You are currently browsing all posts tagged with 'kommunal skola'.

Stoppa skolanarkin – nej till fler friskolor i Växjö!

  • mars 3, 2011 17:14

Att göra profit på det offentligt har blivit högsta mode bland dagens kapitalister. Att sko sig på människornas behov av vård och utbildning är vardag i vårt land. I Växjö gäller detta framförallt inom gymnasieskolan där det idag finns tre kommunala gymnasieskolor och åtta privata s.k. friskolor. Till hösten vill ytterligare sju friskolor starta i Växjö för att ”erbjuda” gymnasieutbildning. Denna utveckling är mycket oroväckande eftersom man inte ser till elevernas eller samhällets behov utan endast till den egna möjligheten att göra vinst. En vinst som kommer från våra skattepengar och som är till för att ge eleverna en bra utbildning och inte för att hamna i giriga kapitalägarens fickor.

Givetvis måste Växjö kommun säga nej till att dessa sju friskolor ska tillåtas etablera sig i Växjö. Allt annat vore en stor skandal. Vi noterar också att det bland de sju ansökningarna finns flera tvivelaktiga herrar och rena bluffskolor. Karl-Oskarskolan startade i höstas en grundskola. När skolan öppnade var den inte färdig utan eleverna hade de första veckorna utomhusundervisning. Till detta kom att ägaren av denna skola, Bengt Eriksson, direkt krävde mer pengar av kommunen för extra kostnader man ådragit sig för sina renoveringar. Ett direkt bedrägligt förfaringssätt för att förskingra våra skattepengar. Även utbildningskoncernen Baggium söker sig nu till Växjö. Baggium är en friskolekoncern som tjänar mycket genom att inte ge eleverna så mycket vanlig undervisning. Detta genom att halva deras utbildning är arbetsplatsförlagd, vilket kan låta bra men döljer det faktum att eleverna inte undervisas av lärare eller ges samma möjligheter som andra skolelever att få kunskaper i de teoretiska ämnena. Resultatet blir att skolan ”sparar pengar” när man slipper att anställa lärare och betala lärarlöner.

Vi i Kommunistiska partiet har länge arbetat för att skolan ska vara likvärda för alla. Systemet med friskolor är djupt orättvist och utarmar den kommunala skolan. Dessutom är det felaktigt att enskilda ska kunna berika sig på samhällets resurser och på våra mest grundläggande behov såsom vård och utbildning. Samhällsservicen ska skötas av just samhället. Till friskolekapitalisterna säger: Försvinn från Växjö, ja försvinn från hela vårt land!

  • Author:
  • Filed under:

Friskolorna profiterar på kommunen!

  • augusti 24, 2010 15:06

Återigen når oss nyheten att en av friskolorna i Växjö kommun kräver mer skattepengar till sin skola. Denna gång är det den nystartade Karl-Oskarskolan som vill ha 63 % högre elevpeng för att man renoverat sina lokaler. Idag får skolan 10 938 kr per elev för att täcka lokalkostnaderna, nu vill ha ha 17 860 kr för att man inte kan planera sin verksamhet och för att man inte har kontroll över sina utgifter. Ett skamligt och djupt omoralistiskt förfarande från skolans sida.

Skolan säger sig klara undervisningen även utan dessa extra pengar och där ser man vilka vinster ägarna till dessa skolor kan plocka ut.

Tidigare har Växjö Fria krävt 18 miljoner extra av kommunen för undervisning som man själva hittat på att eleverna ska ha. Den nya Internationella Engelska skolan ljög inför Skolinspektionen och sa att man skulle starta sin skola i Komvux lokaler. Hela situationen inom ”skolmarknaden” i Växjö kommun är absurt. Man måste rensa upp i detta bluffmakarträsk. Inga extra skattepengar till myglarna på Karl-Oskarskolan! Man måste nu sätta stopp för denna plundring av kommunens resurser och sätta eleverna i främsta rummet och inte ägarnas jakt på vinster. Vi i Kommunistiska partiet arbetar för att Växjö kommun ska säga nej till friskolor. Vi är för en statlig enhetsskola och vi säger att man borde expropriera friskolorna!

  • Author:
  • Filed under: