I takt med att Skatteverket nu gör olika stickprov hittas allt fler företag som bluffat med ROT- och RUT-avdragen. Dessa avdrag är i själva verket bidrag till de som har en god ekonomi. Så är det också de allra rikaste som är dem som mest använder sig av detta s.k. ”avdrag”. Vari ligger rimligheten att vi som skattebetalare via statskassan ska gynna de som äger sina hus eller de som har råd att betala för att någon annan ska städa åt dem? Detta samtidigt som man skär ned på den kommunala servicen och låter åldringar vänta allt längre på att hemtjänsten ska komma.

Nu nås vi av nyheten att ett städföretag i Växjö försök lura till sig skattesubvensioner för mer än 200 000 via falska RUT-avdrag . Girigheten vet inga gränser och tyvärr är vi övertygande om att detta inte är en engångsföreteelse utan snarare att det är ett utbrett fusk som försigår med RUT- och ROT-avdrag. Borgarna motiverade dessa bidrag med att det skulle skapa fler jobb och bidra till att göra svarta jobb vita. Fakta visar nu att det är precis tvärtom. De få jobb som skapats med ROT och RUT ska jämföras med alla de jobb som skulle kunna ha skapats om man låtit dessa pengar, som hamnat i de rikas fickor, gå till de offentliga sektorn för att skapa fler händer i vården och omsorgen; eller om man utformat systemet med ROT till att vara ett rättvist systen som är lika för alla och där även hyresrätten hande omfattats av detta bidrag. Men de som hyr, vilka oftast är de med små och låga inkomster, ska inte så skatterabatt, medan de som äger sin bostad, vilket ofta är de som har högre inkomst och är rikare, får utnyttja detta bidrag och på så sätt kan de bli ännu rikare när värdet på deras lägenheter och hus ökar. Och hur var det med att göra svarta jobb vita? ROT och RUT verkar snarare bidra till mer kriminalitet där sockrade fakturor och rena bluffnotor tillhör vardagen.

Vi säger att Skatteverket måste granska dessa avdrag och företag mycket hårdare och vi säger framförallt att det orimliga systemet med ROT och RUT måste avskaffas. Konkret handlar det om att ta bort RUT-avdraget samt omvandla ROT-avdraget till att gälla alla typer av bostäder där hyresrätten måste ges förtur eftersom renoveringsbehovet i t.ex. miljonprogramsområdena är omfattande.

Vilket framtid vill vi se? En solidarisk gemenskap där behoven sätts i centrum eller en indiviualistisk roffarmentalitet där den egna vinsten är vägledande för livet?