You are currently browsing all posts tagged with 'kommunfullmäktige'.

Makten viktigast för Jaramillo när han byter till M

  • augusti 5, 2014 23:48

Så kom då den nyhet vi väntat på i över ett halvår, att René Jaramillo ska byta parti från KD till Moderaterna. I januari hoppade Jaramillo av sin kandidatur från Kristdemokraternas vallistor till följd av inre stridigheter. Dessa stridigheter har sin grund i att Jaramillo ville ha full kontroll över KD:s politik i Växjö kommun och inte tillåtit andra partikamrater att få agera självständigt eller forma KD:s politik. Jaramillo har agerat som moderaternas lydiga springpojke och gjort allt som pappa Bo Frank sagt åt honom att göra. När han inte fått sin vilja igenom har han visat sitt maktspråk och på så sätt gjort sig ökänd för sin dåliga ledarstil. En ledarstil som fått personer i hans närhet att vända sig emot honom (såsom hans fullmäktigekollega Lena Johannesson som lämnade KD och blev politisk vilde) och visa sitt missnöje på andra sätt (såsom den som ritade dit horn på honom på en bild på hans arbetsrum).

Nu när Jaramillo går till Moderaterna är frågan vem ska känna sig mest besviken, KD som förlorar honom eller Moderaterna som får honom. Vi gissar på Moderaterna som nu går en gossen Ruda på halsen. Fast å andra sidan passar han väl in i det moderata Växjöstallet där högmod, nepotism och respektlöshet är ledorden.

Moderaterna i Växjö har blivit en uppsamlingsplats för avdankade politiker, folkpartisten Patrick Svensson åkte dit för rattfylleri och dök upp som moderat, miljöpartisten Ingemar Ljungkrantz förnekade människans påverkan på klimatet och därför hoppade över till Moderaterna som han ansåg hade en bättre klimatpolitik och nu kommer René Jaramillo ut som moderat.

För Jaramillo handlar partibytet om en chans att få fortsätta ha makt. KD är på väg utför och riskerar att hamna utanför såväl riksdagen som Växjös kommunfullmäktige. En maktmänniska som Jaramillo ser ingen framtid och fortsätt karriär inom KD och därför satsar han på säkra kort, på ett parti som har många röster och som kan erbjuda goda karriärmöjligheter och fortsatta poster inom olika nämnder. Vi påminner om de ord Jaramillo deklarerade inför sina chilenska landsmän när han kom till Sverige 2001, att hans ambitioner var att sitta i den svenska riksdagen.

Att makten är det viktigaste för Jaramillo understryks av att han i samband med sitt partibyte ändå sitter kvar på sina politiska uppdrag som han sitter på för KD:s räkning. Här blir hans dubbelmoral uppenbar. När Lena Johannesson blev politisk vilde krävde han att hon omedelbart skulle lämna sina uppdrag eftersom hon inte längre representerade KD och nu när han själv inte längre representerar KD så har han ändå kvar uppdragen. Ridå!

Avslutningsvis konstaterar vi att Jaramillos byte kanske ändå kan vara starten på något nytt, ett byte kan följas av flera, varför inte byta bort politiken helt och hållet och börja arbeta på riktigt. Ett vanligt lönearbete hade varit bra för Växjös egen gossen Ruda, så han får se hur verkligheten ser ut och vilka klyftor han rå högerpolitik har skapat.

  • Author:
  • Filed under:

Obekväma beslut göms undan!

  • april 3, 2011 18:38

I Växjö har en strid blåst upp om en liten kulle. I mitt Norremarks industriområde ligger Norremarksåsen, en rest från inlandsisens dagar. Denna ås vill nu borgarna i Växjö kommun ta bort för att ge plats åt fler affärer och industrier. Åsen fyller ingen större funktion, vare sig geologiskt eller som rekreationsområde utan frågan har ett symbolvärde – ska området se helt platt ut eller ska man värna en kuperad och varierad terräng?

Vi i Kommunistiska partiet har inga större synpunkter i denna fråga, men vi har stor respekt för dem som engagerat sig och ser till små värden före kommunledningens ”bulldozeragerande”. Vi kan förstå att man ifrågasätter detta beslut när det finns många andra områden som man både borde och kunde exploatera innan man ger sig på denna ås. Vad vi däremot har större synpunkter på är kommunledningens totala respektlöshet för den demokratiska processen. Beslutet har tagits av byggnadsnämnden och dess ordförande Nils Fransson (FP). Men många anser att denna fråga borde avgöras av kommunfullmäktige och vi kan inte annat än hålla med. Beslut som påverkar många och är av principiell natur ska tas av folkvalda församlingar, inte av nämnder som partierna själva utsett och i vilka det ofta sitter personer som är helt okända för väljarkåren. Om fler beslut och fler frågor kom upp till debatt och allmänhetens kännedom skulle vi få bättre förankrade beslut och en mer vitaliserad demokrati. De obekväma besluten ska man inte kunna föra bort från dagordningen genom att enbart behandla dem i nämnder, eller ta dem på möten precis innan sommaren när många t.ex. är bortresta (vilket vi tyvärr fått erfara i Växjö många gånger på senare år). Våra borgerliga politiker har mycket kvar att lära när det handlar om demokrati och folkinflytande!

  • Author:
  • Filed under:

Beställda undersökningar som tolkas godtyckligt

  • augusti 26, 2010 11:35

I dagens SMP presenteras en ”valbarometer” som enligt tidningen visar på att Moderaterna går kraftigt framåt i Växjö kommun. Tittar man närmare på denna undersökning ser man att endast 57 % av de tillfrågade har bestämt sig hur man ska rösta. Hela 37 % anger att de inte vet vilket parti de ska välja i kommunvalet. Här ligger nyhetsvärdet – att så många ännu inte har betsämt sig och därför kan man inte utmåla Moderaterna som vinnarna. Men SMP talar ju här som bekant i egen sak, tidningen har beteckningen ”moderat” och i denna egenskap väljer man vilka nyheter som ska föras fram och vilka undersökningar man vill göra.

Vi noterar att denna ”undersökning” inte presenterar alla partier som kandiderar till kommunfullmäktige i Växjö; av de nio partier som kandiderar är åtta med i undersökningen. Kommunistiska partiet utelämnas! Vi noterar också att det i kategorin övriga partier ligger 1,2 % och här är alltså de övriga partierna som kandiderar, dvs Komunistiska partiet.  SMP:s valbevakning konserverar således det gamla och ser inte valet som ett nytt val; givetvis ska alla partier som kandiderar ges samma möjligheter att nå väljarna. Detta borde även gälla för en moderat tidning såsom Smålandsposten!

  • Author:
  • Filed under: