You are currently browsing all posts tagged with 'Kommunistiska partiet'.

Vänsterpartiet rädda för Kommunistiska Partiet!

 • april 23, 2023 23:51

Upprustningshetsen och Nato-vurmet i samhället har pressat tillbaka fredsrörelsen och vänt upp och ned på samhället. Därför måste breda allianser och största möjliga enhet till för att att vända utvecklingen. Fred, neutralitet och alliansfrihet måste vara vägledande för fredsvänner i allmänhet och vänsterfolk i synnerhet. Vi i Kommunistiska Partiet har sedan första dag deltagit i olika nätverk och samarbetat med en rad olika föreningar i Nato-frågan. Därför var det självklart att vi i Växjö skulle bjuda in andra organisationer till den nationella protestdagen 22 april mot krigsövningen Aurora 23.

KFA – Kronoberg för fred och alliansfrihet; IKFF – Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Svenska Fred och Skiljedomsföreningen, Nej till EU och Svensk Kubanska föreningen här i Växjö tackade direkt ja till att vara med. Krigsövningar, Nato och kärnvapen kan vi bara tillsammans stoppa. Men så anser inte Vänsterpartiet i Växjö. De tackade aktivt nej till att delta i protesterna och skälet som de angav var att Kommunistiska Partiet är med. Likadant har det sett ut runt om i Sverige. Vänsterpartiet ställer sig utanför arbetet mot USA:s krigsallians Nato och överger fredsrörelsen.

För Vänsterpartiet är ett litet svenskt parti som står på arbetarklassens och den internationella solidaritetens sida ett större hot än Nato, den krigsallians som leds av det land som startat flest krig sedan andra världskriget. Rädslan för att synas tillsammans med några kommunister är större för Vänsterpartiet än hotet från kärnvapenalliansen Nato. Ett sådant bedrägligt och bedrövligt parti har tappat all respekt. Här i Växjö gick det så långt att när den breda vänstern och fredsrörelsen protesterade mot Nato, kärnvapen och krigsövningen Aurora 23 så höll Vänsterpartiet Växjö ett eget litet möte knappt 100 m bort på gågatan. Snacka om att agera splittrare och se till sin egen egoism i stället för till de viktiga politiska frågorna. Vi och många med oss undrar om Vänsterpartiets medlemmar och sympatisörer verkligen håller med om de ledande vänsterpartisternas agerande? Ett agerande som finns såväl i deras riksledning som i den lokala ledningen här i Växjö.

Har Vänsterpartiet övergivit Nato-motståndet och slutat vara en röst för svenskt oberoende och mot krigshets? Nooshi Dadgostars och Hanna Gunnarssons (V.s försvarspolitiske talesperson) uttalanden på sistone antyder sannerligen detta. Ihop med att V numer är för vapenexport till krigförande länder är frågorna många.

Till nätverket och manifestationen här i Växjö var även SSU och Miljöpartiet inbjudna. De bemödade sig inte ens om att svara på inbjudan… Vid en motsvarande manifestation i april förra året meddelade Miljöpartiet i Växjö att de inte ville delta i protesterna mot ett svenskt Nato-medlemskap för att Kommunistiska Partiet i Växjö var med i protesterna – ridå Miljöpartiet!

Vänsterpartiet håller torgmöte på betryggande avstånd från protesterna mot Aurora 23, kärnvapen och Nato
Samtliga bilder tagna 22 april 2023 på gågatan i Växjö

 • Author:
 • Filed under:

Kommunistiska Partiet kandiderar i kommunvalet – rösta för solidaritet, rättvisa och arbetarpolitik!

 • april 24, 2018 23:35

Den 9:e september är det val i Sverige. I kommunvalet i Växjö kan du lägga en riktigt röd röst genom att rösta på Kommunistiska Partiet. Växjö behöver en oppositionsröst, en röst som ställer de rätta och obehagliga frågorna, en röst som sätter vanligt folks villkor i fokus, en röst som för arbetarnas vardag på den politiska dagordningen.

I dagens kommunfullmäktige sluter samtliga ledamöter och partier upp bakom systemet och därför fortsätter politiken att se ut på samma sätt år efter år men skyhög bostadsbrist, massarbetslöshet, ökande klassklyftor, ett segregerat Växjö, ett snedfördelat byggande m.m. m.m. De flesta politiker som sitter i kommunfullmäktige är du och kompisar med varandra. Och det är samma ansikten som företräder partierna år efter år. Därför saknas en verklig oppositionell röst.

Se bara på Socialdemokraterna; de säger sig vara emot det nya kommunhuset men de är inte beredda att stoppa det om de vinner valet. I kommunfullmäktige agerade sossarna genom att yrka återremiss, dvs förhala beslutet en månad. När näsan 2000 lägenheter i allmännyttan såldes ut för två år sedan var sossarna emot det, men metoden för att stoppa utförsäljningen var att i kommunfullmäktige även här att yrka på återremiss. Vi i Kommunistiska Partiet säger återkommunalisering i stället för återremiss; Växjö kommun ska ta tillbaka ägandet av de utsålda lägenheterna. Vi säger även att bygget av det nya kommunhuset ska stoppas, först måste nya skolor och fler hyreslägenheter byggas innan man kan bygga ett nytt kommunhus.

Se på Vänsterpartiet. När vi i Kommunistiska Partiet lägger ett medborgarförslag om att Växjö kommun ska införa svenskt kollektivavtal som ett krav vid sina inköp och upphandlingar så röstar de inte för detta förslag. I stället för de tillsammans med sossarna fram en egen halvmesyr om att kommunen borde kräva ”kollektivavtalsliknande villkor”, vad nu det är. På så sätt medverkar dessa partier till att Växjö kommun bidrar till lönedumpning och försäkrade villkor på arbetsmarknaden. Det går heller inte att komma undan Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedts angrepp på progressiva länder som Venezuela och Kuba. Han har t.ex. ett flertal gånger skrivit om sorgligt auktoritärt vanstyre i Venezuela Vänsterpartiet röstade även för svenskt deltagande i kriget mot Libyen 2011 (och de svenska trupperna i Afghanistan). Vi har heller inte glömt att Vänsterpartiet i Växjö (tillsammans med samtliga andra partier) röstade nej till vårt medborgarförslag om att Växjö kommun ska bojkotta israeliska varor

Se på Miljöpartiet – Växjös mest anonyma och vacklande parti. Efter förra valet bytte de direkt sida utan att tveka och bildade allians med borgarna och satte sig i Bo Franks knä. Miljöpartiet har svikit alla sina ideal (bl.a. genom att gå med på mer pengar till upprustning och krig via fler JAS-plan, acceptera brunkol och bli för EU). I fråga efter fråga har MP de senaste åren anslutit sig till den totala individualismen; de är fanatiskt för friskolor, de är för en sönderslagen offentlig sektor genom att t.ex. värna överklassens RUT-bidrag, de ser ned på arbetare genom att luckra upp LAS och undanta folk från turordningsreglerna och Växjö rösta emot krav på kollektivavtal. Inom miljöpolitiken lägger de över ansvaret på konsumenterna och individen i stället för på företagen och de rika länderna.

Se på Moderaterna – förutom en rå högerpolitik som ökar klassklyftorna så företräds de i vår kommun av personer som ser ned på medborgarna, läs en genomgång här.

Se på Sverigedemokraterna – detta postfascistiska parti har enbart åstadkommit elände lokalt som nationellt. Läs bara denna genomgång av de lokala Sverigedemokraterna så inte alla att detta inte är ett seriöst parti.

Centerpartister, kristdemokrater och liberaler – De är i vår kommun minst sagt färglösa och lyder vanligen minsta vink från Moderaterna och Bo Frank. Men vi noterar särskilt hur de agerade mot oss i Kommunistiska Partiet när de medverkade till att slänga ut oss från vårt bokade författarmöte i ”Det fria ordets hus” för ett halvår sedan (tillsammans med Moderaterna, MP och sossarna).

Vi står för alternativet! Kommunistiska Partiet kommer i valrörelsen i Växjö att driva följande saker:

★ Bygg nya skolor och fler hyresrätter före ett nytt kommunhus

★ Krav på svenskt kollektivavtal vid kommunens inköp och upphandlingar

★ Sänk politikernas löner – förtroendevalda ska tjäna en genomsnittlig arbetarlön

★ Nej till friskolor – bygga ut den kommunala skolan

★ Inför sex timmars arbetsdag – börja med de arbetsplatser inom vården som har högst sjukskrivningstal.

★ Återkommunalisera den utsålda allmännyttan

★ Kommunal bojkott av israeliska varor och tjänster

★ Vänortsutbyte med Kuba

★ Mer resurser till skolan – max 20 elever i varje klass

★ Inför körkortsutbildning i gymnasieskolan

★ Bygg i kommunens alla tätorter, inte bara i Växjö stad

★ Rejäla lönelyft för underbetalda kommunanställda

Till dessa lokala frågor står vi för en helhet i politiken där internationell solidaritet och fred står i centrum. Vi säger nej till NATO, vi anser att en ny folkomröstning om EU-medlemskap borde ske (får det rösta i Storbritannien borde vi i Sverige få göra det), strejkrätten ska värna och pensionsåldern borde sänkas till 60 år. Sverige ska ha en generös reglerad invandringspolitik, bemanningsföretag borde förbjudas, skolan borde vara en statlig enhetsskola, kapitalismen borde kastas ut ur skola, vård och omsorg m.m. – läs mer om vår politik på vår nationella sida och i vårt partiprogram.

Rösta på solidariteten, rösta för arbete och framtidstro, rösta på kommunistiska Partiet. Kommunfullmäktige i Växjö behöver inte en till sosse, borgare, miljöpartist eller vänsterpartist utan kommunfullmäktige behöver en kommunist. Växjö behöver ett oppositionsparti!

 • Author:
 • Filed under:

Böneutrop i Växjö – ja eller nej?

 • februari 25, 2018 16:39

Stiftelsen Växjö Muslimer har ansökt om att få göra två böneutrop varje fredag kring lunchtid. Stiftelsen håller till i en moské på Sommarvägen i stadsdelen Dalbo. Böneutropen ska ges via högtalare/megafoner på fasaden och det är förinspelade meddelanden som är tre minuter långa var. Ansökan om böneutropen har väckt ett ramaskri i Växjö och till och med i hela Sverige. Den anti-muslimska SD-svansen har gått till storms och bombarderat tjänstemän, politiker och sociala medier med islamofobiska kommentarer. Växjö kommun har tvingats flytta frågan från tjänstemannanivå till den politiska nivån av arbetsmiljöskäl; de många mailen med synpunkter hur kommunen ska hantera ansökan har en sådan ton att kommunens handläggare inte ska behöva figurera med sina namn av risk för hot anser Miljö- och hälsoskyddskontorets chef Madeleine Karlsson.

Moderaternas kommunalråd Anna Tenje vill stoppa böneutropen och hon har agerat för att Stiftelsen Växjö Muslimer anförda av imanen Ismail Abulhelal ska dra tillbaka sin ansökan och hon beklagar att hon själv inte har makten att avslå ansökan. Hon går t.o.m. med så långt att hon säger att: ”den största svårigheten är att det inte är jag som beslutar i frågan.” Snacka om självgodhet och nedvärderade demokratisyn! Anna Tenje har axlat Bo Franks roll som Växjö nya envåldshärskare. Tenjes agerande har fått mycket kritik, bl.a. av Amnesty som anser att Tenje försöker använda sin politiska makt för att påverka en administrativ process och för att hon vill inskränka religionsfriheten. Till Tenjes försvar skyndar då Bo Frank som angriper Amnesty för att vilja tysta en politiker som har 95 % av befolkningen bakom sig! Bo Frank har uppenbarligen tappat all kontakt med verkligheten när han påstår att i stort sett alla kommuninvånare skulle stå bakom Moderaterna. Tror han att de fick 95 % av rösterna i förra valet?…
Så här uttryckte sig Bo Frank i Smålandsposten förra veckan:

Till själva sakfrågan om moskén på Dalbo ska beviljas sin ansökan om att få ha böneutrop anser vi i Kommunistiska Partiet att den ska beviljas. Vi har religionsfrihet i vårt land och redan idag ringer de kristna kyrkklockorna varje vecka på ett flertal platser i vår kommun. Att då även muslimerna i en begränsad utsträckning vill påkalla sin bön i samband med deras heliga dag fredagen ser vi som naturligt. Vi tycker att dessa böneutrop ska ske på svenska så alla kan ta del av dess innehåll. De ska hålla sig inom gällande regelverk vad gäller volym och innehåll. Skulle det efter en testperiod visa sig att dessa böneutrop av någon anledning inte fungerar eller är lämpliga kan givetvis tillståndet efter förnyad prövning återkallas. Samtidigt vill vi framhålla att religionen är en privatsak men en religiös uppfattning får inte ligga i vägen för klassintresset, att ateister, agnostiker och troende måste enas i kampen mot förtryck och utsugning, enas mot kapitalismen. Som kommunister är vi ateister och ser materialismen och historiematerialismen som de filosofiska och vetenskapliga utgångspunkterna och vi arbetar för ett sekulärt samhälle utan religiös påverkan.

Att borgerliga politiker, islamofobiska rasister och andra mörkerkrafter nu med näbbar och klor attackerar det muslimska samfundet i Växjö är en del av det västerländska koloniala arvet, bäst beskrivet av vad vi skriver i punkt 24 i vårt partiprogram: ”För att rättfärdiga krig och anspråk på världsherravälde döljer imperialismen sina verkliga avsikter bakom en demoniserad fiende. Kommunismen har tidigare fått spela denna roll. Under tidigt 2000-tal var det islam och en påstådd kamp mellan civilisationerna som pekades ut när USA och dess allierade tog sig rätten att intervenera i och gå i krig mot resursrika länder i Centralasien och Mellanöstern. Det så kallade kriget mot terrorismen har lett till rättsövergrepp över hela världen, även i Sverige. Det har också underblåst en rasistisk strömning mot muslimer. Islamofobin är ett av den imperialistiska politikens ideologiska uttryck. När imperialismen söker andra marknader kommer nya fiender att skapas.

Tillåts andra kyrkliga samfund offentligt få påkalla sin trosbekännelse bör även Växjös muslimer få göra det, i religionsfrihetens namn.

P.S
Här är två andra inlägg i debatten som vi tycker är läsvärda.
Professorn och islamologen Jonas Svensson
Biskop Fredrik Modeus

 • Author:
 • Filed under:

Kongressrapport – En inspirerande och framåtblickande kommunistisk kongress!

 • januari 9, 2017 21:11

Det gångna veckoslutet höll vårt parti sin 18:e kongress. 5 – 7 januari samlades kommunister från hela Sverige i Göteborg för att mejsla ut de kommande årens politiska inriktning samt välja en ny partistyrelse. Växjöavdelning var representerad av två delegater som under dagarna tre deltog i de intensiva diskussionerna. Kongressen gästades av en uppsjö internationella gäster såsom Kubas ambassadör Rosario C. Navas Morata, Venezuelas ambassadörsråd Moira Morell och Doug Nicholls från Tradeunionists against the EU som alla höll intressanta hälsningar och berättade om händelserna i sina hemländer, händelser som vi i stort sett aldrig hör talas om i övriga media. Bland de svenska gästerna märktes representanter från bl.a. Nej till NATO, Emmaus, Nej till EU och Hamnarbetarförbundet. Det sistnämnda erhöll av gåva från Kommunistiska Partiet på 10 000 kr att använda i deras konflikt med APMT i Göteborgs hamn – en tydlig handling av solidaritet och arbetarkamp från vårt parti. Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér tog märkbart rörd emot pengarna. Bland övriga gäster kan även nämnas Jan Myrdal, bloggaren Anders Romelsjö och hedersgästen Frank Baude.

Robert Mathiasson omvaldes som partiordförande och du kan läsa hans inledningstal på kongressen här. Den nyvalda partistyrelsen består av 23 kamrater, varav åtta är nyinvalda. Jan-Åke Karlsson från vår avdelning här i Växjö valdes om för en ny period i partistyrelsen.

Under kongressen antogs tre uttalanden; ”Värna fred och säkerhet – Nej till Nato!”, ”Satsa på pensionärerna – inte miljardärerna!” samt ”Sex timmars arbetsdag nu!”. Läs dem här!

Kongressen betonade att de viktigaste arbetarfrågorna ute på arbetsplatserna den kommande tiden är att driva frågorna om att förbjuda bemanningsföretagen, att lämna EU och att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Under hela kongressen har medlemmar, sympatisörer och andra kunnat följa vår kongress i sociala medier. Om du inte redan nu följer Kommunistiska Partiet och Proletären på Facebook och Twitter så gör det och är du inte medlem så uppmanar vi dig att gå med i arbetarklassens enda riktiga parti – Kommunistiska Partiet.

 

 • Author:
 • Filed under:

Pride, Kommunisterna och Smålandsposten

 • maj 10, 2015 19:33

Även i 2015 års Pridetåg i Växjö deltog vi i Kommunistiska Partiet. För oss kommunister är det självklart att alla former av diskriminering måste bekämpas. I vårt partiprogram skriver vi följande: I kampen för sexuellt likaberättigande framhåller Kommunistiska Partiet grundsynen att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Partiet motsätter sig all diskriminering av människor på grund av deras sexuella läggning.

Frågan om sexuellt likaberättigande är en politiskt ny fråga som förts upp på dagordningen först de senaste decennierna. Utvecklingen har gått snabbt och folks attityder har börjat att förändras. Så sent som 1979 ansåg Myndighetssverige att homosexualitet var en sjukdom. Det var året då Socialstyrelsen tog bort begreppet homosexualitet som en diagnos. 1995 trädde partnerskapslagen i kraft och 1999 fick vi en lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Transvestism var av Socialstyrelsen klassad som en sjukdom fram 2009 och samma år blev det lagligt att ingå samkönade äktenskap.

Som framgår av urvalet ovan har diskrimineringen av olika former av sexuell läggning funnits mycket långt fram i vår närtid och så har det sett ut i hela världen. En eftersläpning i utvecklingen ser vi idag i konservativa och religiösa länder.

Mot denna bakgrund är det mycket glädjande att så många som kanske 7000 personer tågade i lördagens Pridetåg i Växjö (vi vet dock inte varifrån denna siffra kommer, mer än att det är den som nämns i media. Men vem som har räknat och hur vet vi inte, så det kan vara en grovt uppskattad siffra, men många var vi i alla fall som gick i tåget.). Mycket finns kvar att göra och det är viktigt att de formella rättigheterna även blir en naturlig del i alla människors vardag, men alltjämt hånas och förtrycks människor p.g.a. sin sexuella läggning. Fördomar försvinner inte för att lagar ändras.

Detta märks tydligt i Smålandspostens rapportering från årets Pridetåg. Man uppmärksammar att vi i Kommunistiska Partiet deltar i tåget med orden: ”Ett udda inslag längst bak i paraden var några vajande flaggor med hammaren och skäran från Kommunistiska partiet. Kommunismen har en historia som knappast handlar om mångfald och accepterande av homosexualitet och oliktänkande. Sedan låter man Joel Sandström från vår partiavdelning få yttra sig i korta ordalag.

SMP:s reporter förlöjligar här sig själv och därmed tidningen genom att i en manifestation för mångfald vilja exkludera några av deltagarna. Ett udda inslag i paraden är väl mer de etablerade partierna S och M som så länge hållit fast vid vår förlegade lagstiftning i dessa frågor. De om några har ju suttit vid lagstiftningsmakten och hade kunnat ändra våra lagar mycket tidigare. De Prideparader vi sett i Sverige och övriga världen de senaste åren har tillkommit som en reaktion på det förlegade synsätt på människors sexualitet som bl.a. präglat det västerländska samhället. I land efter land har liberala, konservativa och socialdemokratiska partier styrt och det utifrån egna skapade lagar där de diskriminerat människor bl.a. för deras sexuella läggning. Att många av dessa partier nu ändrat uppfattning och dragit lärdom av historien är bra. Det är mot dessa SMP borde rikta sina frågor, inte mot de vänstermänniskor som i många fall gått i bräschen för frågan om sexuellt likaberättigande.

Det är också uppenbart att SMP:s reporter inte har koll på hur dessa frågor har utvecklats historiskt eller vad vårt parti anser i dessa frågor. Därför vill vi här påminna om vad vi skrev för ett år sedan inför Pridetåget 2014:

På den politiska skalan är det historiskt sett människor till vänster i politiken som drivit frågorna om sexuellt likaberättigande för olika grupper. Idag har denna kamp burit frukt och är ofta ett naturligt inslag även för partier till höger i politiken. Detta är bra och utgör en viktig förutsättning för att kunna förändra synsätt och fördomar som ligger djupt rotade i samhället. Alla har dock inte kommit lika långt i dessa frågor. SD och KD är två partier i Sverige som är fastcementerade i historiskt förlegade värderingar på detta område (vilket även gäller fler områden…).

Samtidigt som det finns en stor och bred politisk enighet i samhället om de frågor som Pride-veckan väcker måste man ändå framhålla att det är skillnad på ord och handling. Förändringen går långsamt och verklig förändring kan inte ske inom ramen för det samhälle vi har idag, ett samhälle byggt på kristna värderingar, kungamaktens allenarådande och kapitalismens vinstbegär. Vi behöver bryta ned alla former av förtryck och ersätta alla strukturer av över- och underordning med ett solidariskt samhälle, där varje individ ges möjlighet att fritt utvecklas efter egna färdigheter och intressen. Därför måste kampen för sexuellt likaberättigande förenas med kampen för socialismen, som inte tillåter ekonomisk vinning på förtryck och underordning, vilket skapar förutsättningar för att genom målmedveten och långvarig kamp utplåna alla rester av klassmässigt, patriarkalt, sexuellt, rasistiskt och annat förtryck. För att kampen ska lyckas krävs en social och kulturell revolution som sträcker sig över generationer.

Kamp mot förtryck och för förändring kräver att människor engagerar sig. Det ser vi nu människor i Växjö göra under Prideveckan. Detta är mycket glädjande!

 • Author:
 • Filed under:

Växjö Pride är en viktig vecka

 • maj 7, 2014 08:42

Just nu pågår Pride-veckan i Växjö. En vecka som sätter alla människors lika rättigheter i fokus. Pride syftar primärt på människors rätt att i förhållande till sin sexuella läggning få ha samma rättigheter som alla andra och att få behandlas på samma sätt som alla andra. Växjö Pride avslutas på söndag och på lördag hålls den stora Prideparaden genom Växjös gator, en parad där Kommunistiska partiet i Växjö kommer att delta.

För oss kommunister är det självklart att alla former av diskriminering måste bekämpas. I vårt partiprogram skriver vi följande: I kampen för sexuellt likaberättigande framhåller Kommunistiska Partiet grundsynen att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Partiet motsätter sig all diskriminering av människor på grund av deras sexuella läggning.

På den politiska skalan är det historiskt sett människor till vänster i politiken som drivit frågorna om sexuellt likaberättigande för olika grupper. Idag har denna kamp burit frukt och är ofta ett naturligt inslag även för partier till höger i politiken. Detta är bra och utgör en viktig förutsättning för att kunna förändra synsätt och fördomar som ligger djupt rotade i samhället. Alla har dock inte kommit lika långt i dessa frågor. SD och KD är två partier i Sverige som är fastcementerade i historiskt förlegade värderingar på detta område (vilket även gäller fler områden…).

Samtidigt som det finns en stor och bred politisk enighet i samhället om de frågor som Pride-veckan väcker måste man ändå framhålla att det är skillnad på ord och handling. Förändringen går långsamt och verklig förändring kan inte ske inom ramen för det samhälle vi har idag, ett samhälle byggt på kristna värderingar, kungamaktens allenarådande och kapitalismens vinstbegär. Vi behöver bryta ned alla former av förtryck och ersätta alla strukturer av över- och underordning med ett solidariskt samhälle, där varje individ ges möjlighet att fritt utvecklas efter egna färdigheter och intressen. Därför måste kampen för sexuellt likaberättigande förenas med kampen för socialismen, som inte tillåter ekonomisk vinning på förtryck och underordning, vilket skapar förutsättningar för att genom målmedveten och långvarig kamp utplåna alla rester av klassmässigt, patriarkalt, sexuellt, rasistiskt och annat förtryck. För att kampen ska lyckas krävs en social och kulturell revolution som sträcker sig över generationer.

Kamp mot förtryck och för förändring kräver att människor engagerar sig. Det ser vi nu människor i Växjö göra under Prideveckan. Detta är mycket glädjande!

 • Author:
 • Filed under:

Viktig manifestation mot rasism, men Kommunistiska partiet är inte inbjudna

 • januari 12, 2014 23:02

Nu på lördag, den 18 januari, har S-kvinnorna i Växjö kallat till en manifestation mot rasismen. Initiativet är påkallat av den senaste tidens händelser med rasistiskt och nynazistiskt våld runt om i Sverige. Mest kända är händelserna i Stockholmsförorten Kärrtorp där ett antal nazister i Svenska motståndsrörelsen överföll en fredlig och folklig manifestation mot rasismen och nazismen i området.

Reaktionen på attacken från samhället blev stark och solidaritetsmöten med Kärrtorpsborna har hållits på många ställen; och i Kärrtorp samlades 16000 personer för att visa sin avsky mot nazism och rasism.

Nu har turen kommit till Växjö att ordna en manifestation och initiativet kommer som sagt från de socialdemokratiska kvinnorna i Växjö som bjudit in alla partier från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Dock har man valt att inte bjuda in oss i Kommunistiska partiet, vilket vi finner ytterst märkligt och anmärkningsvärt.

Vårt anti-rasistiska arbete är sedan länge väl känt och att vår rörelse flera gånger varit en måltavla för rasister och nazister är också väl känt. Nu senast i veckan skickades en skarpladdad pistolkula och ett allvarligt hot med brev till RKU:s ordförande i Karlstad. För några år sedan brände nazister ned vår partilokal i Jönköping och 2004 attackerades vårt 1 majmöte i Kalmar av nazister för att nu nämna några exempel.

Av de inbjudna partierna till manifestationen den 18 januari har SD tackat nej till att delta. Vad annat var att vänta från detta parti som omfamnar de rasistiska tankarna och underblåser hatstämningar mot invandrare i allmänhet och mot muslimer i synnerhet. Även Centerpartiet har tackat nej till att delta, men hänvisning till att de ”har ont om tid”. Men då detta kommit ut har de själva insett hur löjligt det låter och har nu meddelat att de kommer att delta.

Manifestationen sker i form av ett fackeltåg som utgår från Linneparken, där samling sker kl 14.30. Just nu söker man ”en politiskt oberoende talare” och vi ger oss på en gissning i att det kommer att landa i en präst, för så har det varit vid tidigare demonstrationer mot rasism i Växjö. Vi minns den stora demonstrationen mot NSF i Växjö 2003 då en präst var talare och vi i Kommunistiska partiet förbjöds att i tåget ha med vår banderoll med texten ”stoppa rasismen”! Låt oss hoppas att detta inte upprepas (då tänker vi i första hand på banderollen).

Vi anser att det är fel att man försöker göra manifestationen så opolitisk som möjlig. Rasism och nazism har politiska orsaker och lösningen för att få bort dessa företeelser är därför också politisk. Således borde man från talarstolen denna dag få höra vad de politiska företrädarna och andra (t.ex. präster) anser att man bör göra för att bekämpa rasismen bortom de utslätade och fina orden. Vad säger t.ex. Moderaterna om vad som är roten till rasismen och att vi fått se alltmer av den i vårt land?

Vi i Kommunistiska partiet i Växjö kommer att delta i manifestationen nu på lördag. Det är en viktig demonstration och vi uppmanar Dig att delta och att sprida information om den. Vi säger samtidigt att arbetet mot rasismen inte får stanna vid deltagandet i denna manifestation utan kampen måste föras varje dag och på alla nivåer. Närhelst du hör någon i din närhet och bekantskapskrets yttra något rasistiskt eller främlingsfientligt skall du inte vara tyst utan markera. Vi har alla ett ansvar att hålla rent mot de främlingsfientliga idéerna och för allas lika värde. Och S-kvinnorna har ett ansvar att bjuda in alla de krafter som arbetar mot rasismen, speciellt de som aktivt arbetar emot den!

 • Author:
 • Filed under:

Sabuni är ”nöjd och klar” – säger allt om regeringens politik

 • januari 21, 2013 13:43

Idag avgick Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Hon säger sig vara ”nöjd och klar” med sitt politiska arbete i regeringen och riksdagen. Detta säger väldigt mycket om borgarnas politik; regeringens företrädare är nöjda och klara med arbetslösheten, integrationen, jämställdheten, bostadsbristen, den ekonomiska krisen, resurserna till vården, skolan och omsorgen, klyftorna mellan rika och fattiga och jämlikheten mellan världens länder och folk.

Vi kommunister är inte nöjda och klara, vi anser att det finns mycket, mycket mer att göra och förbättra. Därför uppmanar vi nu övriga statsråd som arbetat i regeringen tillsammans Nyamko Sabuni att också avgå. Att ni är nöjda och klara visar bara på er maktfullkomlighet och ert förakt för dem ni anser er företräda. Bort med det gamla och in med det nya och friska, Kommunistiska partiet står redo att ta över!

 • Author:
 • Filed under:

Hemsidan och bloggen nu tillbaka i etern!

 • november 12, 2012 20:17

Efter över  1,5 månads frånvaro är nu äntligen vår hemsida och vår blogg tillbaka ute i cyberrymden! P.g.a. omfattande serverproblem har denna sida leget nere alltför länge, men nu ska de tekniska problemen vara lösta.
Vi ligger såklart efter med våra uppdateringen men har nu påbörjat arbetet för att göra våra webbplatser à jour med vårt arbete.
Titta in med jämna mellanrum och följ oss även vora vår sida på facebook. Välkommen tillbaka!

 • Author:
 • Filed under:

(S)ocialistiskt Forum utan socialism

 • maj 12, 2012 21:08

Lördag 12 maj ordnades ”Socialistiskt-Feministiskt Forum i Växjö. Arrangerade gjorde SAP, LO, ABF och Vänsterpartiet. Att det ordnas ett socialistiskt forum i Växjö är mycket glädjande. Växjö och dess invånare har ett mycket stort behov att få ta del av information och visioner från alla dem som vill ha något annat än vår unkna kapitalistiska värld. Ett forum och en plattform för att stärka socialismen i Växjö och i Sverige är mycket välkommet.

Bland arrangörerna uppkom i planeringsarbetet ganska omgående en motsättning kring vilka grupper som skulle bjudas in att delta, mer konkret handlade det om Kommunistiska partiet som framförallt sossarna inte ville bjuda in. Därför fick vi som parti inte heller någon officiell inbjudan till att vara med men väl fick vi flera uppmaningar från enskilda personer att anmäla vårt deltagande. Så det gjorde vi! Det var meningen att vi skulle delta med bokbord och ett föredrag på temat ”Friskolor – ett hot mot kvalité och välfärd”, men detta föredrag kunde inte genomföras då arrangörerna endast erbjöd oss att ha föredraget i ett grupprum med plats för 12 personer. Vi anser att detta behandlande av oss var nedvärderande, oseriöst och respektlöst, mot vårt parti, mot föredragshållaren och mot den publik som eventuellt skulle komma – föredrag ska hållas i föreläsningssalar!
Detta är orsaken till att vårt utlysta föredrag ställdes och att vi idag enbart deltog med bokbord och som åhörare. Vi hoppas på förståelse från de som kom för att lyssna till vårt föredrag och lovar att återkomma genom att arrangera ett eget möte i frågan.

Vi är som sagt mycket positiva till att man arrangerar ett socialistiskt forum i Växjö, det är mycket vällovligt. Men som tillhörande den socialistiska rörelsen har vi synpunkter på detta socialistiska arrangemang. Att man överhuvudtaget har en diskussion bland arrangörerna om att exkludera viktiga organisationer och partier till detta arrangemang är uppseendeväckande och vittnar om ett parti (= SAP) som är sig självt nock. Agerandet mot oss i Kommunistiska partiet är både dumt och tragiskt men knappast förvånande. Sossarnas inställning till den revolutionära delen av socialismen är väl känd och har ju bl.a. resulterat i att man i hemliga direktiv till SÄPO givit dem i uppdrag att åsiktsregistrera medlemmar i vårt parti. För detta fälldes Sverige i Europadomstolen sommaren 2006 – för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi finner det även mycket anmärkningsvärt att man till dagens forum inte bjudit in Svensk-Kubanska Föreningen i Växjö. En aktiv socialistiskt förening i Växjö erbjuds inte att delta. Visst är det märkligt!

Föredragen bjöd på intressanta inlägg och ämnen, men vi noterar att inte ett enda av de tolv föredragen/föreläsningarna handlade om socialismen. Vi begär inte att alla ska göra det, t.ex. gav Gösta Torstensson från Nej till EU en mycket bra och belysande framställning om hur odemokratiskt EU och EMU är, men visst borde väl några av programpunkterna på ett socialistiskt form handla om just socialismen!

Men svaret är egentligen lika självklart som det är beklagansvärt; socialdemokratin vill inte ha socialism. Man har sedan länge kapitulerat för kapitalismen och rensat ut allt vad socialism och arbetarpolitik heter. Som förespråkare för EU, imperialistiska krig i Afghanistan och Libyen och som nedmonterare av den offentliga välfärden i Sverige är man allt annat än socialist. Dagens socialdemokrati är en förvaltare av kapitalismen. Detta belystes flera gånger under dagen i föredragen och i debatten. Den socialdemokratiska riksdagskvinnan Carina Hägg berättade om ”säkerhetspolitik och krigsmaterialexport”. I diskussionen fick hon flera tuffa frågor från ungdomar om varför Sverige exporterar vapen till diktaturer. Hägg kunde inte svara på detta utan hänvisade enbart till egna svävande formuleringar om att denna export borde minska. Men hon kunde inte ge ett enda skäl till varför den skulle bort. Ju längre tiden gick desto mer frustrerad blev publiken och till slut kunde Hägg inte säga annat att hon och SAP inte kan göra något eftersom de är i opposition och inte kan få stöd för sina förslag om det skulle lägga några!

Carina Hägg och socialdemokratin kan inte tänka sig en väg bortom reformismen och parlamentarismen. Borta är sedan länge Olof Palmes ord om ”politik det är att vilja”. SAP saknar helt vilja till en annan politik och man saknar vilja att vilja verka för freden – vi i Kommunistiska partiet anser inte frågan borde lyda ”varför exporterar vi vapen till diktaturer?”, vi anser att den borde lyda ”varför ska vi exportera vapen överhuvudtaget”? Det är att resa en vision och peka på det solidariska och socialistiska alternativet – förbjud vapenexporten! För övrigt är Sverige idag det land i världen som exporterar mest vapen per capita, en föga smickrande förstaplats.

Som avslutning vill vi uttrycka vår förhoppning om att detta arrangemang inte är en isolerad händelse utan ett återkommande arrangemang som kan bidra till att stärka socialismens krafter. Vi vill tacka de enskilda personer som vi vet lagt ned mycket tid och kraft på att få denna dag så lyckad som möjligt. Ni ska ha heder av er insats!
Som ett första arrangemang var det bra och det är inte konstigt att det blir missar och fel första gången, vi har t.ex. stött på många vänsterintresserade växjöbor som inte kände till arrangemanget och därför måste man diskutera hur mobiliseringen kan bli bättre. En diskussion borde även tas om varför det heter ”Socialistiskt Feministiskt forum”, för här uppkommer en begreppsförvirring – är det ett arrangemang för bara socialister eller ska alla feminister bjudas in att delta? Så är ju t.ex. såväl Centerpartiet som Folkpartiet idag feministiska organisationer och som sådana borde de då bli inbjudna att delta, men samtidigt kan inget vara felaktigare än att bjuda in dessa anti-socialistiska organisationer till att delta i ett socialistiskt forum. I denna diskussion vill vi gärna vara med och vi är gärna med och arrangerar kommande socialistiska forum i Växjö, om vi får för sossarna!

 • Author:
 • Filed under: