You are currently browsing all posts tagged with 'jäv'.

Växjöelever säljs som boskap

  • januari 20, 2022 23:07

Friskolan ”Växjö Fria Gymnasium” i Icon-byggnaden säljs till friskolekoncernen Cedergrenska, som tar över ägandet från 31 januari. Snabbt har det gått och ingen har frågat eleverna i skolan om vad de tycker om att mitt under en termin bli sålda. Hela förfarandet påminner om boskapshandel och eleverna säljs på en marknad som om de vore fast egendom. Hade ägarna, Claes Bromander och Thomas Denward, brytt sig om eleverna hade de åtminstone väntat med att byta ägare tills läsåret var slut. Då hade de elever som inte vill säljas likt boskap kunnat påverka sin situation och välja en annan skola. Men i dagens marknadsskola ser man elever som affärstillgångar som kan säljas och köpas efter eget gottfinnande.

De nya ägarna till Växjö Fria, Cedergrenska utbildning (eller Cedergrenska AB) är en utbildningskoncern med en högst tvivelaktig bakgrund och ingen skolutbildare som borde få verka i Växjö. Frågan är om skolans elever vill förknippas med de nya ägarna? Företaget börsintroducerades i maj 2021 och hade då 26 skolenheter. Koncernen registrerades så sent som 2018 men där bakom finns en historia som ägarna inte gärna skyltar med. Företaget kommer från den ökända försäljningen av Täby gymnasium. Där den dåvarande rektorn och en ekonomichef i personalen, båda med kopplingar till Moderaterna, köpte skolan till underpris och bildade Tibble gymnasium.

Cedergrenskas tre dotterbolag är Tibble gymnasium, Marina Läroverket och Täby friskola. I samtliga dessa tre finns tydliga och omfattande kopplingar mellan skolans ägare och moderata politiker. När Moderaterna i Täby drev igenom försäljningen av Täby gymnasium 2007, till mindre än en fjärdedel av marknadspriset, fälldes beslutet i Kammarrätten och försäljningen förklarades olaglig. Trots det togs försäljningen inte tillbaka eftersom en där kommunjurist ansåg att ”civilrättsliga avtal mellan kommun och privatpersoner inte får brytas, inte ens om de är olagliga.” Den kriminelles rätt gäller således och lagen kan enkelt kringgås av korrupta politiker.

Täby Friskola driver flera olika skolor. Där har TV:s Uppdrag granskning visat att processen kring bytet av ägande inte gick rätt till och att den nye ägaren var Fredriks Reinfeldts (M) f.d. kampanjgeneral.

Marina Läroverket återfinns i överklasskommunen Danderyd. Fram till att Cedergrenska köpte skolan 2020 var Anders Paulsen dess ägare. Denne Paulsen satt i Danderyds kommunstyrelse för Moderaterna samt representerade dem i byggnadsnämnden som beslutade om att bevilja skolan bygglov i marinan och sedan hyra ut hyrde ut lokalerna till Paulsens bolag. Här kan man verkligen snacka om jäv!

Två av de politiker i Täby som under olagliga former sålde kommunens skolor är Filippa Reinfeldt (M) och Irene Svenonius (M), Stockholms nuvarande finansborgarråd som drivit huvudstadens sjukvård i botten. Kopplingarna mellan Cedergrenskas skolkoncern och moderata politiker är omfattande. Är det därför denna koncern väljer att utvidga sitt imperium till just Växjö, en moderatledd kommun ökänd för sitt fjäsk för friskolor?

Cedergrenska utbildning är inte välkomna till Växjö. Barn och ungdomar är inga handelsvaror och skolor är ingen handelsplatser. Friskolesystemet borde avskaffas och en statlig enhetsskola införas.

 

  • Author:
  • Filed under:

Svågerpolitik á la Carema

  • december 1, 2011 21:21

Att det skulle komma kritik mot de privata förskolorna i Växjö var väntat och att det just är Carismas musikförskola som nu får kritik förvånare oss inte. Förskolan drivs av de två moderata politikerna Myriam och Andreas Ekman. När det moderata äkta paret beviljades tillstånd av Växjö kommun att öppna sin förskola skedde det efter stor kritik. Moderaterna beviljade sina egna fullmäkrigekamrater tillstånd att tjäna pengar på den verksamhet och de pengar som de själva satt och förvaltade. Jävsituationen var uppenbar och klandervärd. T.o.m. ordföranden i nämnden för skola- och barnomsorg, folkpartisten Patric Svensson, var skeptisk och sa att om det varit hans egna partikamrater det gällt hade han rekommenderat dem att inte ansöka/beviljas tillstånd. Men moderaterna i Växjö kommun såg inga problem och nepotismen var uppenbar.

Hela förfarandet påminner om det vi nyligen sett inom Carema och skandalerna där; moderaterna beviljar sina egna partikamrater fördelar och möjlighet att göra vinst på det offentliga. Inom Carema arbetar och styr ett antal moderata politiker, så är det förra finansborgarådet i Stockholm Kristina Axén-Olin etisk rådgivare till Carema! Etisk rådgivare, smaka på den!
Axén-Olin som fick lämna toppolitiken p.g.a. av missbruksproblem har nu fått en välavlönad reträttpost inom Carema, vars hela företagsidé möjliggjorts av det moderata systemskiftet. I Carema finns även moderaten Birgitta Holm, som lämnade kommunstyrelsen i Stockholm för en lukrativ chefspost inom den privata vårdsvängen.
Caremas förlorade heder ska nu återställas av Stockholmsmoderaten Henry Stensson. Åt andra hållet har Carema-chefen Kent Ehliasson gått då han av regeringen precis utsetts till ny generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, den myndighet som är högsta myndighet för tvångsvården i Sverige.
Behöver vi påminna om de moderata intressena i den andra stora vårdbolget Attendo? Attendo ägdes fram till för några år sedan av den moderate finansmannen Gustaf Douglas. Douglas sålde Attendo till brittiska riskkapitalister och tjänande 642 miljoner på affären. Han startade 2006 ”Rosenbadsfonden” för att samla in pengar till Moderaternas valrörelse och som tack har han belönats med en plats i moderaternas partistyrelse.
Attendos VD heter Henrik Borelius, bror till Maria Borelius som hamnade som moderat statsråd i regeringen efter valet 2006. Det var hon som fick avgå redan efter åtta dagar eftersom hon anlitade svart hemhjälp och vägrade betala TV-licens.

Så ser vi hur man håller varandra om ryggen inom det moderata partiet. Det hela stinker! Det är svågerpolitik och nepotism som hämtat från en banarepublik. Vi säger att Carema och Attendo måste bort från vårdsektorn i vårt land och vi säger att makarna Ekman måste bort från barnomsorgen i Växjö. Vård och omsorg kan inte och skall inte drivas privat utan offentligt. Väck med vinstuttaget och kapitalismen från den offentliga sektorn!

  • Author:
  • Filed under: