You are currently browsing all posts tagged with 'hemtjänst'.

Fp gör skillnad på människor!

  • maj 3, 2011 15:20

Folkpartiet i Växjö vill nu göra om vår kommun för att locka till sig rika och köpstarka pensionärer. Torgny Klasson (Fp)  ser rika pensionärer som lockande och priorterad grupp,  som köper ett dyrt boende och som inte är lika sjuka som andra mindre bemedlade äldre och därför vill han locka dem till Växjö. Detta skulle även generera mer skattepengar till kommunen via skatteutjämningssystemet.

Hela denna tanke är upprörande. Man kan inte göra skillnad på människor, speciellt inte pensionärer som efter ett väl utfört yrkes- och arbetsliv ofta är utelämnade till slumpen om deras hemkommun valt att satsa på det offentliga eller ej. Och ingen kan i förväg veta vad ålderdomen bär med sig, i form av sjukdomar och särskilda behov. Växjö kommun ska vara en kommun för alla och det man ska satsa extra resurser på är de svaga och mest utsatta i samhället. Hit hör inte överklasspensionärer. Växjö borde i stället satsa på fattigpensionärerna, som kommer att bli alltfler tillföljd av det nya pensionssystemet. Där finns ju bland annat en inbyggd broms som gör att pensionerna inte räknas upp i takt med inflationen och konsumentprisindex. En riktig satsning på pensionärerna i Växjö skulle innebära ökat personaltäthet inom omsorgen, bättre kommunikationer, bättre mat och miljö på våra äldreboenden, bättre tillgång till kommunal hemtjänst och hemhjälp samt ökade resurser till rehabilitering inom sjukvården.

Folkpartiets förslag är unket och gör skillnad på människor; fast å andra sidan är det väl just det som Folkpartiet brukar göra. De bedriver ju en politik för ökade klassklyftor i vårt land och nu visar detta sig tyvärr även i Växjö!

  • Author:
  • Filed under:

ROT och RUT inbjuder till fusk

  • mars 27, 2011 11:57

Återigen nås vi av beskedet att företagare i Växjö fuskat med ROT- och RUT-avdrag. Denna gång ett företag i byggbranschen som lurat till sig skattepengar på 1,2 miljoner. Hela system med ROT och RUT inbjuder till mygel när enskilda företagare smyghöjer priserna samtidigt som kontrollerna är få. Det är bra att Skatteverket följer upp dessa avdrag, men med tanke på alla rapporter om fusk, mygel och bluffakturor borde alla avdrag inom denna bransch granskas.

Borgarna motiverade dessa skattesubventioner med att det skulle skapa fler jobb och bidra till att göra svarta jobb vita. Fakta visar nu att det är precis tvärtom. De få jobb som skapats med ROT och RUT ska jämföras med alla de jobb som skulle kunna ha skapats om man låtit dessa pengar, som hamnat i de rikas fickor, gå till den offentliga sektorn eller om man utformat systemet med ROT till att vara ett rättvist system där även hyresrätten hade omfattats. Men de som hyr, vilka oftast är de med små och låga inkomster, ska inte få skatterabatt, medan de som äger sin bostad, vilket ofta är de som har högre inkomst och är rikare, får utnyttja detta bidrag och på så sätt kan de bli ännu rikare när värdet på deras lägenheter och hus ökar.

RUT innebär att välbärgade får möjlighet att köpa skattesubventionerad hemhjälp medan fattigpensionären vackert får vänta på en kommunal hemtjänst som kommer alltmer sällan och som stannar allt färre timmar till följd av de senaste årens nedskärningar.

Vi säger att de rika gärna får köpa privat hemservice på den fria marknad de hyllar i alla andra sammanhang. Men de måste betala själva. Samhället har ett mycket stort behov av en god service och välutbyggd, därför måste man satsa på den offentliga sektorn. Kommuner och landsting måste satsa resurser i stället för att skära ned och man måste satsa på lönerna.

Vår slutsats är att RUT måste avskaffas och ROT måste omvandlas till att även omfatta hyresrätten samt att kontrollen av de företagare som är verksamma inom denna bransch måste granskas hårdare. 

 

 

  • Author:
  • Filed under: