You are currently browsing all posts tagged with 'kommunal verksamhet'.

Använd överskottet till kommunala satsningar!

  • februari 5, 2011 21:17

Återigen nås vi av nyheten att Växjö kommun gör ett stort ekonomiskt överskott. Återigen upprepar vi att det är bra att kommunen har goda finanser, men återigen tvingas vi konstatera att orsaken till kommunens överskott är snålhet och en lömsk ideologisk politik. Bakom de goda siffrorna döljer sig en allt mer ansträngd och beskuren kommunal verksamhet. Trots att Växjö kommun för sjätte året i rad gör ett överskott skär man ned på resurserna ut till verksamhet. Så kommer t.ex. gymnasienämnden att minska budgeten till våra kommunala skolor med 2,6 miljoner för kommande år. Detta samtidigt som denna nämnd går två miljoner back i år. Tekniska nämnden går back och likaså nämnden för arbete och välfärd. Behoven inom skola, vård och omsorg är mycket stora i vår kommun, men i stället för att skjuta till pengar från de 591 miljoner som finns i kommunens kassakista så vill borgaralliansen med Bo Frank (M) i spetsen hellre sänka skatten än säkra den kommunala verksamheten.

Kommunens överskott är inbetalda pengar från kommuninvånarna och de ska därför användas till kommuninvånarnas bästa. Pengarna ska inte läggas på hög eller motivera skattesänkingar utan de ska användas för att komma alla till del. Vi säger att den kommunala verksamheten måste få de resurser som behövs för att täcka behoven. Det gemensammas bästa är viktigare än skattesänkning för de som redan har. Bo Frank och hans alliansbröder försöker göra sig populära genom skattesänkningar men samtidigt missköter man sitt uppdrag och utholkar den kommunala välfärden. Satsa på det gemensamma säger vi kommunister!

  • Author:
  • Filed under:

Fick kommunen vara med i upphandlingen?

  • april 20, 2010 15:01

Ytterligare en del av den offentliga och gemensamma kommunala verksamheten i Växjö säljs nu ut till privatkapitalet att få göra vinst på. I SMP 20/4 beskrivs hur äldreboendet Norrelid i höst ska tas över av Norlandia Care AB från Skene. Aktieägare ska tillåtas berika sig på en så fundamental sak som människors behov av vård och omsorg. Det är djupt orättvist att tillåta detta. Vården och omsorgen är en samhällelig angelägenhet och inget som några vinsthungrande aktieägare ska tillåtas profitera på. Frågan som måste ställas är om Växjö kommun tillåtits vara med i upphandlingen? Eller handlar det som så många gånger förr om att skicka ut en väl fungerade verksamhet i osäkerhet av rent marknadskapitalistisk ideologi? Nu skapar man en stor osäkerhet för de vårdbehövande och för personalen, som måste söka om sina jobb eller flytta till andra kommunala arbetsplatser om de inte blir utlasade eftersom de blir övertaliga.

Skola, vård och omsorg kan inte och ska inte drivas av privata aktörer. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att dessa verksamheter fungerar och är lika för alla. Därför säjer vi nej till utförsäljning och privatisering av kommunal verksamhet.

  • Author:
  • Filed under: