Rektorn på Braås skola, Mats Wahlsten, har bestämt sig för att gå i pension till årsskiftet. Men i väntan på det slipper han gå till jobbet. Under resten av året kan han vara hemma och kvittera ut 58 600 kronor i månaden av Växjö kommun. Detta efter att ha skrivit på ett individuellt avtal med Växjö kommun som ger honom dessa och andra förmånliga villkor. För Växjö kommuns del ha avtalet skrivits under av utbildningsförvaltningens chef Anders Elingfors.

Mats Wahlsten är också kommunpolitiker för Liberalerna. Han sitter i nämnden för Arbete och välfärd och från detta uppdrag har han inte tänkt att pensionera sig. Hur Wahlstens agerande går ihop med borgarnas s.k. arbetslinje och att man inte ska leva på bidrag framstår som en gåta. Det inser även Elingsfors chef och Wahlstens allianskollega Pernilla Tornéus som i Smålandsposten slår knut på sig själv och försvarar denna orimliga överenskommelse med orden ”Vi tar ansvar för ekonomin och här är en överenskommelse gjord som ryms inom den ekonomi som vi har.”

Det finns säkert många överenskommelser som ryms inom ekonomin och vem skulle inte säga nej till ett extra halvårs betald semester?

Mats Wahlsten har under sin rektorsgärning i Växjö även försök införa intraprenaddrift på sin förra skola Norregårdsskolan. Men där fick dessa nyliberala planer dras tillbaka efter bl.a. en kritisk konsultrapport som skrev att ”finns det risk att ett köp-säljsystem skapar ökade kostnader för administration både på central nivå och på Norregårdskolan”.

Växjö kommuns avtal med Mats Wahlsten är djupt felaktigt och måste annulleras. Om så inte sker ska alla anställda i Växjö kommun erbjudas motsvarande förmåner, ett halvårs extra betald semester. Något som vore både välkommet och nödvändigt för den hårdpressade personalen inom vård och omsorg till följd av coronapandemins härjningar.