You are currently browsing all posts tagged with 'fusk'.

Politiker med egna regler myglar!

  • augusti 13, 2013 23:27

Regler är till för att följas sägs det. För flera politiker i Växjö är detta inte bara en rekommendation utan ett krav ut till medborgarna. Detta har under sommaren t.ex. 10-åriga Stella Magnusson i Tolg fått erfara då hon nekats skolbuss eftersom hon har 4,85 km till skolan och inte minst 5 km som krävs för att få skolskjuts. Den folkpartistiske ordföranden i Skola-Barnomsorgsnämnden, Stefan Bergström, kommenderade detta med orden: ”jag tror att alla förstår att vi måste ha ett regelverk. Man kan inte säga cirka 5 kilometer eller cirka 3 kilometer”. Men dessa krav på att följa regler och vara noggrann gäller inte dem själva. Stefan Bergström hämtar ut reseersättning av Växjö kommun för resor till jobbet i kommunhuset från hemmet på Högstorp, en sträcka på 3,5 km. Men han har i sin reseräkning uppgivit att sträckan är 5 km, dvs den sträcka som minst måste föreligga för att reseersättning ska betalas ut. Detta är inget annat än fusk och mygel! Stefan Bergström håller hög svansföring mot 10-åring men när det gäller att tillskansa sig fördelar och rikedomar för egen del så är han skrupelfri. Hittills är 39 falska reseräkning kända, men med tanke på att detta myglande system är kutym bland våra politiker så kanske man nog utgå från att det finns fler. Dessutom måste man fråga sig varför en kommunpolitiker ska ha reseräkning för att ta sig till ”jobbet”? För vilka andra jobb gäller det? Har vårdpersonalen denna löneförmån? Förskolepersonalen? De anställda på gatukontoret? För övrigt tycker vi Stefan Bergström borde cykla in till kommunhuset, det vore i linje med kommunens slogan om ”Europas grönaste stad”; men 3,5 km är väl kanske för långt för denna folkpartist… Även vår borgmästare har fuskat med sina reseräkningar. Nils Posse (M) tar ut reseersättning av Växjö kommun för att åka in till jobbet. Sträckan mellan kommunhuset och det gamla adelsgodset Bergkvara är 15,6 km men Posse anger alltid sträckan till 17 km och därmed har i flera år tillskansat sig extra pengar från skattebetalarna. När Posse konfronteras med uppgifterna svarar han att: ”Jag har levt i den fasta övertygelsen att det rör sig om 17 kilometer”. När det kommer till de egna personliga intressena så är det uppenbarligen inte så noga, då kan man tydligen bara höfta till lite. Tänk om alla vi andra gjorde det, vilket liv och vilka repressalier det skulle bli. Stefan Bergström och Nils Posse måste omedelbart betala tillbaka de pengar de myglat till sig. Dessutom skall de betala ränta på pengarna samt en straffavgift. De bör också ta en ordentlig funderare om de är lämpliga att sköta de uppdrag de är utsedda till att göra. Vi tvivlar starkt på deras lämplighet och då gör vi inte det främst utifrån ideologiska aspekter utan utifrån moraliska, kan man inte se skillnad på mitt och ditt har man problem. Men i politikernas värld är mitt och ditt inte samma sak som mitt och det offentligas, för det kan man berika sig på. Men vi ska inte vara ogina. De två myglarna kan sitta kvar om de gör bot och bättring genom att verka för att avskaffa detta fullt horribla system där politiker ska ha betalt, t.o.m. mycket betalt, för allt de gör. Reseersättning för att ta sig in till kommunhuset ska inte betalas ut! Alla ersättningar för förtroendeuppdrag ska tas bort, men notera att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut, motsvarande en genomsnittlig arbetarlön.Folkvalda och folket ska leva under samma regler, det är en grundbult i ett demokratiskt system!

  • Author:
  • Filed under:

ROT och RUT inbjuder till fusk

  • mars 27, 2011 11:57

Återigen nås vi av beskedet att företagare i Växjö fuskat med ROT- och RUT-avdrag. Denna gång ett företag i byggbranschen som lurat till sig skattepengar på 1,2 miljoner. Hela system med ROT och RUT inbjuder till mygel när enskilda företagare smyghöjer priserna samtidigt som kontrollerna är få. Det är bra att Skatteverket följer upp dessa avdrag, men med tanke på alla rapporter om fusk, mygel och bluffakturor borde alla avdrag inom denna bransch granskas.

Borgarna motiverade dessa skattesubventioner med att det skulle skapa fler jobb och bidra till att göra svarta jobb vita. Fakta visar nu att det är precis tvärtom. De få jobb som skapats med ROT och RUT ska jämföras med alla de jobb som skulle kunna ha skapats om man låtit dessa pengar, som hamnat i de rikas fickor, gå till den offentliga sektorn eller om man utformat systemet med ROT till att vara ett rättvist system där även hyresrätten hade omfattats. Men de som hyr, vilka oftast är de med små och låga inkomster, ska inte få skatterabatt, medan de som äger sin bostad, vilket ofta är de som har högre inkomst och är rikare, får utnyttja detta bidrag och på så sätt kan de bli ännu rikare när värdet på deras lägenheter och hus ökar.

RUT innebär att välbärgade får möjlighet att köpa skattesubventionerad hemhjälp medan fattigpensionären vackert får vänta på en kommunal hemtjänst som kommer alltmer sällan och som stannar allt färre timmar till följd av de senaste årens nedskärningar.

Vi säger att de rika gärna får köpa privat hemservice på den fria marknad de hyllar i alla andra sammanhang. Men de måste betala själva. Samhället har ett mycket stort behov av en god service och välutbyggd, därför måste man satsa på den offentliga sektorn. Kommuner och landsting måste satsa resurser i stället för att skära ned och man måste satsa på lönerna.

Vår slutsats är att RUT måste avskaffas och ROT måste omvandlas till att även omfatta hyresrätten samt att kontrollen av de företagare som är verksamma inom denna bransch måste granskas hårdare. 

 

 

  • Author:
  • Filed under:

RUT inbjuder till fusk och gynnar bara de rika!

  • februari 18, 2011 08:18

I takt med att Skatteverket nu gör olika stickprov hittas allt fler företag som bluffat med ROT- och RUT-avdragen. Dessa avdrag är i själva verket bidrag till de som har en god ekonomi. Så är det också de allra rikaste som är dem som mest använder sig av detta s.k. ”avdrag”. Vari ligger rimligheten att vi som skattebetalare via statskassan ska gynna de som äger sina hus eller de som har råd att betala för att någon annan ska städa åt dem? Detta samtidigt som man skär ned på den kommunala servicen och låter åldringar vänta allt längre på att hemtjänsten ska komma.

Nu nås vi av nyheten att ett städföretag i Växjö försök lura till sig skattesubvensioner för mer än 200 000 via falska RUT-avdrag . Girigheten vet inga gränser och tyvärr är vi övertygande om att detta inte är en engångsföreteelse utan snarare att det är ett utbrett fusk som försigår med RUT- och ROT-avdrag. Borgarna motiverade dessa bidrag med att det skulle skapa fler jobb och bidra till att göra svarta jobb vita. Fakta visar nu att det är precis tvärtom. De få jobb som skapats med ROT och RUT ska jämföras med alla de jobb som skulle kunna ha skapats om man låtit dessa pengar, som hamnat i de rikas fickor, gå till de offentliga sektorn för att skapa fler händer i vården och omsorgen; eller om man utformat systemet med ROT till att vara ett rättvist systen som är lika för alla och där även hyresrätten hande omfattats av detta bidrag. Men de som hyr, vilka oftast är de med små och låga inkomster, ska inte så skatterabatt, medan de som äger sin bostad, vilket ofta är de som har högre inkomst och är rikare, får utnyttja detta bidrag och på så sätt kan de bli ännu rikare när värdet på deras lägenheter och hus ökar. Och hur var det med att göra svarta jobb vita? ROT och RUT verkar snarare bidra till mer kriminalitet där sockrade fakturor och rena bluffnotor tillhör vardagen.

Vi säger att Skatteverket måste granska dessa avdrag och företag mycket hårdare och vi säger framförallt att det orimliga systemet med ROT och RUT måste avskaffas. Konkret handlar det om att ta bort RUT-avdraget samt omvandla ROT-avdraget till att gälla alla typer av bostäder där hyresrätten måste ges förtur eftersom renoveringsbehovet i t.ex. miljonprogramsområdena är omfattande.

Vilket framtid vill vi se? En solidarisk gemenskap där behoven sätts i centrum eller en indiviualistisk roffarmentalitet där den egna vinsten är vägledande för livet?

  • Author:
  • Filed under: