You are currently browsing all posts tagged with 'facebookgrupp'.

Förskolekaos när långsiktighet saknas och budgetslaveri råder

  • november 27, 2012 20:41

Situationen för Växjö kommuns förskolor har under en längre tid varit ett sorgebarn. Politikerna har alltför länge endast sett till nuet och varit antingen totalt okunniga om framtiden och/eller blinda inför det budgetslaveri som numer råder inom den offentliga förvaltningen till följd av EU:s direktiv och tvångströjor. Nu har situationen återigen aktualiserats genom att femåringarna på nybyggda Pilbäckens förskola på norr ska tvingas flytta in i en paviljong på en intilliggande parkeringsplats. Orsaken är den akuta platsbrist som råder på förskoleplatser i kommunen, inte bara på norr utan i flera stadsdelar. T.ex. saknas 100 platser i Öjaby/Räppe/Gemla, där man i flera års tid akutöppnat en källarlokal efter årsskiftet för att till sommaren stänga densamma. På norr går man nu en annan väg genom att tvinga bort femåringarna från sin förskola för att ge plats till de ettåringar som står i kön.

Situationen är olustig, ovärdig och djupt beklaglig. Givetvis måste samhället, i detta fall Växjö kommun, tillhandahålla samhällsservice så att kommuninvånarna kan sköta sina jobb. Budgetslavarna påstår att man inte kan bygga fler förskolor eller utöka antalet platser permanent för att årskullarna under vissa år är mindre. Ett sådant resonemang är världsfrånvänt och inhumant, det är behoven som måste komma i första rummet, inte att det kostar pengar. 

Politikerna i Växjö kommun måste även lära sig att se till behoven över tid och inte bara i nuet. Vi minns med bävan hur det gick till för fyra år sedan när man trots omfattande protester från föräldrarna stängde den välfungerande 91:ans förskola på I11-området med hänvisning till att det fanns för många platser, för att mindre än ett halvår senare ”upptäcka” att det fanns en mycket stor brist på förskoleplatser. Då akutöppnades tre förskolor, bl.a. i baracker samt uppmanade en privat kristen förskola som flyttat in i 91:an gamla lokaler att öppna en extra avdelning.
Växjö kommun måste ta ett helhetsgrepp över förskolesituationen i kommunen, där man ser till behoven, lyssnar till föräldrarna och personalen samt inte minst satsar erforderliga resurser så att kvalité, trygghet och långsiktighet garanteras! 

Personalen på Pilbäckens förskola har nu började ordna protester mot situationen och via en facebookgrupp protesterar man mot platsbristen och de allt större barngrupperna. På mindre än ett dygn har denna grupp fått 1300 medlemmar. Bra! Stå på er, ni har vårt fulla stöd!

För övrigt anser vi att barngrupperna är för stora och att det finns för lite personal ute i verksamheten. Att öka personaltätheten inom Växjö kommuns förskolor vore dels bra för både barnen och personalen ur ett pedagogiskt perspektiv och dels vore det bra ur ett samhällsperspektiv, för det minskar arbetslösheten och ökar skatteinkomsterna.

  • Author:
  • Filed under:

Stor Palestinasolidaritet i Växjö

  • juni 2, 2010 16:53

Tisdagens manifestation i Växjö samlande närmare 300 personer. Återigen visade växjöborna en stor solidaritet med det palestinska folket och denna gång även bestörtning och vrede över terrorstaten Israels angrepp på konvojen Ship to Gaza. Hela världen ser att Israel återigen har gjort bort sig, därför försöker ni Israellobbyn på alla sätt misskreditera palestinavänner och förminska och förneka det lidande som det palestinska folket dagligen upplever.
Nu är det hög tid att Växjö kommun inför den bojkott av Israeliska varor som vi i Kommunistiska Partiet tidigare motionerat om i form av ett medborgarförslag. Den gången röstade fullmäktiges alla sju partier emot detta förslag, från mmoderterna till Vänsterpartiet. Nu har troligen flera partier tänkt om och tiden är mogen för att införa en totala bojkott av varor och tjänster från det land som ägnar sig år statsterrorism, sjöröveri, kidnappning, folkrätts brott och mord.
Vi säger allt stöd till Ship to Gaza! Leve palestina. Bojkotta Israel!
Den som vill försäkra sig om vetskap om när nästa solidaritetsmanifestation för Palestina ordnas i Växjö kan gå med i Facebookgruppen ”Växjöbor för Palestina”.

  • Author:
  • Filed under: