You are currently browsing all posts tagged with 'LAS'.

Kappvändarpartiet MP garanterar fortsatt högerpolitik

  • oktober 3, 2014 22:38

Alliansen är död i Växjö utropar Bo Frank. Det nya styret i Växjö kommun är en blågrön fempartiallians, där Miljöpartiet tar plats sida vid sida med den öppna högern. Att man under de senaste två åren öppet påstått sig arbeta emot Alliansen och vilja ha bort dem visar sig nu efter valet bara ha varit munväder från miljöpartisternas sida.  Miljöpartiets företrädare i Växjö Cheryl Jones Fur och Lars Edqvist försöker att motivera sitt sidbyte med att man vill ha en stabil majoritet för att undvika att politiken påverkas av SD:s godtycke och hindra dem från att få inflytande. Detta argument kommer vi få höra till leda under de kommande åren, både lokalt och nationellt. Svikna vallöften, krossade drömmar hos väljarna och försvaret av de egna positionerna ska försvaras genom att skylla på Sverigedemokraterna. Återigen får vi ett kvitto på politikens och politikernas förfall, när man inte formulerar en egen politik eller ens tror på den egna politiken, utan man formulerar sitt vara och agerande utifrån rädslan för andras politik.

Att Miljöpartiet i Växjö byter block och att Miljöpartiet nationellt sviker sina ideal (bl.a. genom att gå med på mer pengar till upprustning och krig via fler JAS-plan) är inte särskilt förvånande med tanke på det ideologilösa tillstånd som MP verkar inom. I fråga efter fråga har man de senaste åren anslutit sig till den totala individualismen; man är fanatiskt för friskolor, man är för en sönderslagen offentlig sektor genom att t.ex. värna överklassens RUT-bidrag, man ser ned på arbetare genom att luckra upp LAS och undanta folk från turordningsreglerna. Inom miljöpolitiken lägger de över ansvaret på konsumenterna och individen i stället för på företagen och de rika länderna. Inom detta individualistiska fält blir det därför naturligt att vilja föra fram sig själva till makten och det till vilket pris som helst. Miljöpartiet är Sveriges största kappvändarparti och har så varit under lång tid. Nu placerar man sig under Bo Franks enväldiga vingar och har på så sätt sålt ut sin självständighet. Priset får Växjös befolkning betala genom en fortsatt orättvis högerpolitik, en politik där vi kommer få se en fortsatt skyhög arbetslöshet, en fortsatt skyhög bostadsbrist och fortsatt saknade resurser inom skolan och omsorgen.

Miljöpartisterna skriver själva på Smålandspostens debattsida idag att man öppnar upp för en svekdebatt. Men man kan inte bara låta det stanna vid en debatt om svek (som säkerligen kommer utebli) utan man måste utkräva ansvar. Man har under många veckor i sin valstuga på gågatan i Växjö ljugit för kommuninvånarna då man där stått och sagt att man är tillsammans med S och V och att man vill ha bort Bo Frank och hans styre från inflytande i kommunen. Men man ljög, man svek och man bedrog Växjöborna. Ett sådant parti är fullständigt opålitligt och det kommer att fjärma väljarna från inte bara dem utan från alla etablerade partier. Vinnare blir SD och förlorare blir alla dem som önskat och hoppats på att få se en förändring.
Ge MP och borgarna svar på tal, arbeta aktivt emot dem – kom med som medlem i Kommunistiska Partiet!

P.s. Den parlamentariska situationen i Växjö är ett utslag av det svenska valsystemet. Ett system värdigt en bananrepublik. I kommunvalet fick S-V-MP ca 1500 röster mer än Alliansen men genom det orättvisa mandatsystemet så fick Alliansen ett mandat mer. D.s.

  • Author:
  • Filed under:

Bockfoten sticker fram på SMP:s ledarsida

  • september 18, 2012 09:43

Att Smålandspostens ledarsida är en mycket mörkblå sida är väl känt. Många är de i vår trakt som beklagar sig över den och många är de som hävdar att de slutat att läsa den; många hänvisar till att de djupt värdekonservativa åsikter som framförs där är skrattretande och många tycker att tonen mot andra debattörer är mycket nedsättande. Det kan tyckas vara glädjande att så många tar avstånd från SMP:s åsikter och vänder dem ryggen, men det finns en fara i detta också. Om få läser vad som står där kommer de undan med sina reaktionära åsikter och sprider dem utan att få mothugg.

Det vore önskvärt om dagens huvudledare lästes och diskuterades. Om vi alla funderade vad som egentligen står där hade kanske en principiellt viktig diskussion kunna starta. I ledaren gör man allt för att försvara att politiker och topptjänstemän ska ha särskilda privilegier och höga löner och man hävdar att det är bra att politiker INTE lever under samma regler som alla andra. I sin iver att försvara klassorättvisorna slår man knut på sig själv och blandar ihop äpplen och päron på ett sätt som får en osaklig debattstil att framstå som en uppvisning i bra argumentationsteknik! SMP hävdar att politiker ska behålla sin lön i år efter att de lämnat eller fått sparken från sitt uppdrag för att de inte lever under samma LAS-regler som vanliga arbetstagare. Man måste fråga sig sedan när LAS var ett skydd för de arbetare som fått sparken för att de misskött sitt arbete? SMP bör läsa på vad LAS är för något! Våra politiker har inte samma krav på sig att söka nya arbeten när man blivit arbetslös som alla vi andra och detta tycker SMP är rätt med hänvisning till att. ”Hur skulle det se ut om en statssekreterare från försvarsdepartementet fick ett hemligstämplat jobb hos den ryska militären”. Ja hur skulle de se ut om en ledarskribent på SMP jobbade som timvikarie i vården?

SMP:s ledare, skriven av den på posten nye Marika Formgren, är ett knivhugg på kollegorna på radions Eko-redaktion, som man menar driver ”indignationsjournalistik” när man granskar och informerar om de politiker som missköter sig trots de generösa reglerna.

Vi för vår del tackar Eko-redaktion för ett bra journalistiskt arbete och och vi tackar dem för att de belyser de faktiska förhållandena. Vi i Kommunistiska partiet kommer aldrig försvara att politiker och deras medarbetare har egna regelsystem och utformar en egen moral. I en demokrati är det viktigt att alla lever under samma regler och har tillgång till samma saker. Politikerna måste förstå hur de man ska företräda lever och vilka som är problemen i vardagen. Därför måste man tillämpa principen att de folkvalda inte ska tjäna mer än en genomsnittlig medborgare. Detta insåg man redan på 1800-talet; i Paris infördes principen om att de folkvalda ska ha en genomsnittlig arbetarlön 1871. Detta är en historisk lärdom som står än viktigare idag och det är därför som vi i Kommunistiska partiet drivit denna fråga i de tre senaste kommunalvalen i Växjö.

Till dig som läser dessa rader riktar vi uppmaningen: fundera vad du själv tycker. Uppskattar du SMP:s linje om att vissa personer ska leva under egna fördelaktiga privilegier och regler. Regler som de själva har skapat och beslutat om eller uppskattar du vår linje om att alla ska leva under samma villkor med samma rättigheter och skyldigheter?

  • Author:
  • Filed under:

Centern marscherar raskt högerut!

  • augusti 21, 2011 22:07

Medias, inklusive Smålandspostens, favorit till ny ledare för Centerpartiet har besökt Växjö; Annie Lööf turnerar nu land och rike runt för att värva anhängare i sin ambition att leda sitt parti framöver. Vem är då Annie Lööf och vad vill hon? Detta Värnamos bidrag till svensk politik är en nyliberal som positionerar sig längst ut till höger. Äganderätten är för henne det mest centrala och denna får absolut inte inskränkas, eller vad sägs om följande uttalande från Lööf i riksdagen 2008: ”grundlagen talar om vilka rättigheter individer har mot staten – inte vilka rättigheter individer har mot privata aktörer”!

Lööfs syn på demokrati är minst sagt grumlig. 2008 fällde hon följande kommentar: ”Offentlighetsprincipen är till för offentliga verksamheter och för offentligt anställda och skall således enbart omfatta dessa”. Hon anser att en utökad meddelarfrihet skulle ”urvattna” den svenska grundlagen.

Inte heller matematik är någon stark sida hos Lööf. I en artikel på Newsmill i år påstår hon att höginkomsttagarna i vårt land har en så fruktansvärd marginalskatt, 68 %. Men då räknar hon med arbetsgivaravgifterna i denna summa!…
Lööf propagerar för kraftigt sänkta skatter och för införandet av platt skatt, hon vill att ingångslönerna ska sänkas och hon vill försämra arbetsrätten och LAS.

Med Lööf i ledningen för Centern går man ännu mer åt höger och ställer sig i flera frågor till höger om Moderaterna. Vi förstår varför Smålandspostens ledarsida vill se henne som ny ledare för Centern och vi inser vad våra lokala centerpartister har för politisk inställning när man nu öppet gått ut och förordat Lööf som ny partiledare.
Vi i Kommunistiska partiet säger: bevare oss för Annie Lööf. Hon kan stanna kvar på krogarna kring Stureplan där hon brukar hänga, så vi slipper hennes arbetarfientliga fyllesnack!

  • Author:
  • Filed under: