I borgarnas Växjö planerar man nu lägga ned fem bibliotek på landbygden och ytterligare två inne i Växjö tätort. Borgarna kallar detta en satsning för att Växjö kommun ska bli ”Sveriges bästa bibliotek”. Bakgrunden till de stora förändringarna av biblioteksverksamheten är det sparkrav Växjö kommun lagt på Kulturnämnden på 700 000 kronor. Förra året sköts planerna upp, då var det ju som bekant valår.  Men nu har besparingskraven tagit fram igen och de planeras att klubbas igenom i skrivande stund.

I en insändare i dagens SMP visar bibliotekarien Roland Virdhall hur Växjö kommun gjort ett bristfällig undersökning av bibliotekens utnyttjande. T.ex. så räknas inte låntagare under 16 år som låntagare och att skolornas verksamhet av biblioteken inte finns med i kommunens beslutsunderlag. Det hela är inget annat än skandalöst!

Vi i Kommunistiska partiet har alltsedan valet 2002 gått emot neddragningarna inom biblioteksområdet i Växjö. Vi har som enda parti drivit kravet på att bokbussen ska tas tillbaka i kommunen. Vi säger att biblioteken är bland det viktigaste vi har i samhället, en stor kulturskatt som visar vad gemensamt ägande kan åstadkomma i form av kunskap åt alla oavsett om man är rik eller fattig. Biblioteken är helt enkelt en försmak av socialismen. Hela Växjö kommun ska leva och alla ska ha rätt till kultur i sitt närområde. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Roland Virdhall för en viktig och välskriven insändare – tack!