You are currently browsing all posts tagged with 'kommunal skola'.

Ännu en fuskande friskola i Växjö

  • mars 12, 2023 12:19

Gymnasieskolan Thoren Business School i Växjö får allvarlig kritik av Skolinspektionen. Denna friskola fuskar med den garanterade undervisningstiden. Det innebär att eleverna har för få timmar utlagda i sin undervisning. Det här är ett vanligt sätt för friskolor att fuska på. Den största utgiftsposten för en skola är lärarlöner och har man lärare anställda färre timmar blir det mindre pengar att betala ut till löner; men givetvis då desto mer pengar kvar till ägarna som det kan plocka ut dem som vinst.

Det här är pengar som skulle gått till elevernas undervisning men i stället hamnar på ägarnas bankkonton, konton som inte sällan finns utomlands i s.k. skatteparadis. Thorengruppen gjorde senast en vinst på 201 miljoner kronor och var de pengarna kommer ifrån är inte svårt att räkna ut. Snittet för kommunala gymnasieskolor i Sverige är att det går 11,5 elever på en lärare. På Thoren Business School i Växjö går det 16 elever på varje lärare. Men det saknas också lärare. I radio P4 Kronoberg kunde vi höra eleverna själva uttala sig om att de hade lärarlösa lektioner i bl.a. spanska resten av terminen. Hur elevernas betyg, gymnasieexamen och kunskaper kommer se ut när de tar studenten måste vi verkligen sätta frågetecken för.

Skolan hotas nu med vite i miljonklassen. Senast 22 juni ska alla fel vara tillrättade, men det lär inte kunna gå att rätta till alla fel som finns i Skolinspektionens 35 sidor långa rapport, där eleverna inte fått särskilt stöd och där de som tar studenten i juni saknar väldigt många undervisningstimmar; här några av exempel: Treorna på försäljnings- och serviceprogrammet har endast fått 20 timmars undervisning på kursen inköp 1, som omfattar 60 timmar. Samhällsvetarna som i trean pluggat sociologi har fått 49 undervisningstimmar i stället för 70. Naturvetarna i trean fick under mattekursen matematik 1c 75 av de beslutade 90 timmarna. Ekonomitreorna fick 46 timmar affärsjuridik i stället för 75 timmar. Viktigt att notera här är att om man läser de kurser som här nämns på en kommunal skola i Växjö hade de omfattat 90 lärarledda undervisningstimmar.

Thorensgruppen, speciellt i Växjö, har nischat sig på att bl.a. locka till sig elever med utländsk bakgrund, inte minst elever med rötterna i östra Afrika och Mellanöstern. Det sker genom en glättig marknadsföring där deras reklamfoton ser ut som hämtade från en katalog för fotomodeller och rika affärsmän och det för att ge intryck av rikedom och framgång. Tyvärr lockar det här många ungdomar och speciellt då elever som kanske haft det tufft i grundskolan och vars familjer sällan har möjlighet att göra sin röst hörd när missförhållanden uppkommer. Skolan lockar även till sig barn till framgångsrika föräldrar. De kommer från studievana hem och kan få stort stöd hemifrån eller till och med kunna köpa hjälp och läxhjälp om skolan, som i Thorens fall, inte tillhandahåller en bra och nödvändig utbildning. Elever från studievana hem har mycket större möjligheter att klara av studierna på egen hand och drabbas inte i samma utsträckning av färre studietimmar och lärarlösa lektioner. Nöjda elever och föräldrar får man även genom att sätta glädjebetyg. Här i Thorens fall blir det extra viktigt att framöver granska betygssättningen.

Även Växjö kommun har ett ansvar i den bedrövliga situationen. Kommunledningen har under lång tid välkomnat nya friskolor i kommunen och det på den kommunala skolans bekostnad. För varje elev som börjar i en friskola utarmas den kommunala skolan som får färre resurser men som har kvar kostnaderna för lärare, personal och lokaler. Fler skolor handlar inte bara om konkurrens om elever, det blir även en konkurrens om resurser och om lärare där lärarbristen gör att alla tjänster inte kan tillsättas. Mindre skolor inte kan erbjuda heltidstjänster för lärarna. Det är bl.a. detta som hänt på Thoren Business School, det finns helt enkelt inte tillräckligt med lärare i spanska och vem kan försörja sig på en deltidstjänst som kanske omfattar 30 %? Växjö kommun måste sluta med sitt friskolevurm och sätta ned foten och säga nej till nya friskolor.

Det finns en orsak till varför Sverige är enda land i världen som har ett skolsystem där privata aktörer får plocka ut vinster från offentliga medel som är tänka att gå till barn och ungdomars skolutbildning, det här systemet fungerar helt enkelt inte och måste bort. Vi i Kommunistiska Partiet säger:

🚩 Inför en kommunal vetorätt mot friskoleetableringar

🚩 Avskaffa det fria skolvalet

🚩 Förbjud alla friskolor

🚩 Inför en statlig enhetsskola

 

  • Author:
  • Filed under:

Stoppa skolanarkin – nej till fler friskolor i Växjö!

  • mars 3, 2011 17:14

Att göra profit på det offentligt har blivit högsta mode bland dagens kapitalister. Att sko sig på människornas behov av vård och utbildning är vardag i vårt land. I Växjö gäller detta framförallt inom gymnasieskolan där det idag finns tre kommunala gymnasieskolor och åtta privata s.k. friskolor. Till hösten vill ytterligare sju friskolor starta i Växjö för att ”erbjuda” gymnasieutbildning. Denna utveckling är mycket oroväckande eftersom man inte ser till elevernas eller samhällets behov utan endast till den egna möjligheten att göra vinst. En vinst som kommer från våra skattepengar och som är till för att ge eleverna en bra utbildning och inte för att hamna i giriga kapitalägarens fickor.

Givetvis måste Växjö kommun säga nej till att dessa sju friskolor ska tillåtas etablera sig i Växjö. Allt annat vore en stor skandal. Vi noterar också att det bland de sju ansökningarna finns flera tvivelaktiga herrar och rena bluffskolor. Karl-Oskarskolan startade i höstas en grundskola. När skolan öppnade var den inte färdig utan eleverna hade de första veckorna utomhusundervisning. Till detta kom att ägaren av denna skola, Bengt Eriksson, direkt krävde mer pengar av kommunen för extra kostnader man ådragit sig för sina renoveringar. Ett direkt bedrägligt förfaringssätt för att förskingra våra skattepengar. Även utbildningskoncernen Baggium söker sig nu till Växjö. Baggium är en friskolekoncern som tjänar mycket genom att inte ge eleverna så mycket vanlig undervisning. Detta genom att halva deras utbildning är arbetsplatsförlagd, vilket kan låta bra men döljer det faktum att eleverna inte undervisas av lärare eller ges samma möjligheter som andra skolelever att få kunskaper i de teoretiska ämnena. Resultatet blir att skolan ”sparar pengar” när man slipper att anställa lärare och betala lärarlöner.

Vi i Kommunistiska partiet har länge arbetat för att skolan ska vara likvärda för alla. Systemet med friskolor är djupt orättvist och utarmar den kommunala skolan. Dessutom är det felaktigt att enskilda ska kunna berika sig på samhällets resurser och på våra mest grundläggande behov såsom vård och utbildning. Samhällsservicen ska skötas av just samhället. Till friskolekapitalisterna säger: Försvinn från Växjö, ja försvinn från hela vårt land!

  • Author:
  • Filed under:

Friskolorna profiterar på kommunen!

  • augusti 24, 2010 15:06

Återigen når oss nyheten att en av friskolorna i Växjö kommun kräver mer skattepengar till sin skola. Denna gång är det den nystartade Karl-Oskarskolan som vill ha 63 % högre elevpeng för att man renoverat sina lokaler. Idag får skolan 10 938 kr per elev för att täcka lokalkostnaderna, nu vill ha ha 17 860 kr för att man inte kan planera sin verksamhet och för att man inte har kontroll över sina utgifter. Ett skamligt och djupt omoralistiskt förfarande från skolans sida.

Skolan säger sig klara undervisningen även utan dessa extra pengar och där ser man vilka vinster ägarna till dessa skolor kan plocka ut.

Tidigare har Växjö Fria krävt 18 miljoner extra av kommunen för undervisning som man själva hittat på att eleverna ska ha. Den nya Internationella Engelska skolan ljög inför Skolinspektionen och sa att man skulle starta sin skola i Komvux lokaler. Hela situationen inom ”skolmarknaden” i Växjö kommun är absurt. Man måste rensa upp i detta bluffmakarträsk. Inga extra skattepengar till myglarna på Karl-Oskarskolan! Man måste nu sätta stopp för denna plundring av kommunens resurser och sätta eleverna i främsta rummet och inte ägarnas jakt på vinster. Vi i Kommunistiska partiet arbetar för att Växjö kommun ska säga nej till friskolor. Vi är för en statlig enhetsskola och vi säger att man borde expropriera friskolorna!

  • Author:
  • Filed under: