You are currently browsing all posts tagged with 'förskola'.

Corona, Smålandsposten och Växjö kommun

  • mars 24, 2020 20:29

Hela samhället påverkas av Corona-pandemin. Konspirationsteorier rasar och självutnämnda experter ifrågasätter myndigheter och hårt arbetande vårdpersonal.

I dagens Smålandsposten (200324) kunde vi läsa flera häpnadsväckande artiklar. Det moderata kommunalrådet Oliver Rosengren har gnuggat geniknölarna hårt och kommit på en finurlig idé för att ytterligare jaga folk  som behöver ekonomiskt bistånd (det som tidigare hette socialbidrag). Nu vill han tvångskommendera dem att producera skyddsutrustning till vården. De ska omgående påbörja tillverkning av skyddsvisir av overheadpapper. Därför har Växjö kommun idag hört av sig till skolorna för att undersöka hur mycket overheadpapper som finns på skolorna. Men det lär ju inte vara mycket eftersom overheadapparater togs bort från undervisningssalarna för många år sedan. Har Växjö kommun och Oliver Rosengren hört talas om digitaliseringen?

När Smålandsposten frågar Rosengren var dessa arbetslösa ska vara för denna kommenderade tillverkning blir svaret att flera gymnasieskolor nu står tomma. Växjö kommun uppmanar alltså sina gymnasieungdomar att bedriva hemundervisning för att arbetslösa kommuninnevånare nu ska kallas in till gymnasieelevernas lokaler för att bedriva tvångsarbete; arbete som borde utföras som vanligt lönearbete och därmed vara en väg bort från den utsatta tillvaron som bidragstagare. Att detta tvångsarbete sedan kallas ”kompetenshöjande insatser” framstår som närmast förnedrande för de arbetslösa. Men dummast av allt är väl kanske att vårt kommunalråd inte vet eller inte förstår att gymnasieskolorna inte är tomma; lärarna och övrig skolpersonal bedriver sin undervisning som vanligt i gymnasieskolorna. Det är eleverna som hålls hemma medan lärarna måste vara på plats. Risk för smittospridning är skälet till att eleverna hålls hemma, men att fylla lokalerna med arbetslösa går tydligen bra, det ökar inte smittorisken då?

I sin iver att hjälpa det lokala näringslivet har Växjö kommun tagit bort parkeringsavgifterna och hoppas på så sätt att fler ska ta sig in till stan för att äta och handla. Men kommunen är inte lika mån om sin förskolepersonal. Växjö kommun har uppmanat de föräldrar som har 15 timmars placering av sina barn att hålla dem hemma eftersom en förälder ändå är hemma med ett yngre syskon. Men kommunen är noga med att påtala att det inte genererar en lägre omsorgsavgift, den kommer att dras som vanligt även om barnen hålls hemma. Att gynna det privata med pengar går bra, men att måna sin personal och minska smittspridningsrisken går inte bra, trots att det i båda fallen handlar om småsummor men väl ekonomiska incitament som kan vara viktiga för den enskilde men knappast för kommunen. Växjö kommen har även slagit ned på att Katedralskolan delat ut stickor med gratis internet till tio elever som saknar uppkoppling hemma och därför inte kan bedriva sina distansstudier. Detta kan kommunen inte tillåta; de handlar ju om att värna elever som bor i resurssvaga familjer.

Apropå dumheter så gav Smålandspostens ledarsida i dag uttryck för ett nytt lågvattenmärke i Coronakrisen. De hyllar Växjö kommun beslutet att tillåta restaurangerna att öppna sina uteserveringar en månad tidigare så folk våg gå dit och äta och på fullaste allvar propagerar de då för att staten samtidigt ska ta bort rökförbudet på uteserveringarna. För då skulle tydligen ännu fler vilja gå ut och äta för att rädda sina matställen att finnas kvar. Smålandspostens ledarsida har tydligen missat, eller medvetet valt att bortse från, att rökning utgör en av de faktorer som gör att folk drabbas värre av coronaviruset.

För övrigt är det värt att notera hur den nyliberala politiken nu visar sig i samhället. Bristen på vårdplatser är inte Coronavirusets fel utan denna brist beror på omfattande nedskärningar i vården till följd av alla skattesänkningar. Enligt OECD:s senaste rapport har Sverige lägst antal disponibla vårdplatser i hela EU och bland de lägsta i hela den industrialiserade världen. I Sverige finns 2,4 vårdplatser per 1000 invånare, att jämföra med 4,7 per 1000 invånare i OECD som helhet. När den akuta krisen med Corona är över måste vi alla hjälpas åt att bekämpa det nyliberala viruset.

  • Author:
  • Filed under:

Miljonneddagningar på mat när kommunens kök omorganiseras

  • mars 31, 2016 00:16

Borgarna och Miljöpartiets besparingsiver och neddragningar inom den kommunala verksamheten har nu kommit till maten. Idag lagas mat från grunden på många förskolor och äldreboenden, men i den redan beslutade omorganisationen kommer endast tillagningskök ute i verksamheten där man lagar fler än 120 lunchportioner per dag att få finnas kvar. På detta sätt räknade borgaralliansen med att spara 20 miljoner kr fram till 2017, men idag har man justerat denna prognos och säger att den summan kommer att ta längre tid än så att spara in. Hur lång tid är fortfarande oklart.

Växjö kommun har ca 100 tillagningskök och av dessa kommer nu 29 kök att försvinna (se lista här) för att i stället antingen bli mottagningskök eller serveringskök. Ett serveringskök har upp till 60 portioner och delar endast ut maten meden ett mottagningskök har 60 – 120 portioner och kokar egen pasta/ris/potatis och skär sallad till den mat som kommer från storköket.

Politikerna har i denna omorganisation inte verkat veta vad de egentligen vill eller bör göra förutom förhoppningen om att kunna spara många miljoner kronor. Att man redan innan omorganisationen sjösatts ändrar summan man hoppas kunna spara kombinerat med att ingen konkret information finns om hur den nya organisationen faktiskt ska se ut visar att man inte har koll på läget. Den 1 april startar kommunen sin nya Måltidsenhet. Tanken är att de olika enheterna ska köpa maten från denna enhet men vad priset per portion kommer att bli är ännu inte klart, eller i varje fall inte offentliggjort. Detta låter som ett aprilskämt och här finns en uppbar risk att de förväntade besparingarna kommer att utebli och till och med sluta i fördyrningar.

Att Växjö kommun som ”Europas grönaste stad” (men bara på 13 plats i Sverige…) väljer att varje dag köra ut och köra runt med mat som ska varmhållas ter sig som en gåta. Inte heller säger man något om hur maten påverkas eller förändras genom att transporteras runt. Ytterligare en viktig aspekt av denna omorganisation är att det pedagogiska perspektivet försvinner. Många är de barn som på sin förskola får en förståelse för hur mat tillagas och på många förskolor användas köket och maten som en betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. I dagens stressade och individualistiska värld är det en betydande andel av småbarnsfamiljerna som inte hinner med eller prioriterar mat lagad från grunden utan man är i stället utelämnad till hel- och halvfabrikatens utbud varat med alla snabbmatställen. Att Växjö kommuns barn (och äldre) då erbjud vällagad mat från grunden är av stor vikt.

Efter att det under lång tid varit tyst bland de berörda, där bl.a. personalen skrämts till tystnad, har det nu börjat röra på sig och protester har på ett glädjande sätt växt fram på flera ställen. På Facebook finns gruppen ”Rädda tillagningsköken på förskolorna i Växjö” och i skrivande stund är nästan 900 personer med där. En namninsamling som protesterar mot planerna sprids på förskolorna och bland allmänheten och just nu har fler än 510 kommuninvånare skrivit under den.

Vi i Kommunistiska Partiet välkomnar dessa protester och uppmanar alla läsare att skriva under namninsamlingen. Vi anser även att ett omtag i frågan om ny måltidsorganisation måste göras. All fakta måste vara känd innan en förändring kan ske, inte minst vad det nya portionspriset kommer att bli. Vi anser även att maten i största möjliga mån ska tillagas ute på respektive enhet. Här kan man inte vara så dumsnål som kommunalrådet Per Schöldberg (C) som säger att ”kommunen har inte råd att ha tillagningskök på alla nuvarande enheter” Eller är det kanske så enkelt som att politikerna i Växjö vill spara 20 miljoner kr på maten till barnen och de äldre för att kunna finansiera löneökningarna på 10 000 kr/månad som man förra året beslutade sig för att ge sig själva?

  • Author:
  • Filed under: