You are currently browsing all posts tagged with 'förlikning'.

Sparkade chefer får bonus, vanligt folk bara foten!

  • november 14, 2012 16:41

Arabyskolan rektor Judit Béres Lagerquist har fått sparken av Växjö kommun efter samarbetssvårigheter med personalen. I det läget gör personalkontoret på kommunhuset en förlikning som går ut på att den sparkade chefen frivilligt säger upp sig och som motprestation för det får hon 16 månadslöner, dvs 700 000 kr.
Visst är det märkligt och uppseendeväckande; chefer och folk högt upp i hierarkin belönas när de missköter sig. Ju högre upp i samhällstoppen desto högre fallskärmar. Men vanligt folk får inte dessa förmåner, de sparkas bara ut i arbetslöshet utan någon ersättning. För det får man 80% av lönen av arbetslöshetsförsäkringen upp till taket på närmare 18 000 kr och bakom hörnet väntar högerregeringens råa politik i form av en häxjakt på de arbetslösa med FAS 3 som avslutande sopstation.

I ett rättvist och demokratiskt samhälle ska alla leva under samma regler, med samma rättigheter och samma skyldigheter. Ska chefer få avgångsvederlag på 16 månadslöner så ska alla andra jobbare också få det. Fallskärmsavtal och bonussystem är ovärdiga vårt samhälle och det är något som Växjö kommun inte borde ägna sig åt!

Nu ska det sägas att vi inte är helt insatta i turerna på Arabyskolan och vi vet inte exakt på vilket sätt Judit Béres Lagerquist ska ha misskött sig; men vi utgår från att hon gjort det eftersom såväl Växjö kommun som Judit Béres Lagerquist själv inte ifrågasatt uppsägningen.

  • Author:
  • Filed under:

Karl-Oskarskolan bedriver utpressning!

  • oktober 5, 2010 22:09

Den nyöppnade friskolan som drivs av kapitalisten Bengt Eriksson överklagar nu Växjö kommuns nej till extra bidra till hans Karl-Oskarskola. Med en argumentation hämtad ur sandlådan försöker Eriksson påskina att kommunen och därmed skattebetalarna ska ge honom ökade anslag på över 60% för att han renoverat sina lokaler. Med utgångspunkt i sin profitstyrda värld hävdar Eriksson att eftersom kommunen inte har några lokaler att hyra ut till honom så ska kommunen stå för de extra kostnader han fått för att ordna en lokal. Ett fullständigt abnormt påstående! Ingen har tvingat Eriksson att starta en skola, speciellt inte Växjö kommun. Inte heller har någon önskat att han ska starta en skola. 

Vi inser att Eriksson vill göra ”en Växjö fria” och kräva kommunen på pengar, sedan överklaga så långt det går för att i en förlikning pressa kommunen på så mycket pengar som möjligt. På detta sätt fick Växjö fria förra året 1,6 miljoner kronor av Växjö kommun, när man man krävade 18 miljoner för utbildningar som man själva hittat på.

Hela friskolesystemet är korrupt och måste tas bort. Lika så gäller det Karl-Oskarskolan som verkar ha allt annat än pedagogik och elevernas bästa för ögonen. Vi upprepar det krav vi drivit i valrörelsen och som vi kommer att fortsätta driva framöver – vi säger nej till friskolor!

  • Author:
  • Filed under: