Smålandsposten utlyser idag en debatt om invandrings- och integrationspolitiken. Men debatten är bara halv eftersom alla partier inte får vara med och debattera. I kommunvalet i Växjö kandiderar nio partier, åtta av dessa debatterar invandringspolitik hos Smålandsposten, Kommunistiska partiet får inte vara med!

I dagens tidning kan man läsa om hur professorn i nationalekonomi här i Växjö, Jan Ekberg, hyllar regeringens s.k. ”arbetslinje” som vägen till integrationen. Inte konstigt för en person som arbetar åt just regeringen! Ekberg påpekar också vikten av ett arbete för att man ska kunna intregreras i samhället. Här har Ekberg rätt, men man kan inte lämna frågan med ett så öppet svar. För att att kunna integreras i samhället är språket och arbetslivet nyckeln. Därför kan man inte skära ned på SFI-undervisning och man måste agera mot arbetslösheten. Gör man inte detta blir talet om integration tomt prat. Ansvaret för att invandrare och flyktingar lär sig språket och får ett arbete kan inte läggas över på den enskilde, här skall och måste  samhället ta sitt ansvar. Växjö kommun måste använda sina pengar (443 miljoner i kassakistan just nu) till att skapa jobb genom att bl.a. bygga fler bostäder, rusta upp offentliga lokaler såsom skolor och vårdboenden. Man måste sluta skära ned på skolan och se till att de resurser som behövs finns för en god språkundervisning, vilket inkluderar en bra hemspråksundervisning. Där till kan man inte som Vänsterpartiet i Växjö döma ut kommunens tolkservice med orden att ”den överutnyttjas”. En utbyggd tolkservice i kommunens regi måste fortsätta att finnas i Växjö!

Mest avskyvärd i SMP:s debatt är Sverigedemokrateras Håkan Engman som säger att: ”de invandrare som kommit hit får gärna vara kvar om de lär sig språket. Tar man inte den chansen är jag tveksam till rätten att få vara här”. Återigen lyser Sd:s avskyvärda människosyn igenom. Vi för vår del lovar att kamp mot Sd och alla andra inhumana strömningar, som lägger problematiken på den enskilde och inte ser det som ett samhälleligt problem. Ett problem som ganska enkelt går att lösa!