You are currently browsing all posts tagged with 'byggnadsnämnden'.

Historielösa och föraktfull politiker får ledande poster

  • december 20, 2018 21:58

Köttgrytorna i Växjö kommun är nu tillsatta efter höstens val och skattepengarna kan fortsätta att berika etablissemanget. Kommunalråden får höjda löner och Anna Tenje tjänar nu 83 625 kr/mån, vilket är 25 % mer än vad riksdagsledmöterna tjänar.

Till ny ordförande i det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder har Moderaterna utsett René Jaramillo. Denna  politiske karriärist hoppade av KD vid förra valet när det partiet riskerade att tappa sina platser i kommunfullmäktige. Jaramillo var drivande i arbetet med att sälja ut allmännyttan i vår kommun och när hans förra partikamrat i KD Lena Johannesson motsatte sig detta mobbades hon ut. Är det ytterligare utförsäljningar av allmännyttan som ligger i pipeline för våra lokala högerspöken och det är därför som Jaramillo placerats på denna post? Det är i alla fall inte för hans goda historiska kunskapers skull han belönas med denna välbetalda post. Sommaren 2014 hälsade Jaramillo nazistiska Svenskarnas Parti välkomna till Växjö och så här historielöst uttrycker han sig till oss på sociala medier:

Men ännu sämre historiekunskaper har byggnadsnämndens nye ordförande, liberalen Rickard Karlsson. Ofta slinter han med fingrarna i sociala medier och låter sin bockfot sticka ut. Här är två axplock; ett där han anklagar kommunisterna för att ha försökt utrota alla judar och påstår att kommunisterna (Sovjetunionen får man förmoda) förlorade Andra världskriget samt ett där han kallar förre bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) för terrorist.

Ska Växjö kommun verkligen företrädas av personer med sådana kunskapsluckor och med en så föraktfull människosyn?

  • Author:
  • Filed under:

Obekväma beslut göms undan!

  • april 3, 2011 18:38

I Växjö har en strid blåst upp om en liten kulle. I mitt Norremarks industriområde ligger Norremarksåsen, en rest från inlandsisens dagar. Denna ås vill nu borgarna i Växjö kommun ta bort för att ge plats åt fler affärer och industrier. Åsen fyller ingen större funktion, vare sig geologiskt eller som rekreationsområde utan frågan har ett symbolvärde – ska området se helt platt ut eller ska man värna en kuperad och varierad terräng?

Vi i Kommunistiska partiet har inga större synpunkter i denna fråga, men vi har stor respekt för dem som engagerat sig och ser till små värden före kommunledningens ”bulldozeragerande”. Vi kan förstå att man ifrågasätter detta beslut när det finns många andra områden som man både borde och kunde exploatera innan man ger sig på denna ås. Vad vi däremot har större synpunkter på är kommunledningens totala respektlöshet för den demokratiska processen. Beslutet har tagits av byggnadsnämnden och dess ordförande Nils Fransson (FP). Men många anser att denna fråga borde avgöras av kommunfullmäktige och vi kan inte annat än hålla med. Beslut som påverkar många och är av principiell natur ska tas av folkvalda församlingar, inte av nämnder som partierna själva utsett och i vilka det ofta sitter personer som är helt okända för väljarkåren. Om fler beslut och fler frågor kom upp till debatt och allmänhetens kännedom skulle vi få bättre förankrade beslut och en mer vitaliserad demokrati. De obekväma besluten ska man inte kunna föra bort från dagordningen genom att enbart behandla dem i nämnder, eller ta dem på möten precis innan sommaren när många t.ex. är bortresta (vilket vi tyvärr fått erfara i Växjö många gånger på senare år). Våra borgerliga politiker har mycket kvar att lära när det handlar om demokrati och folkinflytande!

  • Author:
  • Filed under: