You are currently browsing all posts tagged with 'kommunal regi'.

Privatiseringshysterin fortsätter – kräv kommunal städning!

  • maj 23, 2012 23:21

Våra borgerliga politiker i Växjö fortsätter med sin torpedtaktik, att privatisera så mycket som möjligt så fort som möjligt. Nu ska även städningen på gymnasieskolorna ut på entreprenad. Vi har tidigare skrivit om de negativa effekter som denna privatiseringshysteri haft i vår kommun inom t.ex. vården och inom lokalvården på grundskolan. I valfrihetens namn har kommunen ofta valt att förbjuda den egna kommunala organisation att komma med ett eget anbud, troligen för att man vet att detta skulle vara det bästa budet, och det bästa budet betyder inte nödvändigtvis att det är det lägsta budet utan det som kommer utföra jobbet på bästa sätt.

Idag städar servicepersonalen vid våra gymnasieskolor en volym på ca 250 kvadratmeter i timmen; på marknaden idag finns det privata städbolag som erbjuder en städvolym på 500 kvadratmeter i timmen och alla inser denna volymökning innebär sämre och mer bristfällig städning. Man kan helt enkelt inte hinna med att städa så mycket så snabbt.

Förutom att kvalitén på städningen försämras kommer även städpersonalens arbetsvillkor att bli avsevärt sämre. Anställningstryggheten försvinner då upphandlingsperioderna sträcker sig över några få år. Idag finns det många inom gymnasieskolornas serviceenheter som haft sina anställningar i över 20 år, de och alla de andra kastas nu ut i otrygghet och många av dem kommer inte att få anställning inom de nya privata städbolagen. Dels p.g.a. av (i städbolagens ögon) har för hög ålder och dels för att de privata städbolagen helst inte vill ha heltidsanställda utan deltidare och gärna unga personer som vill extraknäcka, såsom studenter. Därmed kan man också pressa ned lönerna.

Inom dagens service/städorganisationer har personalen s.k. kombinationstjänster. Det innebär att man arbetar både med städning och måltidsservering. På så sätt får personalen mer varierade arbetsuppgifter och man sliter inte ut sina kroppar lika snabbt. Dessutom kan man då fördela resurserna över dagen genom att alla kan hjälpa till vid den korta men mycket hektiska tid när skolmaten serveras. Detta kommer nu försvinna när man lyfter ut städningen och separerar städpersonalen och måltidspersonalen. De stora förlorarna här är de anställda, vilka vanligen är underbetalda kvinnor.

De privata bolagen utför sin städning utanför skoltid, under tidiga mornar och kvällstid. En privatisering av städningen medför färre vuxna i skolan samt att man osynliggör detta viktiga arbete. Hela förfarande stinker, man sätter en trångsynt kameral ideologi före behov och de anställdas intressen samtidigt som man nedvärderar detta viktiga arbete. De flesta håller nog med om att städarbete inte är det absolut roligaste eller lättaste men att det är mycket viktigt och nödvändigt.
Att det handlar om trångsynta ekonomiska intressen visas av hur gymnasienämndens ordförande, René Jaramillo, kommenterar till beslutet; ”han vill inte spekulera i hur mycket pengar man kommer att tjäna”. Troligen för att man inte kommer tjäna några pengar alls. Men hur mätbara blir de ekonomiska följderna i våra borgerliga politikers huvuden när man blundar för sämre städning, ökade allergier och fler sjukskrivningar?

Redan har den berörda personalen protesterat mot planerna genom en protestskrivelse till gymnasienämnden. Detta är mycket glädjande och här dem Kommunistiska partiets fulla stöd. Vi vill bevara städningen i kommunal regi – för att det synliggör ett viktigt arbete, för att det sparar på personalens kroppar, för att arbetet utförs mer noggrant och för att man inte ska slå sönder en väl inarbetad och väl fungerande organisation.
Privatiseringar, fy fasen!

  • Author:
  • Filed under:

Förstörd verksamhet med privatisering

  • september 23, 2010 11:12

Direkt efter valet möts vi av beskedet av hur delar av den privatiserade kommunala verksamheten har blivit förstörd i vår kommun. I det nyligen privatiserade äldreboendet Norrelid har de nya ägarna i Norlandia Care skurit ned på personalstyrkan och inför fullständigt oacceptabla arbetsförhållanden för de anställda. De tidigare kommunanställda som mer eller mindre tvingades byta arbetsgivare ska nu arbeta på ställtider, dvs några timmar då och då för att ha några timmars hål emellan.  Ägarnas nya schemat innebär nio delade turer på ett fyraveckorsschema. Upp till fyra delade turer per vecka. Schemat blir 08–14 och 18–22.15, vardag som helg.

Ingen ska behöva acceptera dessa orimliga arbetstider som omöjliggör ett normalt privat- och familjeliv! De anställda på Norrelid är värd allt stöd i sina protester mot försämringarna av arbetstiderna och de boende på Norrelid har rätt till sin personal; man ska minst ha den bemanning som fanns när kommunen hade hand om driften. Vi i Kommunistiska partiet kräver att ansvaret för Norrelid omgående går tillbaks i kommunal regi. De boende och de anställda kan inte vara försöksdjur i ”den fria marknadens” experimet och jakt på vinster. Vård, skola och omsorg skall inte skötas av det privata utan det är allas vårt ansvar och därför måste stat, kommun och landsting vara de enda som driver denna typ av verksamhet. Kommunistiska partiet i Växjö kommer fortsätta att agera mot privatiseringshysterin i Växjö kommun.

  • Author:
  • Filed under: