You are currently browsing all posts tagged with 'Lillestadskolan'.

Till skolan finns inga pengar – Keynesianism behövs säger vi!

  • februari 24, 2013 20:34

Vi har i flera år skrivit här om det skriandet behovet av att renovera Lillestadskolan. Under andra halvan av förra året såg det äntligen ut att börja hända något men nu har de ansvariga politikerna dragit i bromsen och skjutit upp renoveringarna.
Lillestadskolans kök är utdömt och har inte fått hantera livsmedel (!) men tillfälliga åtgärder har gjort att mat nu får lagas där. Trots de uppenbara bristerna är de inte tillräckliga för de ansvariga politikerna att agera för man anser att ”köket vid Lillestad­skolan kan fungera under ytterligare några år”.

Växjö kommun har i flera år gått med rejeläla överskott. Då har man vägrat att använda överskotten till investeringar med hänvisningar till att pengarna ska sparas till sämre tider. Nu när Växjö kommun gör ett underskott vägrar man investera med hänvisning till att man måste spara. Detta moment 22-resonemang måste beskrivas som schitzofrent, för när i herrans namn menar politikerna i Växjö att man ska investera?
I så väl goda som dåliga tider skär man ned på skolan och omsorgen men man satsar pengar på annat, inte minst på idrottarenor och generösa driftsbidrag till dessa arenor. Vi är för att man satsar på idrotten i kommunen, det är viktigt och nödvändigt, men det får inte ske på bekostnad av att annan samhällsservice förfaller.

Skola, vård och omsorg kostar pengar och måste så få göra. En av de saker som kostar pengar här är lokalerna. Dessa lokaler måste underhållas annars är det kapitalförstörelse. Dessutom äventyrar man hälsan hos dem som arbetar och visatas i lokalerna om inget görs.
Växjö kommun måste här agera långsiktigt och förnuftigt, men måste använda sig av beprövad nationalekonomisk teori nämligen Keynesianism. I sämre tider måste samhället ta sitt ansvar och satsa på samhällsnyttiga investeringar för att få fart på hjulen och upprätthålla efterfrågan. Genom att sätta i gång med planerade byggen i stället för att skjuta upp dem stimuleras ekonomin. Folk får arbeten och såväl konsumtion som skatteintäkter bibehållas och kan till och med ökas.

Lillestadskolans renovering kan inte vänta, den måste starta omgående!
Likaså måste kommunen satsa på andra verksamhetsområden, framförallt på byggande av kommunla hyrelägenheter för att få bukt med bostadsbristen i kommunen. Varför finns det miljoner till en ny entré på kommunhuset men inga pengar till Lillestadskolan och deras elever? Vi vet att det inte handlar om pengar, för de finns, utan det handlar om politiska prioriteringar. Vilka sådana som gör i Bo Frankland är uppenbart!

  • Author:
  • Filed under:

Blanda bebyggelsen!

  • april 15, 2010 12:10

I Växjö blommar nu bostadsfrågan upp som en viktig politisk fråga inför valet. Den borgerliga alliansen säljer ut allmännyttan i sann marknadsfundamentalistisk anda och nu flaggar man för ett ökat villabyggandet och det på hyresrättens bekostnad. I SMP 100415 kan vi läsa hur borgarna vill bryta mot ingånga överenskommelser och bygga fler villor än vad som är beslutat i området Hollstorp. Trots att kommunens tjänstemän och därmed de sakkunniga avråder från detta, främst på grund av att det kommer skapa en ohållbar trafiksituation, så driver nu borgarna på för att få sin vilja igenom. Syftet är uppenbart, nu ska det ges sken av en handlingskraftig styrande minoritet i kommunen, det närmar ju sig ett val. Men varför talar borgarna så tyst om det stora behovet av att rustas upp och renovera befintliga  fastigheter i Växjö kommun? Här handlar det om såväl kommunens skolor, såsom Bergundaskolan och Lillestadskolan, som om allmännyttans lägenheter, t.ex. i Arabyområdet.

Växjö kommun understödjer endast ett byggande av villor och bostadsrätter, men behovet av lägenheter, främst små och billiga så ungdomen kan flytta från föräldrahemmet, är mycket stort. Vi kommunister tycker det är bättre att satsa på en blandad bebyggelse i Växjös bostadsområden. Om så inte sker riskerar kommunen att bli mer uppelad och därmed sker en ökad segregation. Givetvis har kommunen ett ansvar att se till att det finns villatomter, men lika klart är att kommunen har ett stort ansvar för att se till att alla kommuninnevånare har ett rimligt boende, inte bara dem som har råd att betala för sig. Därför säger vi: bygg fler hyreslägenheter och låt dem drivas av allmännyttan!