You are currently browsing all posts tagged with 'lärartäthet'.

Ännu en fuskande friskola i Växjö

  • mars 12, 2023 12:19

Gymnasieskolan Thoren Business School i Växjö får allvarlig kritik av Skolinspektionen. Denna friskola fuskar med den garanterade undervisningstiden. Det innebär att eleverna har för få timmar utlagda i sin undervisning. Det här är ett vanligt sätt för friskolor att fuska på. Den största utgiftsposten för en skola är lärarlöner och har man lärare anställda färre timmar blir det mindre pengar att betala ut till löner; men givetvis då desto mer pengar kvar till ägarna som det kan plocka ut dem som vinst.

Det här är pengar som skulle gått till elevernas undervisning men i stället hamnar på ägarnas bankkonton, konton som inte sällan finns utomlands i s.k. skatteparadis. Thorengruppen gjorde senast en vinst på 201 miljoner kronor och var de pengarna kommer ifrån är inte svårt att räkna ut. Snittet för kommunala gymnasieskolor i Sverige är att det går 11,5 elever på en lärare. På Thoren Business School i Växjö går det 16 elever på varje lärare. Men det saknas också lärare. I radio P4 Kronoberg kunde vi höra eleverna själva uttala sig om att de hade lärarlösa lektioner i bl.a. spanska resten av terminen. Hur elevernas betyg, gymnasieexamen och kunskaper kommer se ut när de tar studenten måste vi verkligen sätta frågetecken för.

Skolan hotas nu med vite i miljonklassen. Senast 22 juni ska alla fel vara tillrättade, men det lär inte kunna gå att rätta till alla fel som finns i Skolinspektionens 35 sidor långa rapport, där eleverna inte fått särskilt stöd och där de som tar studenten i juni saknar väldigt många undervisningstimmar; här några av exempel: Treorna på försäljnings- och serviceprogrammet har endast fått 20 timmars undervisning på kursen inköp 1, som omfattar 60 timmar. Samhällsvetarna som i trean pluggat sociologi har fått 49 undervisningstimmar i stället för 70. Naturvetarna i trean fick under mattekursen matematik 1c 75 av de beslutade 90 timmarna. Ekonomitreorna fick 46 timmar affärsjuridik i stället för 75 timmar. Viktigt att notera här är att om man läser de kurser som här nämns på en kommunal skola i Växjö hade de omfattat 90 lärarledda undervisningstimmar.

Thorensgruppen, speciellt i Växjö, har nischat sig på att bl.a. locka till sig elever med utländsk bakgrund, inte minst elever med rötterna i östra Afrika och Mellanöstern. Det sker genom en glättig marknadsföring där deras reklamfoton ser ut som hämtade från en katalog för fotomodeller och rika affärsmän och det för att ge intryck av rikedom och framgång. Tyvärr lockar det här många ungdomar och speciellt då elever som kanske haft det tufft i grundskolan och vars familjer sällan har möjlighet att göra sin röst hörd när missförhållanden uppkommer. Skolan lockar även till sig barn till framgångsrika föräldrar. De kommer från studievana hem och kan få stort stöd hemifrån eller till och med kunna köpa hjälp och läxhjälp om skolan, som i Thorens fall, inte tillhandahåller en bra och nödvändig utbildning. Elever från studievana hem har mycket större möjligheter att klara av studierna på egen hand och drabbas inte i samma utsträckning av färre studietimmar och lärarlösa lektioner. Nöjda elever och föräldrar får man även genom att sätta glädjebetyg. Här i Thorens fall blir det extra viktigt att framöver granska betygssättningen.

Även Växjö kommun har ett ansvar i den bedrövliga situationen. Kommunledningen har under lång tid välkomnat nya friskolor i kommunen och det på den kommunala skolans bekostnad. För varje elev som börjar i en friskola utarmas den kommunala skolan som får färre resurser men som har kvar kostnaderna för lärare, personal och lokaler. Fler skolor handlar inte bara om konkurrens om elever, det blir även en konkurrens om resurser och om lärare där lärarbristen gör att alla tjänster inte kan tillsättas. Mindre skolor inte kan erbjuda heltidstjänster för lärarna. Det är bl.a. detta som hänt på Thoren Business School, det finns helt enkelt inte tillräckligt med lärare i spanska och vem kan försörja sig på en deltidstjänst som kanske omfattar 30 %? Växjö kommun måste sluta med sitt friskolevurm och sätta ned foten och säga nej till nya friskolor.

Det finns en orsak till varför Sverige är enda land i världen som har ett skolsystem där privata aktörer får plocka ut vinster från offentliga medel som är tänka att gå till barn och ungdomars skolutbildning, det här systemet fungerar helt enkelt inte och måste bort. Vi i Kommunistiska Partiet säger:

🚩 Inför en kommunal vetorätt mot friskoleetableringar

🚩 Avskaffa det fria skolvalet

🚩 Förbjud alla friskolor

🚩 Inför en statlig enhetsskola

 

  • Author:
  • Filed under:

Ökända friskolor till Växjö för att roffa åt sig våra skattepengar

  • oktober 20, 2016 21:50

Nästa år startar ytterligare två friskolor på gymnasienivå i Växjö. Utbildningsföretaget AcadeMedia tänker öppna LBS Kreativa gymnasiet med fyra inriktningar inom estetiska och tekniska programmet och Drottning Blankas Gymnasiekola med tre teoretiska inriktningar inom vård och omsorg, samhällsvetenskap och ekonomi.

AcadeMedia är Sveriges största friskolekoncern. De ägs av riskkapitalbolaget EQT och är börsintroducerade. Förra året gjorde de en vinst på 596 miljoner kr och den som tittar lite nämnare på AcadeMedia kommer omgående finna förklaringen till deras höga vinstuttag, de betalar låga löner till lärarna och de har lägre lärartätet än andra friskolor och mycket lägre lärartätet jämfört med kommunala skolor. I fristående gymnasieskolor går det till 13,8 elever på varje lärare, jämfört med 11,4 i kommunala gymnasieskolor. I de vinstdrivna koncernerna är lärartätheten ännu lägre och värst av alla är AcadeMedia, på deras gymnasieskolor går det i snitt 15,1 elever på varje lärare. En skillnad på hela 32 % mot kommunala skolor!

AcadeMedia kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett rövarbolag. De söker största möjliga profit på våra skattepengar och plundrar resurser från skolelever som lämnas vind för våg i det pyramidspel som den svenska skolmarknaden idag utgör. Förra året gjorde de sju största friskolekoncernerna i vårt land en vinst på 985 miljoner. Det är en summa som motsvarar lönekostnaden för 1840 heltidsanställda lärare. Det är inte konstigt att vi ständigt hör återkommande rapporter sjunkande resultat i skolan.

Flatheten mot friskolekoncernerna från samhällets och politikernas sida är frapperande. I Växjö kommenterar utbildningsnämndens ordförande, moderaten Anna Tenje, AcadeMedias nyetablering i Växjö med orden: ”Jag tycker det är bra med mångfald och att det blir fler skolor” Men Anna Tenjes ord borde i stället läsas som enfald och att det blir fler som blir utslagna i skolan. Lika löjeväckande är nämndens vice ordförande Malin Lauber som kommenterar det hela med: Kommunen har inget att säga till om när det gäller nyetableringar. Jag hoppas bara att det inte leder till någon överetablering och att de håller den kvalité på utbildningen man kan förvänta sig.” Ja, vad förväntar du dig egentingen Malin Lauber? Kanske dags att kolla upp vad AcadeMedia är för sorts företag!

Den svenska skolan ska inte vara en plats för kapitalistisk utsugning och det är djupt ohederligt och felaktigt att man tillåter det privata att berika sig på det offentligas resurser och på ungdomars rätt till utbildning. För vår det säger vi nej till AcadeMedia – de är inte välkomna till Växjö!

  • Author:
  • Filed under:

Överskott i grundskolan – men Växjö sjunker på rankinglistan!

  • februari 26, 2011 15:42

Skol- och barnomsorgsnämnden i Växjö gick förra året med 24 miljoner kronor i överskott. Frågan är varför? Det är allmänt känt att skolorna i Växjö är satta på undantag, i alla fall ekonomiskt. Lärartätheten har blivit allt sämre, tillgången till skolhälsovård, elevstödjare och kuratorer har försämrats och renoveringsbehoven i flertalet av de kommunala skolorna är mycket stort. Det är mot denna bakgrund förra årets överskott ska ses. Politikerna i nämnden och tjänstemännen på förvaltningen har pressat sina rektorer att hålla inne med satsningar, t.ex. så kallar man idag sällan in vikarier. Och som vanligt blir det eleverna som får lida. De 24 överblivna miljonerna handlar alltså om resurser som man tagit bort från barnen och som därför ger dem en sämre undervisning och utbildning.

Den förda politikens resultat märks nu i statistiken. I veckan kom den senaste skolrankingen från Lärarnas Riksförbund och i den sjunker Växjö kommun 20 platser och rankas numer först på 103:e plats i Sverige över de bästa skolkommunerna. Detta är en utveckling som måste brytas! Kommunen, i form av politiker och tjänstemän, kan inte se eleverna som en belastning eller en kostnad som man ska spara in på. Vi kommer alla i förlängningen att tjäna på att man satsar på skolan och därmed får en välutbildad befolkning. Vi i Kommunistiska Partiet säger att man i Växjö måste satsa pengarna på att öka lärartätheten, minska gruppstorlekarna, ge mer resurser till de elever som är i behov av extra stöd, att läromedlen är färska, uppdaterade och fräscha samt inte minst att skolans lokaler är på topp. Då kanske vi kan få se Växjö betydligt högre upp på skolrankingslistan i framtiden!

  • Author:
  • Filed under: