You are currently browsing all posts tagged with 'facebook'.

Miljonneddagningar på mat när kommunens kök omorganiseras

  • mars 31, 2016 00:16

Borgarna och Miljöpartiets besparingsiver och neddragningar inom den kommunala verksamheten har nu kommit till maten. Idag lagas mat från grunden på många förskolor och äldreboenden, men i den redan beslutade omorganisationen kommer endast tillagningskök ute i verksamheten där man lagar fler än 120 lunchportioner per dag att få finnas kvar. På detta sätt räknade borgaralliansen med att spara 20 miljoner kr fram till 2017, men idag har man justerat denna prognos och säger att den summan kommer att ta längre tid än så att spara in. Hur lång tid är fortfarande oklart.

Växjö kommun har ca 100 tillagningskök och av dessa kommer nu 29 kök att försvinna (se lista här) för att i stället antingen bli mottagningskök eller serveringskök. Ett serveringskök har upp till 60 portioner och delar endast ut maten meden ett mottagningskök har 60 – 120 portioner och kokar egen pasta/ris/potatis och skär sallad till den mat som kommer från storköket.

Politikerna har i denna omorganisation inte verkat veta vad de egentligen vill eller bör göra förutom förhoppningen om att kunna spara många miljoner kronor. Att man redan innan omorganisationen sjösatts ändrar summan man hoppas kunna spara kombinerat med att ingen konkret information finns om hur den nya organisationen faktiskt ska se ut visar att man inte har koll på läget. Den 1 april startar kommunen sin nya Måltidsenhet. Tanken är att de olika enheterna ska köpa maten från denna enhet men vad priset per portion kommer att bli är ännu inte klart, eller i varje fall inte offentliggjort. Detta låter som ett aprilskämt och här finns en uppbar risk att de förväntade besparingarna kommer att utebli och till och med sluta i fördyrningar.

Att Växjö kommun som ”Europas grönaste stad” (men bara på 13 plats i Sverige…) väljer att varje dag köra ut och köra runt med mat som ska varmhållas ter sig som en gåta. Inte heller säger man något om hur maten påverkas eller förändras genom att transporteras runt. Ytterligare en viktig aspekt av denna omorganisation är att det pedagogiska perspektivet försvinner. Många är de barn som på sin förskola får en förståelse för hur mat tillagas och på många förskolor användas köket och maten som en betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. I dagens stressade och individualistiska värld är det en betydande andel av småbarnsfamiljerna som inte hinner med eller prioriterar mat lagad från grunden utan man är i stället utelämnad till hel- och halvfabrikatens utbud varat med alla snabbmatställen. Att Växjö kommuns barn (och äldre) då erbjud vällagad mat från grunden är av stor vikt.

Efter att det under lång tid varit tyst bland de berörda, där bl.a. personalen skrämts till tystnad, har det nu börjat röra på sig och protester har på ett glädjande sätt växt fram på flera ställen. På Facebook finns gruppen ”Rädda tillagningsköken på förskolorna i Växjö” och i skrivande stund är nästan 900 personer med där. En namninsamling som protesterar mot planerna sprids på förskolorna och bland allmänheten och just nu har fler än 510 kommuninvånare skrivit under den.

Vi i Kommunistiska Partiet välkomnar dessa protester och uppmanar alla läsare att skriva under namninsamlingen. Vi anser även att ett omtag i frågan om ny måltidsorganisation måste göras. All fakta måste vara känd innan en förändring kan ske, inte minst vad det nya portionspriset kommer att bli. Vi anser även att maten i största möjliga mån ska tillagas ute på respektive enhet. Här kan man inte vara så dumsnål som kommunalrådet Per Schöldberg (C) som säger att ”kommunen har inte råd att ha tillagningskök på alla nuvarande enheter” Eller är det kanske så enkelt som att politikerna i Växjö vill spara 20 miljoner kr på maten till barnen och de äldre för att kunna finansiera löneökningarna på 10 000 kr/månad som man förra året beslutade sig för att ge sig själva?

  • Author:
  • Filed under:

Förskolekaos när långsiktighet saknas och budgetslaveri råder

  • november 27, 2012 20:41

Situationen för Växjö kommuns förskolor har under en längre tid varit ett sorgebarn. Politikerna har alltför länge endast sett till nuet och varit antingen totalt okunniga om framtiden och/eller blinda inför det budgetslaveri som numer råder inom den offentliga förvaltningen till följd av EU:s direktiv och tvångströjor. Nu har situationen återigen aktualiserats genom att femåringarna på nybyggda Pilbäckens förskola på norr ska tvingas flytta in i en paviljong på en intilliggande parkeringsplats. Orsaken är den akuta platsbrist som råder på förskoleplatser i kommunen, inte bara på norr utan i flera stadsdelar. T.ex. saknas 100 platser i Öjaby/Räppe/Gemla, där man i flera års tid akutöppnat en källarlokal efter årsskiftet för att till sommaren stänga densamma. På norr går man nu en annan väg genom att tvinga bort femåringarna från sin förskola för att ge plats till de ettåringar som står i kön.

Situationen är olustig, ovärdig och djupt beklaglig. Givetvis måste samhället, i detta fall Växjö kommun, tillhandahålla samhällsservice så att kommuninvånarna kan sköta sina jobb. Budgetslavarna påstår att man inte kan bygga fler förskolor eller utöka antalet platser permanent för att årskullarna under vissa år är mindre. Ett sådant resonemang är världsfrånvänt och inhumant, det är behoven som måste komma i första rummet, inte att det kostar pengar. 

Politikerna i Växjö kommun måste även lära sig att se till behoven över tid och inte bara i nuet. Vi minns med bävan hur det gick till för fyra år sedan när man trots omfattande protester från föräldrarna stängde den välfungerande 91:ans förskola på I11-området med hänvisning till att det fanns för många platser, för att mindre än ett halvår senare ”upptäcka” att det fanns en mycket stor brist på förskoleplatser. Då akutöppnades tre förskolor, bl.a. i baracker samt uppmanade en privat kristen förskola som flyttat in i 91:an gamla lokaler att öppna en extra avdelning.
Växjö kommun måste ta ett helhetsgrepp över förskolesituationen i kommunen, där man ser till behoven, lyssnar till föräldrarna och personalen samt inte minst satsar erforderliga resurser så att kvalité, trygghet och långsiktighet garanteras! 

Personalen på Pilbäckens förskola har nu började ordna protester mot situationen och via en facebookgrupp protesterar man mot platsbristen och de allt större barngrupperna. På mindre än ett dygn har denna grupp fått 1300 medlemmar. Bra! Stå på er, ni har vårt fulla stöd!

För övrigt anser vi att barngrupperna är för stora och att det finns för lite personal ute i verksamheten. Att öka personaltätheten inom Växjö kommuns förskolor vore dels bra för både barnen och personalen ur ett pedagogiskt perspektiv och dels vore det bra ur ett samhällsperspektiv, för det minskar arbetslösheten och ökar skatteinkomsterna.

  • Author:
  • Filed under: