Att systemet med friskolor är både bedrägligt och orättfärdigt har vi påpekat flera gånger. Att systemet inbjuder till fiffel är också väl kännt. Nu får vi ytterligare ett handfast bevis för att det vi sedan länge sagt då ägarna till gymnasieskolan Växjö Fria nu stäms inför Växjö tingsrätt för att ha begått skenavtal och olaglig värdeöverföring. Vid ”köpet” av Växjö Design & Konstskola sommaren 2010 betalade man 600 000 kr trots att skolan enligt konkursförvaltaren var värd mycket mer. Att skolan var värd mer visas av att Växjö Frias två ägare, Claes Bromander och Tomas Denward, samtidigt betalade Design & Konsts ägare Magnus Birgersson 1,5 miljoner kr på ett separat bolagskonto.
Hela upplägget handlar om avancerad skatteplanering och ett sätt att berika sig på en affärsverksamhet som redan var dömt att gå i konkurs. Konkursförvaltaren har bra på fötterna i detta ärende då han har ett skriftligt vittnesmål om ärendet från just Magnus Birgersson. Där framgår att avtalet mellan ägarna till Växjö Fria och Design & Konst skrevs av skattemässiga skäl och och för att man skulle slippa förlora pengar i en konkurs. Pengaförlusten lät man med glädje drabba olika leverantörer och lokaluthyrare.

Hela denna affär stinker och visar att avarten med friskolor och profitkåta kapitalister som tillåts berika sig på skattefinansierad verksamhet måste bort. Skola, utbildning och kunskap ska hållas väsenskiljd från vinstbegär, skatteplanering och affärsverksahmet (i synnerhet kriminell sådan!). Man kan verkligen undra vilken kunskapssyn Växjö Fria företräder och hur man ser på sitt uppdrag att fostra goda samhällsmedborgare?
Att detta kommer fram om just Växjö Fria förvånar oss inte; vi påminner om det utpressningsförfarande som skolan bedrev mot Växjö kommun för några år sedan då man ville ha 18 miljoner kr extra för utbildningar som man själva hittat på (här gick tyvärr Växjö kommun med på en förlikning och betalade ut närmare 2 miljoner till skolans ägare. I sig skandallöst av de politiker som valde att förlika, vilket var alla partier från Moderaterna till Vänsterpartiet). Clas Bromander har dessutom en historia bakom sig av tvivelaktiga affärer där mer än en av hans f.d. affärskamrater säger sig har både blivit lurade och förda bakom ljuset.
Än mer anmärkningsvärd är att Clas Bromander sitter i styrelsen för Friskolornas Riksförbund! Här borde man tala om rimlighet, moral och heder! Men det är ju inte begrepp som utmärker svenska friskolor, speciellt inte Växjö Fria.