You are currently browsing all posts tagged with 'Jan Myrdal'.

Kongressrapport – En inspirerande och framåtblickande kommunistisk kongress!

  • januari 9, 2017 21:11

Det gångna veckoslutet höll vårt parti sin 18:e kongress. 5 – 7 januari samlades kommunister från hela Sverige i Göteborg för att mejsla ut de kommande årens politiska inriktning samt välja en ny partistyrelse. Växjöavdelning var representerad av två delegater som under dagarna tre deltog i de intensiva diskussionerna. Kongressen gästades av en uppsjö internationella gäster såsom Kubas ambassadör Rosario C. Navas Morata, Venezuelas ambassadörsråd Moira Morell och Doug Nicholls från Tradeunionists against the EU som alla höll intressanta hälsningar och berättade om händelserna i sina hemländer, händelser som vi i stort sett aldrig hör talas om i övriga media. Bland de svenska gästerna märktes representanter från bl.a. Nej till NATO, Emmaus, Nej till EU och Hamnarbetarförbundet. Det sistnämnda erhöll av gåva från Kommunistiska Partiet på 10 000 kr att använda i deras konflikt med APMT i Göteborgs hamn – en tydlig handling av solidaritet och arbetarkamp från vårt parti. Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér tog märkbart rörd emot pengarna. Bland övriga gäster kan även nämnas Jan Myrdal, bloggaren Anders Romelsjö och hedersgästen Frank Baude.

Robert Mathiasson omvaldes som partiordförande och du kan läsa hans inledningstal på kongressen här. Den nyvalda partistyrelsen består av 23 kamrater, varav åtta är nyinvalda. Jan-Åke Karlsson från vår avdelning här i Växjö valdes om för en ny period i partistyrelsen.

Under kongressen antogs tre uttalanden; ”Värna fred och säkerhet – Nej till Nato!”, ”Satsa på pensionärerna – inte miljardärerna!” samt ”Sex timmars arbetsdag nu!”. Läs dem här!

Kongressen betonade att de viktigaste arbetarfrågorna ute på arbetsplatserna den kommande tiden är att driva frågorna om att förbjuda bemanningsföretagen, att lämna EU och att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Under hela kongressen har medlemmar, sympatisörer och andra kunnat följa vår kongress i sociala medier. Om du inte redan nu följer Kommunistiska Partiet och Proletären på Facebook och Twitter så gör det och är du inte medlem så uppmanar vi dig att gå med i arbetarklassens enda riktiga parti – Kommunistiska Partiet.

 

  • Author:
  • Filed under:

Påläst Myrdal gav ny kunskap!

  • november 8, 2011 10:05

Författaren Jan Myrdals omtvistade besök i Växjö skedde igår genom bl.a. ett föredrag på biblioteket om Naxaliterna och deras väpnade kamp i Indien. Moderaterna Ulf Hedin och Johan Hultberg har båda agerat mot att Myrdal ska få föreläsa på biblioteket och därför var det viligt att Jan Myrdal fick framträda. Noterbart var att ingen av Myrdals belackare gick till mötet för att ta diskussionen med honom. Från moderat håll hade det ju kommit brösttoner om att Myrdal skulle vara ”diktaturkramare”. Uppenbarligen insåg moderaterna att de inte hade något att komma med eller så vågade de helt enkelt inte ta debatten med Jan Myrdal.

I sitt föredrag visade Jan Myrdal hur den väpnade konflikten mellan naxaliterna och regeringsmakten i Delhi pågått sedan 1967 men att den i västerlandet är helt bortglömd eller nedtystad och man kan med Myrdals ord fråga sig varför. Myrdal påminde även om folkmordet i Indien under 40-talet och han höll Winston Churchill ansvarig för detta folkmord då uppemot sju miljoner indier miste livet; ansvaret ligger i att den brittiske premiärministern vägrade ingripa och undsätta människorna trots att han både hade möjlighet och resurser för att göra det.

Myrdal visade på sedvanligt sätt hur en konflikt långt borta i ett annat land påverkar oss, eller snarare hur den borde påverka oss. Gerillan ställs inför många principiellt viktiga frågeställningar när man ska bekämpa en centralmakt, hur man ska göra, hur man ska bryta kulturella traditioner osv. Jan Myrdals föredrag i Växjö bidrog i alla högsta grad att ny kunskap kom fram och han visade för publiken hur man skulle gå vidare om man vill söka ännu mer kunskap och förståelse.
Vi i Kommunistiska partiet i Växjö vill tacka Jan Myrdal för ett intressant föredrag och vi vill tacka honom för att han alltjämt vid 85 års ålder fortsätter att söka ny kunskap och att sprida denna kunskap till andra.
För övrigt tycker vi att Moderaterna borde söka sig lite mer kunskap, inte minst i historiska frågor. För det var väl Sofia Arkelsten som upptäckte Amerika, eller hur var det?…

Välkommen till Växjö Jan Myrdal

  • augusti 25, 2011 11:19

Växjö stadsbibliotek har bjudit författaren och samhällsdebattören Jan Myrdal för att hålla en föreläsning i november. Genast har ledande politiker från moderaterna, båda på lokalplanet och riksplanet, opponerat sig mot detta och kräver att mötet med Mydal stoppas.

Fritidsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) rasar över att Myrdal ska få hålla möte i Växjö. Hedins argument för att stoppa Mydal är han ”är kommunist” och att han ”diktaturkramare”. Riksdagsmannen Johan Hultberg (M) agerar lika trångsynd och säger att: ”Att låta Myrdal reflektera om naxaliternas kamp och de sociala problemen i Indien är som att låta Jimmie Åkesson föreläsa om islam”.

De båda moderaternas agerande visar på deras trångsynthet och deras inställning till yttrandefrihet och demokrati; den ska bara gälla dem som tycker likadant som dem och som hyllar kapitalismens lov. Jan Myrdal säger själv i en kommentar att Hedins åsikter är ”oerhört intressanta” samt att ”det är tydligt att riksdagsmannen Johan Hultberg antingen inte läst vad jag skrivit eller – om han har läst – inte förmått följa resonerande intellektuella texter”. Vi håller med Myrdal i dessa omdömen!

Jan Myrdal är en av Sveriges främsta intellektuella. Han har skrivit närmare 100 böcker, varav många av dem finns att låna i det bibliotek som moderaterna nu försöker hindra honom från att föreläsa i. Myrdal har gjort sig känd som yttrandefrihetens främste förspårkare i Sverige. Hans principer och uppfattningar har bl.a. gjort att han och vi i Kommunistiska partiet har olika synsättpåi om man ska följa den FN-konvention som Sverige undertecknat och som stadgar att rasistiska organisationer skall förbjudas. Myrdal hävdar att de trots detta ska få tillåtas att verka. Kommunistiska partiet anser att Sverige, precis som andra länder, ska följa utslaget i Nürnbergrättegångarna och den FN-konvention vi ratificerat och därmed förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer. Men vi har samtidigt stor respekt för Jan Myrdals uppfattning och åsikt. Jan Myrdal argumenterar alltid mycket sakligt och underbygger sina resonemang med god och relevant fakta. Myrdal besitter kunskaper som få andra personer och är en av vårt lands mest pålästa personer. Om fler lärde sig att ta del av hans kunskapsbas skulle den politiska debatten föras flera steg framåt i vårt land.
Antagligen kommer varken Ulf Hedin eller Johan Hultberg att kunna delta i denna politiska debatt, därtill är deras kunskaper och deras intellektuella förmåga alltför begränsad.

Vi för vår del ser fram emot Jan Myrdals besök i Växjö och hälsar honom varmt välkommen hit. Samtidigt vill vi passa på att tacka Jan Myrdal för hans insatser för kunskap, demokrati och yttrandefrihet som han under lång tid verkat för både i vårt land och internationellt.