Växjö kommuns slogan är som bekant ”Europas grönaste stad”. Utifrån detta perspektiv har våra kommunala politiker och tjänstemän ofta slagit sig för bröstet och försökt sola sig i glansen av andras uppmärksamhet och avundsjuka.

Vi har tidigare skrivit och ifrågasatt rimligheten i denna paroll och nu har vi återigen fått ett bevis för att man inte kan leva på gamla meriter. I tidningen Miljöaktuellts senaste nummer återfinns Växjö kommun först på 13:e i miljörankingen bland Sveriges kommuner. Malmö toppar för andra året i rad och det förefaller som att våra självgoda kommunpolitiker borde åka på en studieresa till Malmö för att lära sig vad verkligt miljöarbete innebär, i stället för att anordna bjudmiddagar för internationella gäster som förletts att tro att Växjö är världsledande inom miljöarbetet. Växjö kan inte leva vidare på gamla meriter, man måste ta nya tag och se arbetet långsiktigt.

Det är hög tid att byta ut våra gamla politiker, som verkar ha slut på idéer. Ett bra sätt att göra det är att rösta på Kommunistiska Partiet i höstens kommunval. Vi driver bland annat kravet på ett vänortsutbyte med Kuba, bl.a. eftersom Kuba är världsledande inom det ekologiska jordbruket. I Växjö finns en stadsodling i Östrabobacken. På Kuba finns sådana odlingar i nästan varje stadsdel och det mångdubbelt upp. Här har vi mycket att lära för att få fart på det avstannande miljöarbetet i Växjö. Ett annat viktigt steg i miljöarbetet är att införa nolltaxa på bussarna så att bilismen kan minskas.