You are currently browsing all posts tagged with 'entreprenad'.

Privatiseringshysterin fortsätter – kräv kommunal städning!

  • maj 23, 2012 23:21

Våra borgerliga politiker i Växjö fortsätter med sin torpedtaktik, att privatisera så mycket som möjligt så fort som möjligt. Nu ska även städningen på gymnasieskolorna ut på entreprenad. Vi har tidigare skrivit om de negativa effekter som denna privatiseringshysteri haft i vår kommun inom t.ex. vården och inom lokalvården på grundskolan. I valfrihetens namn har kommunen ofta valt att förbjuda den egna kommunala organisation att komma med ett eget anbud, troligen för att man vet att detta skulle vara det bästa budet, och det bästa budet betyder inte nödvändigtvis att det är det lägsta budet utan det som kommer utföra jobbet på bästa sätt.

Idag städar servicepersonalen vid våra gymnasieskolor en volym på ca 250 kvadratmeter i timmen; på marknaden idag finns det privata städbolag som erbjuder en städvolym på 500 kvadratmeter i timmen och alla inser denna volymökning innebär sämre och mer bristfällig städning. Man kan helt enkelt inte hinna med att städa så mycket så snabbt.

Förutom att kvalitén på städningen försämras kommer även städpersonalens arbetsvillkor att bli avsevärt sämre. Anställningstryggheten försvinner då upphandlingsperioderna sträcker sig över några få år. Idag finns det många inom gymnasieskolornas serviceenheter som haft sina anställningar i över 20 år, de och alla de andra kastas nu ut i otrygghet och många av dem kommer inte att få anställning inom de nya privata städbolagen. Dels p.g.a. av (i städbolagens ögon) har för hög ålder och dels för att de privata städbolagen helst inte vill ha heltidsanställda utan deltidare och gärna unga personer som vill extraknäcka, såsom studenter. Därmed kan man också pressa ned lönerna.

Inom dagens service/städorganisationer har personalen s.k. kombinationstjänster. Det innebär att man arbetar både med städning och måltidsservering. På så sätt får personalen mer varierade arbetsuppgifter och man sliter inte ut sina kroppar lika snabbt. Dessutom kan man då fördela resurserna över dagen genom att alla kan hjälpa till vid den korta men mycket hektiska tid när skolmaten serveras. Detta kommer nu försvinna när man lyfter ut städningen och separerar städpersonalen och måltidspersonalen. De stora förlorarna här är de anställda, vilka vanligen är underbetalda kvinnor.

De privata bolagen utför sin städning utanför skoltid, under tidiga mornar och kvällstid. En privatisering av städningen medför färre vuxna i skolan samt att man osynliggör detta viktiga arbete. Hela förfarande stinker, man sätter en trångsynt kameral ideologi före behov och de anställdas intressen samtidigt som man nedvärderar detta viktiga arbete. De flesta håller nog med om att städarbete inte är det absolut roligaste eller lättaste men att det är mycket viktigt och nödvändigt.
Att det handlar om trångsynta ekonomiska intressen visas av hur gymnasienämndens ordförande, René Jaramillo, kommenterar till beslutet; ”han vill inte spekulera i hur mycket pengar man kommer att tjäna”. Troligen för att man inte kommer tjäna några pengar alls. Men hur mätbara blir de ekonomiska följderna i våra borgerliga politikers huvuden när man blundar för sämre städning, ökade allergier och fler sjukskrivningar?

Redan har den berörda personalen protesterat mot planerna genom en protestskrivelse till gymnasienämnden. Detta är mycket glädjande och här dem Kommunistiska partiets fulla stöd. Vi vill bevara städningen i kommunal regi – för att det synliggör ett viktigt arbete, för att det sparar på personalens kroppar, för att arbetet utförs mer noggrant och för att man inte ska slå sönder en väl inarbetad och väl fungerande organisation.
Privatiseringar, fy fasen!

  • Author:
  • Filed under:

Fick kommunen vara med i upphandlingen?

  • april 20, 2010 15:01

Ytterligare en del av den offentliga och gemensamma kommunala verksamheten i Växjö säljs nu ut till privatkapitalet att få göra vinst på. I SMP 20/4 beskrivs hur äldreboendet Norrelid i höst ska tas över av Norlandia Care AB från Skene. Aktieägare ska tillåtas berika sig på en så fundamental sak som människors behov av vård och omsorg. Det är djupt orättvist att tillåta detta. Vården och omsorgen är en samhällelig angelägenhet och inget som några vinsthungrande aktieägare ska tillåtas profitera på. Frågan som måste ställas är om Växjö kommun tillåtits vara med i upphandlingen? Eller handlar det som så många gånger förr om att skicka ut en väl fungerade verksamhet i osäkerhet av rent marknadskapitalistisk ideologi? Nu skapar man en stor osäkerhet för de vårdbehövande och för personalen, som måste söka om sina jobb eller flytta till andra kommunala arbetsplatser om de inte blir utlasade eftersom de blir övertaliga.

Skola, vård och omsorg kan inte och ska inte drivas av privata aktörer. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att dessa verksamheter fungerar och är lika för alla. Därför säjer vi nej till utförsäljning och privatisering av kommunal verksamhet.

  • Author:
  • Filed under: