Återigen gör ledningen för gymnasieskolorna i Växjö bort sig. Denna gång är det förvaltningschefen Johan Harryson som köpt in lyxiga kavajer till sig och skolledarna för över 41 000 kr. Det handlar om 20 st kavajer där styckpriset är mellan 1998 kr och 2298 kr.

Att kommunens skolor ständigt får minskade resurser är väl känt men att man göder de som befinner sig i beslutsfattande positioner kanske inte är lika känt. Så kommenterar den ansvarige politikern René Jaramillo det inträffade med orden ”jag har inte tyckt att det varit något fel. I kommunen köper man massor med grejer, till exempel resväskor. Så jag har sett det som att det ingår i representationspaketet”. Vi ser alltså att det inte bara handlar om kläder utan uppenbarligen även om väskor som politiker och höga tjänstemän låter skattebetalarna bekosta åt dem. Vem vet vad som mer döljer sig bakom Jaramillos ”massor med grejer”. Här är det pappren på bordet som gäller. Redovisa alla inköp!

De minskade resurserna i skolan har överförs till personliga privilegier hos beslutsfattarna. Det är skamligt, ömkligt och vittnar om ett förakt för de längre ned i hierarkin. Hur många av kommunens vanliga anställda har som löneförmån att få arbetskläder av kommunen? Hur många av kommunens vanliga anställda har arbetskläder där styckpriset är över 2000 kr? Vi säger att måttet är rågat. Lundsbergaren Johan Harryson måste nu avgå! Han har visat att under hans vingar är inte skola, utbildning, kvalité och resurser prioriterat utan omorganisationer, en växande chefsorganisation och en osund ledarkultur som gynnar huvudet på kroppens bekostnad. Det hela påminner om en klassisk överklassmentalitet.

Gymnasienämndens ordförande René Jaramillo måste ta avstånd från kavajinköpen och be om ursäkt för sina uttalanden i denna fråga. Gör han inte det bör även han avgå! För övrigt anser vi att skolan behöver tillföras mer resurser, till eleverna, inte till cheferna!

Tillägg 1301017
Kavajhistorien har kommit upp på riksnyheterna och fått flera uppföljande artiklar. I radions P4 kunde man höra en minst sagt pressad förvaltningschef passa på journalistens frågor.

Efter att nu mer har blivit känt om den ansvarige politikerns agerande och uttalande under denna affär (dvs René Jaramillo) skärper vi nu våra krav på honom. Vi instämmer helt i en av kommentarerna till denna affär från Smålandspostens hemsida: ”uppseendeväckande är den ansvarige politikerns uttalande. René Jaramillo verkar tycka att det är kommunens uppgift att tillhandahålla kläder, väskor och ”en massa grejer”. Sådana politiker är direkt skadliga för samhället och för förtroende till beslutsfattare. Därför borde René Jaramillo gå och representera någon annan!” Väl formulerat där!

Idag har det även blivit känt att rektorerna på Teknikum kommer bära de omstridda kavajerna på lördagens Öppet Hus. Man undrar hur de tänker här egentligen? Har de ingen förståelse alls för det som hänt och vad det innebär? De borde ju ha den goda smaken att inte bära dessa kavajer.  Eller är de utsatta för påtryckningar uppifrån, att de måste bära dem? Förvaltningschef Johan Harryson sparkade ju rektorn på denna skola förra läsåret och har nu infört en organisation där han själv har huvudansvaret för Teknikum.