor användas köket och maten som en betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. I dagens stressade och individualistiska värld är det en betydande andel av småbarnsfamiljerna som inte hinner med eller prioriterar mat lagad från grunden utan man är i stället utelämnad till hel- och halvfabrikatens utbud varat med alla snabbmatställen. Att Växjö kommuns barn (och äldre) då erbjud vällagad mat från grunden är av stor vikt.

Efter att det under lång tid varit tyst bland de berörda, där bl.a. personalen skrämts till tystnad, har det nu börjat röra på sig och protester har på ett glädjande sätt växt fram på flera ställen. På Facebook finns gruppen ”Rädda tillagningsköken på förskolorna i Växjö” och i skrivande stund är nästan 900 personer med där. En namninsamling som protesterar mot planerna sprids på förskolorna och bland allmänheten och just nu har fler än 510 kommuninvånare skrivit under den.

Vi i Kommunistiska Partiet välkomnar dessa protester och uppmanar alla läsare att skriva under namninsamlingen. Vi anser även att ett omtag i frågan om ny måltidsorganisation måste göras. All fakta måste vara känd innan en förändring kan ske, inte minst vad det nya portionspriset kommer att bli. Vi anser även att maten i största möjliga mån ska tillagas ute på respektive enhet. Här kan man inte vara så dumsnål som kommunalrådet Per Schöldberg (C) som säger att ”kommunen har inte råd att ha tillagningskök på alla nuvarande enheter” Eller är det kanske så enkelt som att politikerna i Växjö vill spara 20 miljoner kr på maten till barnen och de äldre för att kunna finansiera löneökningarna på 10 000 kr/månad som man förra året beslutade sig för att ge sig själva?