You are currently browsing all posts tagged with 'högerpolitik'.

Fas 3 är inhumant!

  • april 27, 2011 18:06

Borgarregeringens politik för ökade klassklyftor märks nu allt mer. Bland det mest orättvisa och inhumana inom denna råa högerpolitik är Fas 3, avstjälpningsplatsen för långtidsarbetslösa. Dessa ska gömmas undan, förnedras och marginaliseras så att de inte syns, hörs eller kostar några pengar. Förnedringen och misslyckandet för Fas 3 börjar nu märkas och kritiska röster hörs allt mer i takt med att missförhållandena blir kända. Borgarregeringen tvingas därför nu gå ut och erkänna brister och göra ”justeringar” så att detta system blir bättre. Vilket givetvis inte går att göra. Ett felaktigt system blir inte mindre felaktigt genom några smärre justeringar!

Alla supportrar av den människofientliga politik känner sig besvärade av nyheterna om systemens orättvisor och därför försöker man nu gå på offensiven och försvara denna oförsvarbara politik. Smålandspostens ledarsida tillhör tillskyndarna och beskriver Fas 3 som något som ”skapar möjligheter och bygger relationer”. Men detta är inget annat än dimridåer med syfte att dölja denna politiks inhumana och människofientliga funktion. Personer i Fas 3 är förhindrade att söka riktiga jobb och ska därmed tvingas utgöra ett arbetsmarknadens B-lag som ska stå till kapitalisternas förfogande att utföra diverse meningslösa sysslor samtidigt som kapitalisterna får betalt av statskassan för att skapa dessa ”hitta-på jobb”. 

Borgarregeringen hävdade att endast ett fåtal personer skulle hamna i Fas 3. Idag vet vi sanningen, det handlar i dagsläget om 26 000 personer och denna siffra ökar hela tiden och ökar gör även samhällets kostnader för dessa åtgärder. Vi säger ett kategoriskt nej till denna inhumana politik och kräver att Fas 3 omedelbart avskaffas. Detta är ett av de krav som vi för fram på 1 maj här i Växjö. Tag chansen och visa ditt missnöje med den råa högerpolitiken – demonstrera i Röd Front, Vattentorget kl 15.00

  • Author:
  • Filed under:

Moderaterna, ett parti för alla…

  • april 19, 2010 16:33

…rika som vill få det ännu bättre och arbetare som vill få det sämre.

I SMP den 17/4 försöker den ”oberoende moderata” ledarsidan göra sken av att moderaternas senaste ändring av retorik skulle innebära att partiet ”möter” väljarnas värderingar. Den som vill intala sig att moderaterna skulle blivit ett arbetarparti över en natt genom direktiv på att dess ombud på rikskonferensen inte skulle bära slips för att framstå som mer ”folkliga” får gärna göra det.

För vår del väljer vi att bedöma partiet utifrån dess handlingar. De senaste årens skattesänkningar som gynnat de rikaste, privatiseringsiver och slakt av den offentliga sektorn samt en uppenbar ovilja att motverka den ekonomiska krisen talar sitt tydliga språk. Det handlar om klassisk arbetarfientlig högerpolitik, oavsett den kommer i öppen ärlighet eller förklädd i socialdemokratisk retorik.

  • Author:
  • Filed under: