You are currently browsing all posts tagged with 'kollektivism'.

Individualistisk dårskap

  • november 3, 2011 00:51

En ny företagsidé har sett dagens ljus genom den f.d. växjöbon Karl Wallin som nu startar en konkurrerande ”fackförening”, där individen och inte kollektivet ska företrädas på arbetsmarknaden. Det lilla företaget vill inte att man ska vara med i facket utan att man ska vända sig till deras ”Jobbgarant AB” för att bli jobbcoachad och göras mer attraktiv för arbetsgivaren.
Vilka tankegångar som gömmer sig bakom denna företagsidé är lätt att se. Det handlar om en ideologisk attack mot den svenska modellen där kollektivavtalen, som är en garant för ordning och reda på arbetsmarknaden, och där principen om lika lön för lika arbete värnas. Karl Wallin och Johnny Swensson vill splittra upp arbetarkollektivet till förmån för individens självpåtagna rätt att profitera på andra individer. Dessutom till ett högt pris i form av avgifter till deras eget företag. Själva företagsidén verkar hafsigt hopkokad, för man finns bara på ett kontor i Stockholm och man har i huvudsak plagierat tjänster från de traditionella fackförbunden. Man har heller inte gjort några marknadsundersökningar om behovet av det företaget säger sig vilja tillhandahålla, men däremot har man gjort en prognos om hur många som kommer vara villiga att betala för deras tjänster – 80 000 personer inom fem år. Låter det seriöst?

Arbete och arbetsmarknad handlar inte i första hand om personlig vinning och karriär utan det handlar om delaktighet, meningsfullhet och likvärdighet samt att alla ska ges samma rätt till livet utanför lönearbetet, till lättjan; precis så som Karl Marx svärson Paul Lafargue uttryckte det i sin skrift ”Rätten till lättja” från 1883. Vi arbetar för att få ta del av frukten av vårt arbete, men inte individuellt utan kollektivt och gemensamt. Alla fungerande och bestående samhällen är resultatet av ett gemensamt kollektivt arbete. Den individualistiska rovdriften på människor och miljö visar en väg mot avgrunden och att försöka får bort fackföreningarna och synen på solidaritet och gemensam rättvisa för ska ett system byggt på individens egen framgång är inget annat än individualistisk dårskap. Så låt Jobbgarant AB mötas med ett kollektivt BU!

Kollektivtrafik – inget för moderaterna!

  • april 24, 2011 22:28

Växjö kommun, anförda av moderaterna, backar nu från sin ambition om att satsa på kollektivtrafiken. Målet var satt till en 50-procentig ökning av det kollektiva åkandet fram till 2020. Men Bo Frank och Roland Gustbée trycker nu på bromsen och som vanligt hävdar de att det skulle kosta för mycket. Men att stirra sig blind på en prislapp utan att se till vad man får för denna kostnad är helt galet. Ett ökat kollektivt åkande är framförallt en stor och viktig vinst för vår miljö, men även en viktig säkerhetsaspekt. Nästa år beräknas Växjö kommun betala 53,4 miljoner för kollektivtrafiken, vilket är ganska precis en tiondel av den summa som kommunen gått i borgen för de nya arenabyggena i Arenastaden! Dessa arenor är viktiga för vår kommun, men de utgör samtidigt ett högriskprojekt för skattebetalarna som kan få stå för notan om Växjö Lakers och Östers IF inte sköter sina affärer på ett bra sätt, något som vi tyvärr har bittra erfarenheter av att de inte gjort tidigare. Finns det en halvmiljard till arenabyggena så finns det pengar för att satsa på kollektivtrafiken!

Om kommunen valde att satsa på bussresandet skulle den extra kostnaden kanske snart visa sig vara en vinstlott. Idag är många bussar nedslita, turlistan är inte anpassad till behovet och taxorna är för höga. Vi kan inte vänta med att ställa om från vårt individualistiska levnadssätt till ett mer kollektivt levnadssätt; miljöproblemen kan inte skjutas på framtiden utan man måste börja agera nu. Vi i Kommunistiska partiet har länge drivit kraven på en utökad kollektivtrafik och för att man ska sänka taxorna för att på sikt göra bussåkandet helt gratis. Vi kommer även fortsättningsvis driva dessa frågor och du är välkommen att delta i detta viktiga arbete. Ett första steg kan vara att demonstrera på 1 maj – här i Växjö samlas vi på Vattentorget kl 15.00. Då demonstrerar vi för en annan värld, en värld med ett kollektivt synsätt där vi ser till människornas behov framför att se dem som kostnader. Vi sätter solidaritet och rättvisa framför individualism, egoism och profitbegär. Välkommen att delta!

  • Author:
  • Filed under: