En ny företagsidé har sett dagens ljus genom den f.d. växjöbon Karl Wallin som nu startar en konkurrerande ”fackförening”, där individen och inte kollektivet ska företrädas på arbetsmarknaden. Det lilla företaget vill inte att man ska vara med i facket utan att man ska vända sig till deras ”Jobbgarant AB” för att bli jobbcoachad och göras mer attraktiv för arbetsgivaren.
Vilka tankegångar som gömmer sig bakom denna företagsidé är lätt att se. Det handlar om en ideologisk attack mot den svenska modellen där kollektivavtalen, som är en garant för ordning och reda på arbetsmarknaden, och där principen om lika lön för lika arbete värnas. Karl Wallin och Johnny Swensson vill splittra upp arbetarkollektivet till förmån för individens självpåtagna rätt att profitera på andra individer. Dessutom till ett högt pris i form av avgifter till deras eget företag. Själva företagsidén verkar hafsigt hopkokad, för man finns bara på ett kontor i Stockholm och man har i huvudsak plagierat tjänster från de traditionella fackförbunden. Man har heller inte gjort några marknadsundersökningar om behovet av det företaget säger sig vilja tillhandahålla, men däremot har man gjort en prognos om hur många som kommer vara villiga att betala för deras tjänster – 80 000 personer inom fem år. Låter det seriöst?

Arbete och arbetsmarknad handlar inte i första hand om personlig vinning och karriär utan det handlar om delaktighet, meningsfullhet och likvärdighet samt att alla ska ges samma rätt till livet utanför lönearbetet, till lättjan; precis så som Karl Marx svärson Paul Lafargue uttryckte det i sin skrift ”Rätten till lättja” från 1883. Vi arbetar för att få ta del av frukten av vårt arbete, men inte individuellt utan kollektivt och gemensamt. Alla fungerande och bestående samhällen är resultatet av ett gemensamt kollektivt arbete. Den individualistiska rovdriften på människor och miljö visar en väg mot avgrunden och att försöka får bort fackföreningarna och synen på solidaritet och gemensam rättvisa för ska ett system byggt på individens egen framgång är inget annat än individualistisk dårskap. Så låt Jobbgarant AB mötas med ett kollektivt BU!