You are currently browsing all posts tagged with 'gratis kollektivtrafik'.

Succé för gratis bussresor, nu bör försöket permanentas

  • augusti 20, 2018 17:48

Under sommaren har länets högstadie- och gymnasieelever kunnat åka gratis på bussarna med det s.k. sommarkortet. Resultat har blivit en rejäl ökning av antalet bussresor, vilket gjort att de ansvariga tjänstemännen på regionen talar om en succé.

Projektet har möjliggjorts genom extra statliga anslag och föga förvånande har de borgerliga partierna motsatt sig dessa gratis resor. För dem handlar det om att värna individualismen och bilåkande till förfång för bl.a. miljön.

Men det räcker inte att erbjuda en grupp gratis kollektivtrafik under tre månader. Vi borde införa gratis kollektivtrafik året runt och det för alla. Det handlar helt enkelt om vilken typ av samhälle vi vill se och hur vi ska hushålla med jordens ändliga resurser på bästa sätt. Ska vi bygga en stad och en region som bygger på bilåkande eller ska vi bygga en framtid på kollektiva transporter. För oss i Kommunistiska Partiet är valet självklart, vi måste bygga ut kollektivtrafiken och göra den tillgänglig för alla. Om inte annat så för miljöns skull.

Detta ska inte uppfattas som att vi vill förbjuda biltrafik. Bilen kommer även fortsättningsvis att vara ett viktigt transportmedel, inte minst på landsbygden. Många arbeten kräver dessutom tillgång till bil och för att kunna få en anställning är körkort i många fall ett krav; därför driver vi även att körkortsutbildning ska ingå i gymnasieskolan.

Men inne i städerna måste vi skapa hållbara alternativ till bilåkandet. Samhällsservicen måste också planeras så att man inte blir beroende av transporter. Stora köpcentrum utanför staden dit alla förväntas köra är ett problem. Dessa anonyma centra avfolkar våra stadskärnor och gör dem till tråkiga och livlösa platser där den småskaliga handeln konkurreras ut och de stora handelskedjorna likriktar utbudet. Med gratis kollektivtrafik kommer Växjö city återigen att leva upp.

Gratis kollektivtrafik bidrar även till att bryta isoleringen hos alla dem som inte råd med en bil, eller de dyra bussbiljetterna för den delen. För pensionärer och andra mindre resursstarka grupper är detta en viktig jämlikhetsreform. Försöket med gratis kollektivtrafik till ungdomarna visar att häri ligger framtiden, så gör kollektivtrafiken i Växjö och Kronoberg gratis, för alla, året om!

 

Europas grönaste stad bara nr 13 i Sverige

  • juni 26, 2014 16:46

Växjö kommuns slogan är som bekant ”Europas grönaste stad”. Utifrån detta perspektiv har våra kommunala politiker och tjänstemän ofta slagit sig för bröstet och försökt sola sig i glansen av andras uppmärksamhet och avundsjuka.

Vi har tidigare skrivit och ifrågasatt rimligheten i denna paroll och nu har vi återigen fått ett bevis för att man inte kan leva på gamla meriter. I tidningen Miljöaktuellts senaste nummer återfinns Växjö kommun först på 13:e i miljörankingen bland Sveriges kommuner. Malmö toppar för andra året i rad och det förefaller som att våra självgoda kommunpolitiker borde åka på en studieresa till Malmö för att lära sig vad verkligt miljöarbete innebär, i stället för att anordna bjudmiddagar för internationella gäster som förletts att tro att Växjö är världsledande inom miljöarbetet. Växjö kan inte leva vidare på gamla meriter, man måste ta nya tag och se arbetet långsiktigt.

Det är hög tid att byta ut våra gamla politiker, som verkar ha slut på idéer. Ett bra sätt att göra det är att rösta på Kommunistiska Partiet i höstens kommunval. Vi driver bland annat kravet på ett vänortsutbyte med Kuba, bl.a. eftersom Kuba är världsledande inom det ekologiska jordbruket. I Växjö finns en stadsodling i Östrabobacken. På Kuba finns sådana odlingar i nästan varje stadsdel och det mångdubbelt upp. Här har vi mycket att lära för att få fart på det avstannande miljöarbetet i Växjö. Ett annat viktigt steg i miljöarbetet är att införa nolltaxa på bussarna så att bilismen kan minskas.

  • Author:
  • Filed under: